Rullor & skeppslistor

Sjömansrullor

 

Källor: (28)

Påmönstrat 1900 11 maj, Alvima, matros Erik Gustaf Pettersson 1857, Sottunga, Föglö(förs), 30:-(hyra)

Påmönstrat 1900 11 maj, Alvima, matro, matros Karl Viktor Karlsson 1864, Sottunga, Föglö, 20:-

Påmönstrat 1900 16 juni, Alvima, kock Karl Ferdinand Karlsson 1892, Sottunga, Sottunga, ogift, 5:-

Påmönstrat 1900 16 juni, Alvima, kajutvakt Zaida Pettersson 1891, Sottunga, Sottunga, ogift, 5:-

Påmönstrat 1900 24 oktober, Alvima, matros Edvin Jansson 1845, Sottunga, Sottunga, gift, 25:-

 

Källor: (27)

Afmöntring 1899 december 15, Alvima galeas, befälhavare Erik Pettersson 261:30

Afmöntring 1899 december 15, Alvima galeas, matros Erik Gustaf Karlsson 173:25

Afmöntring 1899 december 15, Alvima galeas, jungman Karl Viktor Karlsson 104:-

 

Afmönstrat 1900 den 5 juli, galeas Alvima, kocken K.F. Karlsson, 19 dgr, 3:17

Afmönstrat 1900 den 5 juli, galeas Alvima, kajutvakten Z. Pettersson, 19 dgr 3:17

Afmönstrat 1900 den 24 oktober, galeas Alvima, matrosen E.G. Pettersson, 5 mån 13 dgr 163:-

 

Afmönstrat 1901 den 22 maj, Alvima galeas, kock E.G. Karlsson 15:-

Afmönstrat 1901 den 29 augusti, Alvima galeas, matros Karl Emil Sjögren 6:-

Afmönstrat 1901 den 29 augusti, Alvima galeas, jungman Gustav Ernst Pettersson 30:-

Afmönstrat 1901 den 29 augusti, Alvima galeas, kock Olga Johanna Pettersson 20:-

Afmönstrat 1901 den 9 decemberi, Alvima galeas, Befälhavare Erik Gustaf ettersson 300:-

Afmönstrat 1901 den 9 decemberi, Alvima galeas, matros K.V. Karlsson 135:-

 

Påmönstrat 1902 10 maj, Alvima, galeas, Östersjön, kock Alma Julanda Eriksson

Påmönstrat 1902 10 maj, Alvima, galeas, Östersjön, befälhavare Erik Gustaf Pettersson

Påmönstrat 1902 10 maj, Alvima, galeas, Östersjön, matros Karl Viktor Karlsson

Påmönstrat 1902 10 maj, Alvima, galeas, Östersjön jungman Magnus Karlsson

Afmönstrat 1902 den 10 decemberi, Alvima galeas, befälhavare Erik Gustaf Pettersson 400:-

Afmönstrat 1902 den 10 decemberi, Alvima galeas, matros Karl Viktor Karlsson 125:-

Afmönstrat 1902 den 10 decemberi, Alvima galeas, jungman Magnus Karlsson 100:-

 

Påmönstrat 1921 22 september, Alvima, galeas, Östersjön, städerska Aina Karlsson 1903

Påmönstrat 1921 22 september, Alvima, galeas, Östersjön, städerska Frida Karlsson 1904

 

Påmönstrat 1922 8 juni, Alvima till Stockholm, befälhavare K F Karlsson 1889, Sottunga, ogift, 300:-

Påmönstrat 1922 8 juni, Alvima till Stockholm, matros Johannes Karlsson 1901, Sottunga, ogift, 200:-

Påmönstrat 1922 8 juni, Alvima till Stockholm, städerska Adele Holmström 1902, Houtskär, ogift, 100:-

Påmönstrat 1922 8 juni, Alvima till Stockholm, kock Fanny Maria Karlsson 1904, Sottunga, ogift, 100:-

Påmönstrat 1922 15 augusti, Alvima till Stockholm, matros E O Karlsson 1891, Sottunga, ogift, 200:-

 

Källor: (23)

Utdrag ur sjömansrulla från Tännäs arkiv:

SJÖMANSRULLA för finska handelsfartyget Galeasen Alvima från Föglö (Sottunga) utfärdad af sjömanshuset i Hangö den 7 maj 1901 gällande resor i Östersjön, Finska och Bottniska vikarna.

Emellan befälhavaren skepparen Erik Gustaf Pettersson och besättningen å galeasen Alvima om 32 register ton hemma i Föglö destinerad till Baltischport och vidare efter orders, är inför Sjömanshuset öfverenskommet att undertecknade sjömän, emot den af hvar och en af dem betingade och framför deras namn utsatta hyra, skola med de i Sjölagen medtagna förbehåll, vara berörda fartyg följaktige under dess nu tillämnade resa till Baltischport och vidare enligt orders under seglationstiden 1901 intill dess besättningen blifvit afmönstrad och har besättningen förbundit sig att noggrant iaktaga alla de jemlikt Sjölagen och gällande författningar sjöfolk åliggande skyldigheter och särskildt dem som uti följande Allmänna Stadgar: Se vidare inskannad bild.

 

Påmönstring Tjänst Föd.år Föd.ort Kyrkoskr. Gift/ogift Hyra för månad Namnteckning

7 maj 1901 Matros 1864 Föglö Föglö gift Fmk 25 K.V. Karlsson

7 maj Kock 1866 Föglö Föglö gift 15 E.G. Karlsson

21 maj Jungman 1892 Sottunga Sottunga ogift 10 Gustaf Ernst Pettersson

25 juni Matros 1866 Sottunga Sottunga gift 20 Erik Gustaf Karlsson

25 juni Kock 1856 Sottunga Sottunga gift 10 Olga Johanna Pettersson

29 juli Matros 1879 Sottunga Sottunga ogift 25 Karl Emil Sjögren

 

Skeppslistor

Källor: (14)

Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Turun Sanomat(TS), Åbo Underrättelser(ÅU).

 

Alvima, Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm 9 juli 1899, ingen last, ÅT.

Alvima, Pettersson, utklarerad från Mariehamn 10 juli 1899 med ved till Stockholm ÅT.

Avgår från Raumo till Stockholm de 4 augusti 1899, Skeppare E. G. Pettersson (Tännäs Erik red anm) ÅT.

Galeasen Alvima, Pettersson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 1 augusti 1901, ÅT.

Galeasen Alvima utklarerad i Degerby tullkammare 23 maj 1904 med ved, skeppare E. G. Pettersson, ÅT.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 11 juni 1904, ÅS.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 21 juni 1904, ÅS.

Alvima anlänt från Stockholm utan last 9 juli 1904 och avgick till Stockholm 16 juli med ved. Skeppare E. G. Pettersson, ÅT.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 27 juli 1904, ÅS.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 15 september 1904, ÅS.

Galeasen Alvima, G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 maj 1905, ÅT.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 4 juli 1905, ÅS.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 24 juli 1905, ÅT.

Galeasen Alvima, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 augusti 1905, ÅS

Alima, Pettersson, har anlänt till Stockholm från Finland den 20 augusti 1906, TS.

Alvima, Pettersson, har anlänt till Finland från Stockholm den 29 augusti 1906, TS.

Galeasen Alvima, E. Pettersson, inklarerad i Degerby, från Sthlm. med tegel, 5 sept. 1906, ÅT.

21 juli 1907 Alvima, Skeppare Karlsson, anlänt till Skuru från Stockholm via Uppsala, ÅU.

29 sept 1907 Alvima, skeppare Karlsson, anlänt från Stockholm via Uppsala, ÅU.

20 oktober 1907 Alvima anlänt med taktegel från Stockholm till Ekenäs, ÅU.

Galeasen Alvima, J. Rosenberg, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 26 juni 1908, ÅT.

1 november 1908, anländer Alvima i barlast till Degerby från Stockholm, J. A. Rosenberg, ÅT.

Galeasen Alvima, K. Karlsson, utklarerar i Degerby till Stockholm med ved & strömming 20 sept 1909, ÅT.

Galeasen Alvima, K, Karlsson, inklarerad i Degerby från Upsala med tegel, genomg. 17 juli 1910, ÅT.

Galeasen Alvima, K. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 2 augusti 1910, ÅT.

18 september 1910 Alvima inklarerats i Degerby med tegel från Uppsala, skeppare K. W. Karlsson, ÅT.

Galeasen Alvima, K,W. Karlsson, inklarerad i Degerby till Sthlm med ved & strömming, 16 okt. 1910, ÅT.

 

Källor: (11)

29 september 1921 inklarerar i Furusund med K. F. Karlsson (Verkdals Ferdinand red anm) som skeppare. Lasten bestod av 140 kbm ved samt 90 kg fisk. Alvima kom från Ekenäs. Utklarering gjordes 1 oktober.

17 augusti 1922 inklarerar i Furusund Alvima med K. F. Karlsson som skeppare. Lasten bestod av 140 kbm ved samt 23 kg ägg.

 

Källor: (25)

Galeasen Alvima 27 juni 1916 inklarerad i Åbo 32 ton wed, K.F. Karlsson.

Galeasen Alvima 2 augusti 1916 inklarerad i Åbo 32 ton wed Lumparland, K.F. Karlsson.

Galeasen Alvima 11 september 1916 inklarerad i Åbo 32 ton wed Pargas, K.F. Karlsson.

Galeasen Alvima 19 september1916 inklarerad i Åbo 32 ton wed, K.F. Karlsson.

Sottungaskutor

1785 - 1999