Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Juni

 

Källa: (11),(14)

 

Skeppslistor: Ålands Sjöfatrstidning(ÅS), Ålandstidningen(ÅT).

Galeasen Juni, K. Österlund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 september 1904, ÅS.

Galeasen Juni, K. Österlund, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 29 juli 1905, ÅT.

Galeasen Juni, K. Österlund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 24 augusti 1905, ÅT.

Galeasen Juni, K. Österlund, inklarerad i Degerby från Stockholm med kalk 1 oktober1905, ÅT.

Galeasen Juni, E. Pettersson, utklarerad i Degerby, till Stockholm med ved 6 juli 1908, ÅT.

Galeasen Juni, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 28 september 1908, ÅT.

Galeasen Juni, E.G. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm med i barlast 15 juli 1910, ÅT.

Galeasen Juni, E.G. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 1 augusti 1910, ÅT.

 

Noteringar i Furusunds tulljournaler:

Klarerar ut 3 juni 1920 och skall till Mariehamn, K.O. Pettersson

Klarerar in 27 juli 1921 med 50 kbm ved, från Mariehamn, K.G. Skogberg

Klarerar in 17 september 1921 med 53 kbm ved, från Mariehamn, K.G. Skogberg

Klarerar in 10 oktober 1921 med 51 kbm ved, från Mariehamn, K.G. Skogberg