Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

JUNI

 

Källa: (5), (11), (16), (14), (4), (29)

 

Bygdt å Hellastorp varf i Lemland socken år 1904 under ledning af sjömannen Brynolf Karlsson.

Bygdt på kravel af furu på träspant med platt gatt, ett däck och två master, riggat som galeas. Däcket försett med kajuta och skans.

Enligt mätbref utfärdadt i Mariehamn den 6 Juli 1904, är fartyget uppmätt enl. reg. No:1 och mäter 17,80 meter i längd, 6,20 meter i bredd och 1,57 meter djup i rummet, 28,64 registerton.

 

Hemort 1908 är Sottunga kapell och ägs av skepparen Erik Gustaf Pettersson enligt köpebref af den 2 Maj 1908. Enligt Mariehamns Sjömanshus 1909, köpte Erik Gustav Pettersson skutan av Brynolf Karlsson den 2 maj 1908 för 4000:-

 

Såld till Kimito 1916. Registerno. 709 i Åbo.

Enligt köp d. 28/7 1920 köper skepparen Johan Eklund och köpmannen Erik Eklund skutan med hälften var. Båda från Sibby by i Sund.

 

Skepparen K.O. Pettersson från Sottunga förvärvar skutan genom köp 13 maj 1922. Enligt mätebrev utfärdat den 8 juli 1922 utgör fartygets nettodräktighet 24,14 reg.ton.

I Karl Eugen Karlssons fräjdebok finns en blyertsanteckning om att han seglat skeppare på Juni börjat 11 maj 1922.

 

Genom köp 28 febr 1923 förvärvar skepparen Wilhem Rautell från Klemetsby, skutan med hemort Sottunga.

Såld omkring 1926 till Simskäla, Vårdö socken och slopades där.

År 1929 den 25 novemvber avförd i enlighet med magistratens beslut.

 

Dimensionerna uppmätta, registernummer och ort enligt följande:

Reg år Längd Bredd Höjd Brt Nrt Reg nr Reg ort

1921-1922 17,80 6,20 1,57 29,67 28,64 673 Mariehamn

1923-1925 20,08 6,43 1,53 32,80 24,14 673 Mariehamn

1926-1930 18,72 6,43 1,53 32,80 24,14 964 Åbo

JUNI hade signalkoden FGDJ.

Hemort 1921 – 1925 Vestanfjärd,

1924 – 1925 Sottunga och

1926 – 1930 Kimito.

A. Hellsberg, Kimito, Eknäs 1924 – 1927

Aug. Lindblom, Kimito, Vestlaks 1928 - 1930

 

(Något divergerande hemorts/registreringsorter red. anm)