GALEASER

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

GALEASER

Galeasen var ett litet tvåmastat fartyg. Dess skrov hade mycket gemensamt med de mindre skonarna. Riggtypen kännetecknas av att den aktre masten var kortare än den förliga och saknade i regel salning. Den aktre masten benämndes mesanmast. Den förliga masten som helt liknar en skonares, benämndes stormast. Stormasten kunde ibland vara riggad med bredfock eller slingermärssegel men var i övrigt helt slätriggad. Ursprunget till galeasen kommer från 1700-talets Holland.