HEM

Sottungaskutor

 

 

Skutorna

Källa: (24), (25)

I slutet av 1800-talet satte en omfattande skutseglation igång. Galeaser förde ved till dom stora städerna Åbo, Helsingfors och Stockholm och tog ibland järnmalm tillbaka från Uppland till Dalsbruk. Sumpar seglade med levande fisk i fiskhåll men också med andra varor. Antalet sottungskutor ökade år för år och var som mest år 1911 då det fanns åtminstone 16 stycken.

Alvima, Dione och Frid II är exemel på fartyg som byggdes som nya åt sottungborna och det sistnämna fartyget byggdes på Sottunga. Den här epoken, framför allt 1920-talet, är att betrakta som Sottungas storhetstid, en ö i Ålands skärgård med c:a 400 innevånare.

Här presenteras skutor, ett 70-tal, som någon gång har haft anknytning eller haft Sottunga som hemort. De är ordnade i menyn efter typen av fartyg.

Hänvisning till källor görs med siffra inom parentes och återfinns under KÄLLOR i HEM-knappen.

 

Bild: Fred vinterupplagd vid Tjurgrund, Sottunga våren 1927