Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

CEDIA

 

Källor: (16),(20), (29)

Fartyget är bygdt i Geta kapell på Knutnäs varf år 1898 af byggmästaren Erik Söderström.

Bygdt på kravel af furu och gran på träspant med platt gatt, ett däck och två mäster, riggadt som galeas, segelfartyg. Däcket försett med ruff och kabys.

Enligt mätebref utfärdadt i Mariehamn den 12 Juli 1898 är fartyget uppmätt enligt reg. n:o 1 och mäter 16,30 meter i längd, 5,95 meter i bredd samt 1,90 meter djup i rummet. 39,28 registerton.

Lastade ca 100 ton. Signalkoden TNPE, registernummer 298.

Förste ägare är beställaren Johannes Emil Nordqvist, Skeppare från Geta.

År 1900 köper Henrik August Engblom, Skomakare från Kumlinge skutan från förre ägaren.

Enligt köpebtef af den 15 Februari 1909 köper bröderna Erik Gustaf Karlsson, Hufvidredare, Skeppare och Magnus Karlsson, Torpare skutan med varsin halvpart.

10 Maj 1917 köper E.G. Karlsson, Skeppare Magnu Karlssons del.

 

Arthur Stenroos besättningsman, matros 5 månader 8 oktober 1912.

Walter Karlsson besättningsman. I Walters Fräjdebok står följande:

Mönstrat som jungman, mönstringsdatum ej noterat, antecknade resor står endast Åland - Raumo. Avmönstring 20.10.1917 tjänstgöringstid 5 månader 16 dagar.

Betyget på samtliga punkter står att han utfört sitt arbete till min fulla belåtenhet undertecknat av skepparen M Karlsson som var hans far.

Cedia seglade mest mellan Åland och Finland.

 

Såldes 1917 till Åbolands skärgård. 1921 uppges hem- och registreringsorten vara Ekenäs, registernummer 74 samt redare Hjalmar Kavander.

Användes senare som pråm i Åbo.

Slopad i Tyskland 1919 enligt magistraten i Mariehamn.