Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ANNA

 

Namnet Anna förekommer på två sottungagaleaser och kallas för Anna nr1 och Anna nr2 nedan.

 

Källor: (16), (29)

TNWP

Fartyget är bygdt i Lumparland socken på Hellestorp Sandvik varf år 1905 under ledning af Bynolf Karlsson

Byggdt på kravel af furu på träspant med rund gatt ett däck två mäster, riggadt som galeas. Däcket försett med ruff för manskap.

Enligt mätbref utfärdadt i Mariehamn den 21 Juli 1905 är fartyget uppmätt enligt regeln 1 och mäter 17,60 meter i längd , 6,20 meter i bredd samt 1,46 meter djup i rummet. Dräktigheten var 25 rgt, 30 nrt.

Förste ägare blir Viktor Rosenblad, bonde i Kumlinge.

 

20 februari 1912 köpte skepparen Erik Johan Törnroos skutan som nu fick hemorten Sottunga kapell.

Skutan hade vanligtvis 3-mans besättning. Julius var skeppare och redare, övriga i besättningen var Söderbergs John, Nybondas Kalle (Karl Johan Lindkvist). Sörgårds Eliel (Eliel Isidor Johnson) seglade som kock en tid. Arthur Stenroos seglade som timmerman 6 månader 1914. Skutan seglade omkull nära Tykö Bruk (före 1914).

Mariehamns Sjömanshus: Försålda fartyg 1918 nr: 443 Anna galeas registerton 29,87 byggd 1905 redare E J Törnroos. Försåld till Åbo 1916.

 

Källor: (26), (29)

Galeasen Anna nr2 byggdes 1901 i Saltvik, Ödkarby under ledning av Karl Johan Eklund. Byggnadssättet var på klink i botten och kravel över vattenlinjen. Byggare och ägare var Johan Erik Jansson och Herman Jansson samt Karl Johen Eklund och Anton Jansson med lika andelar var.

Galeasen hade signalbokstäverna TNSM och reg.nr Mariehamn 390. och uppmätt till 16,60 m, br. 6,30 m, djil. 1,60 m, brt 31,29, nrt 28,98.

 

Enligt köpebref af den 16 Febr. 1909 köpte Johan Albin Rosenberg, bondson, huvuredare samt Ernst Arthur Pettersson, torparson skutan med varsin havpart. Båda från Sottunga. Fartygets hemort blir nu Sottunga kapell.

 

Skutan var i dåligt skick och det blev bara en resa med ved till Stockholm.

Anna såldes till Brändö den 26 mars 1910 till skepparen Nikolai Blomberg, Rudolf Karlsson från Mickels-Norrstu och Emil Eriksson från Östergårds i Torholma med 1/3 del var. Blomberg, endast 18 år, blev både skeppare och huvudredare.

Galeasen förliste tidigt i Ålandshav på morgonen den 2 juli 1910 norr om Åland på resa mellan Norra Sågen (nära Björneborg) och Stockholm med vedlast varvid skepparen Nikolaj Blomberg drunknade. De övriga delägarna som utgjorde besättningen bärgades vid 21-tiden den 3 juli av skonaren IDA av Brantevik. RN 390, TNSM, 28,98 NRT/31,29 BRT". Utförligt referat finns i Tidningen Åland nr 55-1910.