Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

KOITTO

 

Källor: (16),(4)

Galeasen Koitto, byggdes 1914 på Björkö i Viborgs län, Penttilä varv, P.Matikka . Dräktigheten varierar något men 1922 uppgavs den vara 63,36 brt, 60,34 nrt. Längd 19,85 m, bredd 7,15 m och höjd 2,25 m. Signalkoden var SGLQ.

 

Redare uppges vara Karl Villiam Söderlund, Jomala 1922 och E.A. Häggblom, Geta, Finnoby 1923 samt K.O. Pettersson Sottunga 1924-1929.

Registreringsort och –nummer är Mariehamn 585.

 

Inköptes från Geta 1923 av Skajeboin (K.O. Pettersson) och Grind Erik (Erik Ossian Johansson).

Transporterade ved till Stockholm. Lastar 145 ton, 75 famnar, 39,95 Register ton.

Redare och skeppare var Karl Oskar Pettersson. Helge Johans (son till Grind Erik) var ofta med som besättningsman. Vanligtvis 3 mans besättning.

Foto av besättningen finns.

 

Tidningen Åland rapporterar 31 oktober 1925 att Koitto förliste vid Måsskär mellan Kobba Klintar och Nyhamn. Skaje John (John Algot Carlsson) skall ha varit med vid förlisningen.