Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Albanus

 

Källor:(14)

Skeppslistor: Turun Sanomat(TS), Ålandstidningen(ÅT).

 

20 augusti 1906 Albanus, Henriksson, anlänt till Stockholm från Åland, TS.

30 augusti 1906 Albanus, Henriksson, anlänt från Stockholm, TS.

Galeasen Albanus, K. Hinriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm med järn 13 juli 1908, ÅT.

Galeasen Albanus, K. Henriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 8 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Albanus, K, Henriksson, inklarerad i Degerby från Vesterås, jern, genomgång, 6 sept. 1908, ÅT.

Galeasen Albanus, K. Henriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 28 september 1908, ÅT.

Galeasen Albanus, G.M. Danielsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 23 juli 1909, ÅT.

Galeasen Albanus, G.M. Danielsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 28 sept. 1909, ÅT.

4 augusti 1910 galeasen Albanus, K. Hinriksson, utklarerad i Degerby med ved till Stockholm.

15 september 1910 galeasen Albanus, K. Hinriksson, inklarerad i Degerby från Uppsala med tegel, ÅT.

Källor:(25)

Galeasen Albanus 20 augusti 1915 inklarerad i Åbo 35 ton wed Lemland, K. Henriksson.

Galeasen Albanus 27 september 1915 inklarerad i Åbo 35 ton salt Raumo, K.I. Henriksson.

Galeasen Albanus 12 Juni 1916 inklarerad i bo 35 ton wed, K. Henriksson.