Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

HOPPET

 

Källor: (4),(16), (29)

 

Bygdt på kravel af furu och gran på träspant med platt gatt, ett däck och två mäster riggadt som galeas, segelfartyg. Däcket försett med kajuta.

Fartyget är bygdt I Luvia kapell på Tyviniemi varf år 1891 under ledning af Byggmästaren Emanuel Eklund.

Enligt mätebref utfärdadt den 21 Maj 1891 är fartyget uppmädt enligt reg. N:o 1 och mäter 16,32 meter i längd, 6,10 meter i bredd samt 1,95 meter djup i rummet. 39,42 registerton. Signalbokstäver VDCT, registreringsnummer 387.

 

Inköpt från Gustafs till Sottunga kapell den 13 Januari 1901 av: Erik Anton Lindholm, Sjöman, Hufvudredare 2/6 del, Gustaf Georg Sjölund, Skeppare 2/6 del, Karl Emil Sjögren, Sjöman 1/6 del, Leander Eriksson, Skräddare 1/6 del.

 

Genom köp från förra rederiet förvärvade Konstantin Pettersson, Bondson, Huvudredare ½ del samt Gustaf Georg Sjölund, Skeppare ½ del. Försäljningen gjordes genom auktion som hölls på Landras 1907. Konstantin skall ha köpt Lindholm del för några tunnor sill.

 

1909 försåldes fartyget till Stockholm i Sverige och blev pråm.