Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ALVIMA

 

Källor: (7), (10), (16), (29)

Fartyget är bygdt i Hammarlands socken på Strömma varf år 1898 under ledning af byggmästaren Johan Viktor Nordström och inköpt från Hammarland den 25 Januari 1899.

Byggdt på kravel af furu och på träspant med platt gatt ett däck och två mäster. Riggat som galeas segelfartyg. Däcket försett med ruff för manskapet och kabyss.

Enligt mätebref utfärdadt i Mariehamn den 12 juli 1898 är fartyget uppmätt enligt regel n:o 1 och mäter 16,25 meter i längd, 5,96 meter i bredd samt 1,80 meter djup i rummet.

 

Köpare var Erik Gustaf Pettersson, torpare och huvudredare samt Erik Gustaf Karlsson, torpare båda från Sottunga med var sin halvpart.

Den var inte färdig då den köptes. Riggningen återstod.

 

1905 köpte Karl Viktor Karlsson, torpare Erik Gustaf Karlssons del.

1908 köpte Albin Rosenberg, bonde Erik Gustaf Petterssons ½ enl. köpebr. 16 mars 1907.

Karl Ferdinand Karlsson, sjöman köper af Rosenberg enl köpebr. 23 mars 1909.

Alvima dockades ett antal gånger i Hammarland på V. Nordströms Strömma varv.

Förbyggdes i Skajeviken 1917.

Dräktighet uppmätt 1921: 36 brt c:30 nrt längd 16,25/19,85 längd reg 17,18, bredd 5,90, djup 1,80/1,67, dwt: 60/70/75, signalkod: TNPL. Mätningen varierar alltså som synes beroende var, när och av vem fartyget mättes upp.

Alvima var sista båten för Verkdals.

 

Besättningen på Alvima bestod av 3 man.

 

Arthur Stenroos berättade om en episod med Alvima i Åbo under det turbulenta inbördeskriget i Finland 1918. Som många vet var det strid mellan ”De Röda” och ”De Vita” men utgången i Finland blev den motsatta jämfört med Ryssland. Nå, för att skutan skulle få avsegla måste en tillståndhandling utfärdas av polismyndigheten. Arthur gav sig iväg till poliskammaren vid Gamla Stortorget, i närheten av domkyrkan, för att hämta tillståndet. Emellertid höll den ”Röda sidan” just då på att inta poliskammaren och han ombads vänligen att följa med för att få sin handling. Det gjorde han, och fick sin tillståndshandling, och skutan kunde kunde avsegla. Dagen efter insåg han hur farligt det var att tillsammans med de ”Röda” inta polisstationen. Den ”Vita sidan” återtog kort därefter poliskammaren och samtliga som befann sig där arkebuserades.

 

1923 skepparen Evert Jansson från Tengsböle i Saltvik köper skutan 20 maj och hemort blir Saltvik

I databasen för Finlands handelsflotta redovisas uppgifter för Alvima åren 1921 – 1945 enligt nedan.

Registrerad ägare 1921-23 Karl F: Karlsson Sottunga.

Alvima inköptes 1923 till Åboland från Åland. Ägare i Kimito, Eknäs var A. Hellsberg 1924-1925.

Onni Söderström, Kimito Brokärr är registrerad ägare 1926-1934.

1935 är skutan registrerad på Artur Österholm, Kimito Vestlaks.

Fartyget sålt 1935 till Hangö där Konrad Lundström är registrerad ägare 1936-1938 samt 1939.

Slutligen uppges Niilo Ekbom äga Alvima 1940-1945.

 

Signalkoden för Alvima (1921-1933) TNPL.

Registreringsorter är Mariehamn 311 (1921-1923), Åbo 934 (1924-1936) samt Hangö 187 (1937-1940 och 1942-1945).