Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

FRID

 

Källa: (16)

 

Galeasen Frid, 39 rgt, byggdes i Spink, Nagu år 1911 enligt Gustav Pettersson. (Byggdes troligen något tidigare med tanke på skepplistan nedan, red. anm.).

Inköptes av Olas Ossian ensam. Olas Wille tog del då han sålt jakten Eli 1911.

Ossian och Wille högg ner den 1,5 fot och bordlade den i Nagu där den var uppspantad. Arthur Stenroos ansåg att den därför blev en bra seglare, segelsättningen var också bra.

Gustav Pettersson sa att hon var sydvästra Finlands bästa seglare.

Som redare och skeppare fungerade både Ossian och Wille. En Korpopojke, Rudolf seglade som besättningsman. Gustav Pettersson var med 1913-1914.

 

Frid transporterade ved till Stockholm. Malm, tackjärn och tegel som returlast, vanligen till Skuru.

 

Skeppslistor Ålandstidningen.

Galeasen Frid, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 2 augusti 1910.

Galeasen Frid, E,O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm med järn, genomg. 11 sept. 1910.

Galeasen Frid, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Ryssland med potatis 15 okt. 1910 samt utklarerad i Degerby till Stockholm med potatis & strömming 15 okt. 1910.

Källa: (25).

Galeasen Frid 3 augusti 1915 inklarerad i Åbo 52 ton wed Saltvik, J.P. Pettersson.

Galeasen Frid 13 oktober 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed, E.W. Eriksson.

Galeasen Frid 4 november 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed, E.W. Eriksson.

Galeasen Frid 21 augusti 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed Lemland, E.W. Eriksson.

 

Frid, "lilla Frid", räkte iland nordan på Sottunga i oktober 1921 (Björn Rönnlöf)

Frid såldes, i samband med att bygget Frid II blev klart 1921, till Mattsson i Kalmarnäs och såldes så småningom vidare till Kumlinge, Björkö.

Blev senare vrak västan på Björkö, Kumlinge.