Rullor & skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

Källor: (27)

Påmönstrat 1901 5 oktober, Hoppet, galeas, Östersjön, kajutvakt Johan Gustaf Sjölund

Afmönstring 1901 december 9, Hoppet, galeas, befälhavare Erik Anton Lindholm 100:-

Afmönstring 1901 december 9, Hoppet, galeas, konstapel Gustav Georg Sjölund 75:-

Afmönstring 1901 december 9, Hoppet, galeas, kock Julius Wilhelm Lindqvist 25:-

Afmönstring 1901 december 9, Hoppet, galeas, kajutvakt Johan Gustaf Sjölund 10:-

 

Påmönstrat 1902 6 maj, Hoppet, galeas, Östersjön, befälhavare Gustav Georg Sjölund

Påmönstrat 1902 6 maj, Hoppet, galeas, Östersjön, konstapel Erik Anton Lindholm

Påmönstrat 1902 6 maj, Hoppet, galeas, Östersjön, kock Karl Gustafsson

Påmönstrat: 1902 1 augusti, Hoppet, galeas, Östersjön, kajutvakt Anna Sjölund

 

 

Skeppslistor

Källor: (14)

Skeppslistor från Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Ålandstidningen(ÅT), Turun Sanomat(TS).

 

Galeasen Hoppet, G. Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juni 1904, ÅS.

Galeasen Hoppet, G. Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 6 juli 1904, ÅS.

Galeasen Hoppet, G. Sjölund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 18 juli 1904, ÅS.

Galeasen Hoppet, G.G. Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 28 juli 1904, ÅS.

Galeasen Hoppet, G.G. Sjölund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 8 augusti 1904, ÅT.

Galeasen Hoppet, G.G. Sjölund, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved & strömming 25 nov. 1904, ÅS.

Galeasen Hoppet, P.K. Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 25 maj 1905, ÅT.

Galeasen Hoppet, P.K. Pettersson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 26 juni 1905, ÅS.

Hoppet, Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm 10 augusti 1906, TS.

Galeasen Hoppet, G. Sjölund inklarerad i Degerby från Stockholm, last, genomgång, 14 nov. 1906 och

utklarerad samma datum till Dalsbruk, ÅT.

Galeasen Hoppet, G. Söderlund, inklarerad i Degerby från Stockholm, koks, genomg. 3 aug. 1907, ÅT.

Galeasen Hoppet, G.G. Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm, barlast, 18 juni 1908, ÅT.

Galeasen Hoppet, G. Sjölund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 19 juli 1908, ÅT.

Galeasen Hoppet, G.G. Sjölund, inklarerad i Degerby från Stockholm, barlast, 6 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Hoppet, K.O. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 15 augusti 1908, ÅT.