Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Cedia

 

Källor: (14)

Skeppslistor: Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Turun Sanomat(TS).

 

Galeasen Cedia, Nordqvist, utklarerad i Eckerö till Stockholm 20 augusti 1898 39 r.t., ved, ÅT.

Åbo, inklarerad 27 september 1898, Galeasen Cedia, Nordqvist, 39 r.t., Stockholm, malm, ÅT.

Galeasen Cedia, Engblom, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med björkved 5 augusti 1904, ÅS.

Galeasen Cedia, V. Engblom inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 3 augusti 1905, ÅS.

Cedia, Engblom, klarerar ut i Degerby till Stockholm 10 augusti 1906 enligt TS.

Cedia, Engblom, anlänt till Finland från Stockholm 29 augusti 1906 enligt TS.

Galeasen Cedia, A. Engblom, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 28 sept. 1908, ÅT.

Galeasen Cedia, M. Karlsson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 25 juli 1909, ÅT.

Galeasen Cedia, E.G. Karlsson, utklarerad med ved till Stockholm 4 augusti 1910, ÅT.

Galeasen Cedia, E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm med tjära 18 september 1910, ÅT.

 

Källor: (25)

Galeasen Cedia 27 september 1915 inklarerad i Åbo 39 ton salt Raumo, E.G. Karlsson.

Galeasen Cedia 25 oktober 1915 inklarerad i Åbo 39 ton props Finström, E.G. Karlsson.

Galeasen Cedia 27 juli 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed Vårdö M. Karlsson.

Galeasen Cedia 29 augusti 1916 inklarerad i Åbo 39 ton props Lumparland, M. Karlsson.

Galeasen Cedia 25 oktober 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed, M. Karlsson.

Galeasen Cedia 11 juni 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed, E.G. Karlsson.