LOGGBOK

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppsjournal eller loggbok

Galeasen Koitto

 

Källor: (22)

 

Utdrag ur Galeasen Koittos Loggbok tryckt av Sjömanshuset i Mariehamn. Avskriften omfattar den tid Koitto hade Sottunga som hemmahamn 6 maj 1923 – 27 oktober 1925 då fartyget förliste. Originalet finns hos Britta Gustafsson. Loggboken är ett ovärdeligt tidsdokument från galeasen Koitto och beskriver detaljlivet ombord på en galeas i början av förra seklet. Karl Oskar Pettersson som var skeppare och ägare till skutan hade inte gått i skola och det avspeglas i loggboken. Har försökt behålla språket och stavningarna från Loggen. /red.

Några teckenförklaringar för vädret:

k eller kl=klart, hk=halvlkart, m=mulet, lm=lätta moln, tm=tunga moln, r=regn fr=fint regn, rr=häftigt, t=tjocka, rt=regntjocka,st=snötjocka, lt=lätt tjocka, tt=tät tjocka, s=snö,rs=regnblandat snö, h=hagel, hh=häftgt hagel, d=dagg, b=byväder, rb=regnby, hb=hagelby, sb=snöby, å=åska åb=åskby

B står för barometer och anger luftrycket i cm. För vindar gäller S= syd, N=nord, O=ost, W eller V=vest och siffran ger vindstyrkan i Beaufort

 

Koito till ankars i Geta Värksund 1923

6 maj m Vind sw 8. Besättningen kom ombord kl 10 ef. Skepparen K.O.Pettersson, matros E.R.Rönnnlöf, matros W.Gensel, kock I Karlsson alla från Sottunga.

7 maj undersökte fartyget och dess inventarier och diverse arbeten.

8 maj begynte med påriggningen, vind N 1.

9 maj NW påriggning samt seglat till Olofsnäs, kl 9 eft, lungt ankrade med litet ankare.

10 maj NO mojnande, håller heligt ombord. Söndag Kristi Himmelsfärdsdagen.

11 maj,kl 11 f.m. hyvat ankaret och kryssade och seglade till till Kattnäs Såg kl 6 e.m. ankrade med B:ankaret och ? ut.

 

Koito för lastning i Katnäs 1923

12 maj S 4 Slutit frakt till Mariehamn och börjat lasta ribbved.

13 maj söndag S O 9 B 74,6 Stark storm och regnskurar, håller heligt ombord.

14 maj SSW 7, B 75,4 törnade ut kl 7, förhalade skutan och lastning påbörjades och måste inhiberas för regn och storm

15 maj SW 4, B 75,8 Törnade ut kl 7, lastning påbörjades och fortgått hela dagen, lastrummet fullt 2 kärrare från land

16 maj S 2-3, B 75,9 klockan 7 törnade ut lastning börjades och forgick hela dagen . 3 stycken kärrare från land. Pumpade läns och skredde ut

17 maj SO 9,B 75,5 regn och storm på förmiddagen. Kl12 ändrade vinden till SW. Kl 1 började med lastning och blef fullt lastade kl 9 på eftermiddagen. Pumpade läns och skrede ut.

 

Koito liggande vid Katnäs och Mariehamn för lossning 1923

18 maj S 1 nästan lungt på kvällen,B 76 törnade ut kl 8 hala in trossar och varpankaret och lasta lite bräder och diverse arbeten ombord och pumpade läns och skredde ut.

19 maj S 5 varierande = vackert väder,B 76. KL 8 tog bukser ut ur Marsund tillsatte alla dragande segeloch sedan kryssade till Hammarudda passerade Hartprickarna ½ 3 e.m. och SO vind så vi bidevindade hela resan, anlände till Mariehamn kl 6 på eftermiddagen, förtöjde skutan och beslog seglen, pumpade läns och skredde ut.

20-21 maj S 7 och SW 6, B 76. Pingstdagen och Pingstannandagen, håller heligt ombord.

22 maj SO regn,B 75,6, lossning påbörjades kl 7 f.m. och fortgick hela dagen, pumpade läns.

23-24 maj SW 3, SW 2, B75,4 75,3, lossning påbörjades kl 7 tjärade båten på insidan, fortgick hela dagen . Tog ombord proviant och blev loss kl 7 e.m.

25 maj W 2 fm SW på em, B 75,8, törnade utt klockan 8 fm skrapades ombord och sköljde decket och rengjorde allt som behövdes och tjärade och målade inuti.

 

Koito liggande i Mariehamn och slippen i Sviby vik 1923

26 maj SSW 2, B 76,4, törnade ut kl8 oljade brädgången på indre sidan och diverse arbeten ombord och seglade till slipen, ankrade med styrbords ankare.

27 maj NO2, B 75,6, hastg åska och regnby från Westan under en timmes tid, sedan Nordlig vind och regn. Håller heligt ombord.

28 maj, N 7 som vrider till W på kvällen, B 76. Målat bredgången på utsidan och diverse arbeten ombord och halat till slipen.

29 maj NW, B 46,1. Koitto upptagen i slipen och rengjordes.

30 maj NW, B 76,2. Svartmålqade utsidan på skutan och diktade tvärlaskarna och botten, spikade ? behövdes

31 maj SW, B 76,5. Patenta skutan i båtnen och gick av slipen kl 2 ef.m.

 

Galeasen Koitto på väg från Mariehamn till Tvärminnet 1923

1 juni, N, B 75,8, klockan 1 lämnade Mariehamn på väg till Sottunga och Tvärminne. Tillsattes alla dragande segel passerade Ledsund. Kl 11 komtill Sottunga första gången med Koitto, ankrade med stora ankaret och gick hem.

5 juni, N varierande vind, B 75,1 klockan 1 efm hyvade ankaret satte till alla dragande segel och seglade till Bildholmsund kl 12.

6 juni SW, B 75. Seglade från Bildholmsund kom fram till Tvärminne kl 2 efm ankrade med st Babords ankaret,ch gick i land och beställde om lastning och gjorde diverse arbeten ombord.

7 juni SW, B 75, Diverse arbeten ombord lastning av tegel för Mariehamn börjades kl 9 efm och slutade kl 2 på natten.

8 juni SW B 75,4 Lastning påbörjades kl 7 fm fortsatte till kl. Reste med tåget till Hangö.

9 juni S Ingen lastning regnskurar hela dagen, köpte vedlast i Hangö och kom tillbaks på kvällen.

 

Galeasen Koito ligger i Tvärminet för lastning av tegel för Mariehamn 1923

10 juni, W, B 75.4 Söndag håller heligt ombord

11 juni, SW B74,8 blef lastad kl 11fm, halade ut och seglade direkt och diverse arbeten ombord,pumpade läns.

12 juni WSW, sydvest och tjocka på förmiddagen och sedan kl 3 efm kom en regnby och Nordvästlig vind klockan 4 började hyva upp ankaret och seglade till Hangö ankrade klockan 7 efm, pumpade läns.

13 juni W , klockan 1,30 lettade ankare och kryssade ut. Kl 4 kom tjåcka så vi måste i Hangö Nyhamn ankrade m B Ankaret. Pumpade läns.

14 juni SO B 75,5. Kl4 fm lättades ankaret och tillsatte seglena från Hangö Nyhamn och seglade stora farleden över Westra Hangö och vidare vid Berghmn Jungfruskär och Bårgskär fram till Sottunga kl 8 efm ankrade med styrbords ankaret och gick hem. Pumpade läns. Regntjåcka nästan hela dagen.

15 juni S B 75,5 Kl 3.30 lettade styrbords ankare och tillsatte alla dragande segeloch seglade via Lumparen. Klockan 6 kom tjåcka så vi nåste vända tillbaka till Lumpo uddenankrade med st ankaret. Pumpade läns.

 

Galeasen Koitto under lossning i Lemström Kanal bron 1923

16 juni S o SW B 75,5. Seglat från Lumpo udden kl 6 kom fram till Kanalen kl 10 börjat lossa kl 11.30 låssat 1100 tegel till kl 2 sedan arbetat med diverse arbeten ombord.- Pumpa läns.

17 juni SSW B 76 Söndag. Håller Heligt ombord.

18 juni N B 75,8 regn. Börjat med lossningen kl 6 fm och fortsatt till kl 7 efm. Lossades 10205 st tegel Pumpade lens

19 juni NO B75,7 KL 9 lettade Babords ankare och tillsatte alla segel och kryssade till Bomarsund. Kl8 ankrade med babords ankare

20 juni, dimma, NO varierande vackert b 75,5. Förhalat genom Bomarsund till bryggan börjat lossa kl 3 efm fortsatt till kl 7 lossat 2700 tegel

21 juni SW B 74,7 fortsatt med lossningen kl 6 skredde ut. Pumpa läns

 

Galeas Koitto under lossning i Bomarsund 1923

22 juni regn och klart, NW varierande, B74,9. Lossningen fortgick till klockan 4 efm och sedan halat in förtöjningen och lagat decket och klarat upp frakten och streckt segel men måste ligga kvar för mot vind

och by väder. Kl 10.30 lättades B ankaret seglade hem. Kl 4 kom till Sottunga ankrade med B A och gick hem

23 juni kom till Sottunga kl 4 förmiddagen, kl 11 fm fördes provjant ombord och sjåades med diverse arbeten ombord och kl 7 efm skredde ut och gick hem

24 midsommardagen var i Sottunga kyrka . Kl 4 fm kom en häftg hagel och regnby. Galeasen Sula af Sund kantrade på Simskäla fjärd

25 juni W lettade ankaret kl 2.30 efm. Seglade longs farleden till Hangö. Seglade hela natten

26 juni W B 75,6 kom fram till Hangö kl 8.30 fm halat till kajen och mönstrat på matros Erik R Rönlöf och kocken Johan A Karlsson bägge från Sottunga

27 juni S B 75,7 lastat in ved på 6 ¾ famnar

28 juni sw vackert, B 76 lastat 6 ¾ famn vedoch diverse arbeten ombord. Skredde ut kl 6

29 juni WSW vackert, 76,3. Lastat en vang ved 4 ¾ famn och tjärat decket och sprunsat skarndeck kl 8 efm skredde ut

30 juni SO-SW varierande B76,2 lastat en liten vagn och diverse arbeten ombord

1 juli WSW 2 B 76,1 Håller heligt ombord och var i Hangö kyrka Pumpa läns

2 juli S 1 B 76,2 Lastat halva dagen 2 vagnar ved 45 kbm

3 juli SO 2 B 76,3 Lastat 1 vagn ved på 25 kbm väntar på mera ved och diverse arbeten ombord. Pumpa läns.

 

Galeasen Koitto på väg till Stockholm 1923

4 juli klart på em, varierande mellan S o SW B 76,6 lastat två vagnslaster, klarerat ut.

5 juli kl på em, WSW 1, B 76,9,halat ut fån kajen och legat för motvind, mönstrat på en finsk jungman klarerat ut lastat 6 famnar ved

6 juli kl W till S 1, B 77. Vackert och motvind får ej bokser ur hamnen Mönstrat på en jungman Marti Oskar Leino från Hyvinge

7 juli, kl, varmt mellan N o NW, stark ström, B 76,8, kl 3 fm lättade ankar samt gick till segels i Hangö hamn och kryssade till Jungfrusund. Kl 11 efm ankrade med B ankaret och gick till kojs Wädret stilla lungt hela natten Pumpat läns

8 juli söndag, stillt till kl 8 fm, sakta vind mellan W och NW 1-3 klockan 7.30 efm blef stilt. B 76,9. Kryssade från södra delen af Jungfrusund till Gullkrona Kl 11 efm kom sakta N vind Pumpat läns

9 juli, kl N till W 1, B 77 Kom till Bogsjär kl 1 efm. Warjerande NW.t.N. Kryssa från Husö kom till Sottunga kl 4 ankrade med babords ankaret och gick hem Pumpade läns

 

Galeasen Koitto på kryss i Föglö skärgård på väg till Stockholm 1923

10 juli kl varierand SW och S och stilt på eftermiddagen B 77. Kl 3 på em lättade ankaret ock seglade till Nötö och sedan blev det stillt hela natten kl 2 förmiddagen ankrade med B Ankaret. Satte toppbom och pumpade

11 juli kl, lungt på eftermiddagen och varmt. Kl8 fm lettade ankaret och kryssade till Degerby och satte nytt pumpläder i pumpen. Ankrad kl 3 och gjorde klart

12 juli kl SW varierad 1, B 76,5, stilt till kl 10 fm då lettade vi ankaret ock kryssade ut till sjöss. Kl 5 passerades Ledsund storgrund kurs i W. Kl 11.30 pejlades Lågsjär fyr i SO. Kl12 vände för NW bort för B.B. halsar, pumpa t läns

13 juli SW till W 2 varierande B 76,1. Kl 2 vände för S.B. halsar. Kl 5 efter middagen ankrade i Furusund B. Ankaret Kl 5.30 vände för B.B. halsar kl 7 vände vid Kärvens fyr för styrbords halsar och satte kryssning till Furusund.

14 juli, h.kl. N varierande vind på kvällen B 76,3. Kl 7 klarerade in i Furusund. Kl ½ 8 kom visitation ombord. Kl 8 hyvade ankaret och satte alla dragande segel och seglade stockholms farled, klockan 12.30 passerades Waxholm, kl 5 kom fram till Stockholm. Tog ingen tull visitatsjon. Pumpade läns.

15 juli, söndag kl O 2 B 76,3 Håller heligt ombord.

 

Galeasen Koitto ligger i Stockholm under lossning 1923

16 juli kl B 75,9 KL 7.30 kom tullen ombord och visitera utan anmärkning och sålt lasten till Kungshålmen.

17 juli h kl lite regn S och SW B 75,6 KL 7 kom bykser båten och drog oss till Slussen kl 9 fm, slussa och bukserar till norra mälarstrand eller pilgatan på Kungsholmen. Kl 2 efm börjar lossa

18 juli h kl SW Kl 8 började med lossningen och fortgick hela dagen till kl 5 efm

19 juli B 75,7 KL ½ 8 började lossningen ock fortgick hela dagen. Kl 7.30 efm kom ett stark och hastg storm ock regnby så att förtöjningen sprang.

20 juli små regn moln W B 75,5

21 kl r b SSW B 75,4 Blev loss

 

Koitto till segels på väg från Stockholm till Åland 1923

22 juli söndag NW storm efter med Wakert varjerande små rängmoln. Håller heligt ombord. På kvällen till Slussen

23 juli h kl SW B 74,9 Kl 1,30 efm fick betalt för lasten. Kl 2 kom lots ombord. Kl 3 slussade och tillsatte alla dragande segeloch seglade furusundsleden. Kl 11 ankrade med B.B.A i västra Granhamn. Seglade utan lots från Stockholm. Kl 9 kom furusunds lots ombord och tog betalt. Seglade utan lots till sjöss.

24 juli r b SW B 74,5 KL 2.30 fm lettade ankaret och tillsatte alla dragande segel och seglade söderarms farleden till Åland hav. Kl 7.30 passerades kärvens fyr. Till Mariehamn kl 1 efm. Visitation 11.30. Afsegla från Mariehamn kl 5.30. Passerade lemströms kanal 7,40 ankrade på östra sidan, för orders på last. Kl 11 efm ankrade i Engö sund får regn byar

25 juli k m NW B 74,7 Kl5 fm lettade ankaret och seglade till Sottunga. Kom till Sottunga kl 7.15 Ankrade med styrbord ankaret och gick hem

26-27 juli ingen man ombord

28,29,30,31 juli varit hemma och bärgat hö

 

Galeasen Koitto på farleden till Helsingfors 1923

1 augusti l m SW 2-6 varierande SO o NO , B 74,6. Kom kl 4.20 fm till kaleps?hamn i Hotsjar ankrade med B.A. och gick till kojs

2 augusti Byväder NO 7 B 75,3 Letade ankaret kl 8 förmiddagen och seglade ut och vände för mat. Vind och hårt väder och jordes diverse arbeten ombord. Kl 6 törnade ut

3 augusti kl & t m NNW B 75,9 Kl 4 tettades ankaret i leolof?hamn och tillsatte alla dragande segel och seglade efter prickar och kända sjömerken. Kl 10.15 ankrades i Barösund med B Ankaret ock skredde ut.

4 augusti m l m ost – SO varierande B 75,4 Kryssade från Baresund kl 9 frm och kom kl 10 till Porkala vestra sidan

5 augusti h kl O varierande Kl 4.30 hyvade let och ksyssade på östra Porkala fjärd och ankrade kl 8.30 fm med B A och holde heligt ombord. Kl 6 fm kom sakta vestlig vind man ansåg att dett var sent och sakta vind så vi stannade

6 augusti l m SW fm B 75 Kl 4.30 hyvade let och seglade från Porkala till Helsingfors kom dit kl 2 efm ankrade i vedhamnen. Galeasen Helmi från Föglö och Leonie från Sottunga var här för att skaffa ved, har varit här i två veckor. Helmi måste segla hän utan ved. Leonie fick tjälva upp en vedlast så hon fick lasta i Ekenäs

 

Koitto galeas liggande i Helsingfors 1923

7 augusti åska och regn varierande vind B 75,7 Sökte efter vedlast och jorde diverse arbeten ombord Jungman flytta iland och reste hem

8 augusti lätta regn moln varierande vindar och lungt B 75,9 Dito med föregående dag. Ämnar köppa björkved ock lasta på Stockholm, kan ej få till sådant pris och sådan ved som passar

9 augusti h kl NW B 76. Dito med föregående dag

10 augusti r SSO till NW B 75. Dito med föregående dag. Försökte med tillfällen och förfrågningar på allt vis man kunde

11 augusti h kl & r efm NW o N B 75 Dito med föregående dag Pumpat läns

12 augusti h kl NO B 75,9 Håller heligt ombord

 

Galeasen Koitto i Helsningfors 1923

13 augusti til 18 augusti Alla dagar försökte köppa ved både till lands och sjöss försökte att få på alla ångpråmar som kom, men dett var omöjligt fast man också bjöd mera betalt än som ved handlaren så fick man ej ändå och hade också för dålig ved i allmänhet från dem

 

Galeasen Koitto påresa från H:fors till Snappertuna 1923

19 augusti söndag kl W 3 B 74,3 Kl 5 fm letta ankarett och tillsatte alla dragande segel och seglade till Baresund. Kl 4 ankrade i Baresund ämnade köppa ved ingen fick tag på

20 augusti NNO 3 kl B 75,4 Rodde till Svartbeck för att köppa ved ingen fick och sedan till Bossa och till Bråttaholm ingen fick köppa och seglade ett stycke med galeasen genom trånga sundet i Marsund

21 augusti kl NW varierande lungt B 75,8 Var och hörde efter att få köppa ved ock skulle ringa på till Ekenäs men tillefonerna söndriga eller ledningen, sedan på eftermiddagen seglade till Wetser? Och ankrade der kl 9 efm

22 augusti kl S B 75,4 Kl 12 fm till Uvala? Brygga ock köpte ved last af en vedhandlare från Ekenäs. Fm kl 7, ringde till Tärnström i Ekenäs kl 4 kom Tärnström och sedan far vi och mätte ved på 6 platser

23 augusti l m SW 9 B 75,6 Ligger för motvind och hårt väder och skaffar virke till en landgång

24 augusti kl W B 75,5 Kl 7 fm fick två motorbåtar som bukserade ett stycke och seglade till vedplatsen och utsatte landgång

Galeasen Kojto liggande i Snappertuna sjärgård för lastning. Ved partierna äro på 8 platser och så trånga sund att vi måste använda en motorbåt att buksera mellan platserna. Så vi måste föra med små båtar in det partivis

25 augusti kl S B 75,3 Kl 7 börjar med lastningen hela dagen utan någon anmärkning kl 7 skedde hele dagen ut regn hela natten. Urkast måste kastas utt och tagas upp för mätning. Cirka 50 prosent urkast kan ej lasta fort

26 augusti söndag hkl SW 4 B 75,6 Hålles heligt åmbord. Pumpade läns

27 augusti m fm S efm B 75,8 Kl7 började med lastningen kl 5 blef veden slut tog bukser till en annan plats och halade iland kl 7 efm började rängna skredde ut

28 augusti Regna S 2 B 75,6 Lastningen började kl 7 fm och fortgick hela dagen förde med båtar och kärra från land. 7.30 skredde utt

29 augusti l m rengn SW B 75,8 Lastningen började kl 7 fm till kl 2 efm då blef vedpartiet slut så vi måste få bukser till en annan plats. Kom dit kl 5. Hala iland och satt ut landgång och skredde ut för dagen

30 augusti h kl SW B 75,6 Kl 8 började lastningenoch fortgick till kl 3 efm då blev vedpartiet slut och sedan måste vi vänta på bukser till kvellen, då kom vi till andra platsen då börja dett regna hela natten.

 

Galeasen Kojtto ligger i Sappertuna 1923

31 augusti rengbyar S 8 B 75,5 Lastningen började kl 8 fm och fortgick till kl 3 efm då börja dett rengna så vi måste sluta. Vi måste föra lasten med båtar

1 september l m SW 3 lungt kl 5 efm, B 75,6 Lastningen började kl 7 fm förd med 2 st båtar 4 olika platser blef lastat kl 8 på kvällen. Tog bukser utt till södra farleden. Kl 845 ankrade med B Ankaret ostlig vind sedan börja dett rengna hela natten

2 september kl m SO 6 klart 9 fm SW 9. Måste repparera ankarspelet litet. Håller heligt ombord. Ligger för mot storm

3 september reng SW 8 B 75,9 Repparera ankarspelet litet. Ligger för mot storm och rengna hela dagen.

4 september l reng byar WNW 6 Avseglade från Ådesund kl 7 fm och kryssade till Lensö? Ankrade der med styrbord ankaret kl 2 efm blåste friskt i byarna

5 september h kl NW vackert och lungt på fm Kl 5.30 huvade upp ankaret och tillsatte alla dragande segel och kryssade lang farleden. Sedan på eftermiddagen blef sydost. Sydlig vind seglade till Hangö Nyhamn ankrade kl 9 efm med B ankaret, börja rengna

 

Galeasen Koitto på resa till Stockholm 1923

6 september rengnbyar NO till NW 7 B 76 Kl ½ 6 hyvade lett i Hangö Nyhamn och tillsatte alla dragande segel och kryssade och seglade lång farleden vid Jungfrusund och Gullkrona till Korpo ström kl 9 efm ankrade med B Ankaret

7 september h kl W B 75,8 Kl 8 lettade ankaret och tillsatte alla dragande segel och kryssade ut till Skiftet kl 2 efm passerades Björkö huvet frisk SW vind. Kl 8 kom till Sottunga reng och storm ankrade med s B.A.

8 – 13 september liggat hemma för motstorm till den 14 . Onsdagen 10 ändra gaffel focken till stående gaffel som förutt var firande och hissande

14 september W varierande SO – SW på efm B 76,3 Lettade vi styrbord ankaret kl 4 efm och tillsatte alla dragande segel och kryssade till Degerby eller Spetarholmen kl 10 efm ankrade med B A.

15 september kl S B 76,4 Kl 6 hyvade lett och seglade till Degerby redden och ankrade och hade ut visitatsjaon 4 stycken ved lastade på väg till Stockholm

16 september h kl SO varierande syd-SW Kl 5 törnade ut och hyvade let och tillsatte alla dragande segel och seglade ut till sjös kl 7 fm. Paserades Nyhamn kl 8 pejlades Lågsjär fyr i S t W. Kl 1 efm ankrade i Furusund och tog visitation och lots ombord kl 2 lettade ankaret och seglade farleden till Stockholm. Kl 9 efm ankrade vid Björn huvet lungt och rengn

 

Galeasen Kojtto under lossning i Stockholm 1923

17 september halvklart SW B 75,9 Kl 7 lettades ankaret och kryssade till Flaksenvik ankrade med Babord ankaret och törnade in

18 september l m lungt på morgonen sedan SW och SO Kl 8 hivade let och kryssade till Tenö?sund sedan blef det SO och seglade till Stockholm kl 2 efm ankrade med B.A. Visitation kom ombord kl 3.40 efm

19 september rengn till kl 3 efm SO-SW B 75,8 Sålde lasten

20 september m SO B 75,9 Tog bukser till slussen. Slussade och lade till kajjen Södermälarstrand vid munkens bryggeri

21 september rengn SO B 75,6 Lossat 2 ½ fr ved

22 september rengna SO B 75,3 Lossat 3 famnar

Galeasen Koito under lossning I Stockholm 1023

23 september söndag rengna hela dagen SO-SW Håller heligt ombord

24 september h kl B 74,9 Lossat 3 famnar

25 september klart B 75,4 lossat 2 ½ famnar

26 september rengn nästan hela dagen, nästan lungt B 46,2 Ingenting salt ?

27 september kl NW B 76,6

28 september rengn på kvällen S B 76,3 Lossat 5 fr tog bugser till Sjöbergs plan

 

Galeasen Kojtto i Stockholm under lossning 1923

29 september kl W B 76,1 Lossat 2 fr

30 september söndag kl Håller heligt ombord

Torsdagen 11 blef loss i Stockholm

12 oktober vacker sydlig vind B 74 Fredagen den 12 klara 8 efm seglade ut från Stockholm och kom till Nykvarn till dett blef dager på lördag morgon

13 oktober by väder SO blåste 8 Till Furusund kl 3 efm ankrade med st ankaret

14 oktober söndag W 8 B 74,8 Håller heligt ombord

 

Galeasen Kojtto på väg från Stockholm till Sottunga 1923

15 oktober SW 6 B 74 Kl 4 fm lettades ankaret i Furusund.Klockan 12 midag ankrade i Mariehamn. Kl 1 efm kom visitation ombord och klarerade in

16 oktober h klart SW 7 B 75,2 Klockan 12 lettades Babord ankaret och kryssade ut till nabström och seglade genom kanalen kl 2,30 efm. Kl 9 efm ankrade med Babords Ankaret fastjorde seglen och törnade in, började rengna

17 oktober h kl NW 8 B 75 Klockan 7 förmiddagen lettades Babords ankaret och seglade via Bergö och Långsjär till Sottunga ankrade kl 9.30 fm i Sottunga med st B. Ankaret och gick hem.

 

Sottunga Galeasen Koitto liggande i vinterhamn vid Stackören i Sottunga 1924

Fredag 30 maj den 30 maj lettades styrbords ankaret och seglade till Hamnklobbssund ankrade med babords ankaret den 31. Klockan 7 törnades utt och lettades babord ankarett och seglade till Nagu Haverö ock vidare till Pargas port för att köpa ved. Fanns ej passlig ved att få köppa. Varierande vindar.

2 juni på söndagen avseglade till Kimmit Sandö och på måndagen tillefonerade och var i land på flera platseroch seglade till angela njimg ? Karlsnäs ock köpte en ved last

3 juni seglade till Kila brygga ock lasta 14 famnar ved. Kl 7 skredde utt

4 juni m SW Lastningen börjad kl 8 fm och gick hela dagen. Kl 7 efter middagen skredde ut

5-6 juni l m SW 2 B 74 Kl7 fm törnade ut och började med lastningen och fortsat till kl 5 em då fullast var intagen. Halade ut från land och seglade til Lillhålmen och ankrade med b.b. ankare. Afseglade kl 9 från Lillholmen, seglat sjun? På gick hela dan ankrade i Lendo

7 juni l m SW varierande B 76 Kl 5 förmiddagen törnade ut ochh lettade B. A. Ock seglade längs farleden via pargas port. Kl 10 eftermidd paserade Korpo ström och vidare fortsatte resan

 

Sottunga galeas Koitto på väg till Stockholm 1924

8 maj Pingstdagen h kl SW Kl 12 midnat paserades Björkö huvudet och vidare fortsatte resan till Sottunga. Till Sottunga kom vi kl 6 fm. Pingst måndagen ankrade med B. A: och gick hem. Håller Heligt

9 maj andra dag Pingst hemma Håller Heligt

10 maj kl SW 3 B75,6 Kl 11 fm lettades ankaret och tillsatte alla dragande segel och kryssade till Degerby och ankrade kl 5 efm med B. A. Och klarerade utt fartyget till Stockholm

11 maj kl sw 4 B 75,5 Ligger för motvind och jör diverse arbeten ombord i Deberby hamn och olycksfal försäkrade besätningen hos Karl Helin i Degerby

12 maj kl SW 2 B 75,6 Kl 8 törnade ut reparerade stag focken och diverse arbeten omord. Kl 5 efm brassade vind litet sydligare så vi lättade B. Ankaret ock tillsatte alla dragande segel och kryssade ut kl ½9. Passerade ledsund ock vinden blef Sydlig. Kl 11 efm päjlades Lågsjärs fyr i S t O

13 maj r NO B 75,5 Kl 1 fm SO vind tjärven fyr kurs WtS. Kl 5 fm tjärven i Nord kurs stävar kurs S,W,t,W. Kl 8 i furusund. Nordost vind ankrade med B. Ankaret. Kl 9 hyvade lett tillsatte alla dragande segel och seglade långs svänska skärgården. Kl 5 efm ankrade i nybron i Stockholm NV vind

 

Koitto liggande i Stockholm 1924

14 juni h kl N B 76 Kl ½ 9 fm kom tullen ombord och jorde visitatsjon och sedan var iland för att ordna inklarering och lasten försäljning och jordes diverse arbeten ombord

15 juni Söndag r Nost B 76,2 Håller heligt ombord

16 juni r NV B 76 Jorde diverse arbeten ombord var i land för att sälja vedlasten

17 junikl SV B 76,5 Lika som föregående dag

18 juni kl S B 76,6 Diverse arbeten ombord

19 juni kl S B 76,4 Dito lika med föregående dag. Skrapar aktermasten

20 juni kl B 76,3 Skrapar stengren

21 juni Diverse arbeten. Oljar mast och stenger

22 juni Söndag håller Heligt har radio aparat hör predikan ombord från Jakobs kyrka i Stockholm. Lånade en radio aparat af Frida N. Söndagen satte jag upp atent får en radjo aparat och satte den i kajutan och hörde högmessa gudstienst från jakobs kyrka många åhörare

23 juni Diverse arbeten ombord

24 juni Midsommardagen håller heligt ombord. När predikan på radio hörs bättre i kajutan ombord än som i Kyrkan för dett hörs ingen eko

25 juni Diverse arbeten ombord försöker sälja lasten

26 juni Diverse arbeten ombord. Säljer lasten till Kungsholmen

27 juni r SO B 75 Törnade kl 7 fm och hyvade upp babords ankaret och jorde klart för buksering. Kl 9 fm kom bukser båten Rask och drog oss till Slussen och kl 12.30 passerades järnvägs bron och seglade vi till Rålands hof. Kl 2 efm började vi lossa 10 ½ famn kl 5 skredde ut

28 juni h kl SO Kl 7 fm törnade ut och fortsat med lossningen till kl 2 efm. Lossat del av lasten 33 famn sedan renjorde decket och skredde ut för dagen

29 l m SV t V Hålles heligt ombord

30 juni Fortsatte med lossningen hela dagen

1 juli kl storm SV Fortsatte med lossningen och blev loss på eftermiddagen halade utt från kajen

 

Koitto på väg från Stockholm till Mariehamn 1924

2 juli Storm SV B 75,8 Var i land och klarerade ut och fick betalt för lasten. Måste anlita bukser till Slussen. Slussade kl 8.30 fm och seglade ut. Slussade och fortsatte resan hem och sedan på kvellen blef dett lungt så vi kom till Hägarn? Ankrade med B Ankaret kl 11.50 fm

3 juli m rängn SO 4 B 75,4 Fm kl 7 lättades Babords ankaret och seglade långs farleden till Söderarm. Kl 6 efm paserades tjärven och Söderarm och kurs sattes på kubba klintar och kom till Mariehamn kl 9.40 efm. Regnar hela natten

4 juli rengn till kl 11 fm sedan tjocka SO 3 B 74,9 Kl 11 kom tull mennen ombord och visiterat och klarerade in

5 juli m SV 8 B 75,3 Kl 4 fm törnade ut besättningen lettade Babordsankaret och till satte under seglen och fartapen? och började segla farleden till Degerby ankrade der kl 7 fm med B. A. För att höra efter att få köpa vedlast. Afsegla från Degerby kl 1 efm ankrade i Sottunga kl 2.35 efm ST Ankaret och gick hem

6 juil Firar Söndag hemma

7 juli m t S Fördes provjant ombord och var till Bänö för att köpa ved och blev utan

 

Kojtto för lastning i Korpo 1924

8 juli tjåcka till kl 2 efm S B 75,4 Klockan ½ 3 tiden afseglades från Sottunga och kl 6.30 ankrades i Korpo finnö att hörde efter ved men den var ...

9 juli OSO 3 B 75,6 Seglade från Korpo finnö kl 10 fm till Galtby. Kl 1 ankrades i Korpo Galtby och for i land och köpte ved i Galtby och betas.

10 juli kl N 6 B 75,8 Började med lastningen. Lastade 8 famnar björkved och seglade till Betas brygga och förtöjde skutan för lastning

11 juli kl VNV 5 Lasta barrved. Lastningen fortgick hela dagen

12 juli kl NV b 75,9 Lastningen fortgick till kl 4 efm då blef vedpartiet slut så vi måste segla till en annan last plats

13 juli söndag kl V B 60 Håller heligt ombord

14 juli kl vackert B 76 Törnade ut besättningen och lastningen började kl 7 och fortgick till kl 10 på för middagen och sedan tjärade däcket

15 juli kl NV B 76 Fortsatte med lastningen till kl 6 efm då vedpartiet blef slut

16 juli kl NV B 76

17 juli kl V B 75,9 Ligger i Rumar I Korpo ström för motvind kryssar och halar upp så vi kom till Korpo ström på kvällen och ankrade med B.A.

18 juli kl SV 1 B 75,8 Kl 5 fm lettades ankaret och till satte alla dragande segel och seglade till ved platsen ankrade der kl 8 fm och halade iland på Kajtholms södra strand och ordna landgångar och började lastningen

19 juli kl SO 3 B 75,4 Började med lastningen kl 4 fm. Kl 10 blef fullt last halade in förtöjningen och landgångar. Kl 1.15 efm lettades ankaret och till satt alla dragande segel och seglade via björkö huvet och bogsjär till Sottunga ankrade kl 6 efm

25 juli r SV O varierande B 75,5 Kl 1 efm kom vi ombord med provjant färdiga att segla men vinden brassade ett slag rundt och stilt ibland så det var inget väder att segla med så vi dikta stävnåten och gjorde diverse arbeten ombord. Kl 7 efter middag lettades ankaret och seglade ut på väg till Degerby. Kom till Degerby kl 11.45 efm

26 juli regnmoln SO B 75,6 Kl 12.15 efm lettades ankaret och till satte seglerna och afseglade via flisö och Ledsund. Ledsund passeradeskl 1 efm och forsatte kursen utt till sjös, Nyhamn pejlades i N kl 2.25 med fortsatt kurs S,V,l,V. Söderarm paserades kl 5.15 efm och furusund kl 8 efm tog visitation och ankrade för stiltje

27 juli söndag l m ONO B 75,8 Kl 7 fm lettades ankaret och till satte alla dragande segel och fortsatte farleden till Stockholm. Kl 6.30 efm paserades Hägarn. Kl 7 efm kom SV vind och kl 8.50 blef lungt så vi måste ro till Lidingö bredvik kl 9 efm ankr.

28 juli kl vackert Varierande vindar B 75,5 Kl 7 fm lättades ankar och tillsatte alla dragande segel och seglade till Stockholm. Måste anlita bukser från Manilla till Nybron kom fram 2.30 efm. Ankrade och fick visitatjon

29-30 juli liggande i för sälgning af lasten

31 juli Sålt lasten och halat in

1 augusti Lossningen börjat kl 7 förmiddagen och fortgick hela dagen- Kl 5 efm skredde ut

2 augusti l oskbyar Lossningen börjat kl 7 fm och fortgick till kl 1 fm. Skredde ut för dagen

3 augusti söndag Håller heligt ombord. Var i Blasjeholmskyrka

4 augusti KL 7 fm började med lossningen och fortgick till kl 5 efm

5 augusti Fortsattes med lossningen hela dagen

6 augusti Dito med föregående dag

 

Galeas Kojtto ligger för lastning i Stockholm 1924

7 augusti Kl 7 fömiddag börjades med lossningen och fortgick till kl 4 efm då blef skutan loss

8 augusti Slutat en last sill från värtan till Helsingfors i finland. Kl 5 tog bokser från Nybroviken till värtan

9 augusti kl NV B 76,8 Kl 7 fm börjades lastnin och fortsätter till kl 3.15 efm då var 350 tunnor inlastade och skredde utt för dagen

10 augusti söndag kl V B 76,5 Håller heligt omord och var på gudstjänst på sjömans hemmet i Värtan

11 augusti l m V B 76,4 Lastningen börjad kl 7 fm och forgick till kl 3.35 då blef lasten färdig med 600 tun. sill ombord eller 90 tusen kg. Fartyget klarerades ut och afgick från värtan på väg till Helsingfors kl 8 efter middagen och seglade farleden via furusund

12 augusti V 2 B 76,1 Kl 9.15 paserades furusund lotsen kom ombord och blef betald och seglade utan lots farleden via kappelsjär och söderarm. Söderarm paserades kl 1 efm. Nyhamn paserades kl 4 efm och Degerby kl 7 efm och fick visitatjon och seglade till Sottunga och ankrade kl 2 förmiddagen och gick hem. A med S.A. en mans vakt ombord.

 

Galeas Kojtto på väg från Stockholm till Helsingfors 1924

13 augustikl SO 7 B 76 Ligger för motvind och friskt väder tog in provjant och diverse arbeten ombord

14 augusti kl SO t O 8 B 75,9 Frisk bris och motvind så vi ligger stilla och diverse arbeten jordes ombord

15 augusti kl SO t S Kl 4 lettades styrbord ankaret och började kryssa och fortsatte hela dagen . Kl 1 paserades björkö huvut och 5.30 ankrade i Kårpo ström beslog seglen och skredde utt för dagen

16 augusti l m OS 8 B 75,4 Låg stilla för motvind för trångt att kryssa genom Korpo ström. Målade i kajutan på utsidan och jorde diverse arbeten ombord

17 augusti söndag l m SSO varierande vind B 76 Kl 4 fm lettade ankaret och började segla långs strömmen vacker Vestlig vind. Kl 6 efm paserades Helsing hålmen. Kl 9 till Hamnholmen då blef det lungt väder till kl 11.30 på natten då kom sakta OSO vind

18 augusti h k OSO kl 1 fm kom till jungfrusund och fort satte med att kryssa till kl 8 fm då var vi ute på vestra hangö fjärden och vände för motvind byaktiga moln och dåliga utsikter för vår framkomst så vi ankrade på farleden på norra sidan af Hittis

19 augusti h kl SSO B 75,5 Kl 6 fm törnade ut besättningen och till satte alla dragande segel och lettade ankaret och seglade utt på vestra hangö fjärden och kryssade till Hangö Nyhamn ankrade der kl 6 efm med styrbords ankaret. Kl mellan ½ 2 – 2 tiden på natten var svår åska och reng och storm

20 augusti r Varierande vindar Kl 4 fm törnades utt besättningen och till satte alla dragande segel och lättade ankaret och seglade längs farleden via Tvärminne och längs farleden till Barösund efter fyrar och kända märken och kl 7.30 efm ankrades i Barösund med babord ankaret och skredde ut för dagen

21 augusti r l SV B 74,3 Kl 5 fm törnade ut besätn och lettades ankaret och till satte alla dragande segel och seglade utt till Barösunds fjärden förbi träskan och porkala udden med fortsättning till Helsingfors och på porkala östra fjärden kom åtskylliga rängbyar och storm så vi berga bort topparna och mesan på gaffeln dett blåste frisk bris. Kl 3 ankrades i Helsingfors stora hamn. Så kom orders att vi måste bort

22 augusti

23 augusti Kl 7 fm gick jag iland och lånade en vinss Kl 10 var jag till tullkammaren efter frisedeloch lossningsrulla Kl 11 började med lossningen och slutade kl 2 efm. Lossade 135 fatt

24 augusti söndag håller Heligt

25 augusti Lossningen börjad kl 7 fm och fortgick hela dagen

26 augusti Lossningen börjad kl 7 fm och fort gick till kl 10.30 förmiddagen då det blef lossningen slut reng blef på kvällen

27 augusti Var iland och fick utt frakten och klarerade in på tullkammaren

28 augusti Kl 5 törnades utt och lettade ankaret i Sandviks hamn Kl 1 efm börjat lasta och fortgick till kl 5 efm

29 augusti lastning börjad kl 7 fm fort gick till kl 4 efm

30 augusti Lastningen börjad kl 7 fm och fort gick till kl 3 efm då lasten blef fult intagen. Utklarering kunde int fås tullkammaren stängd kl 2 efm

31 augusti Håller Heligt ombord

1 september kl SO B 76,2 Klarerat ut på Stockholm med ved last Kl 2.30 lettades ankaret och börjad kryssa utt från hagnäs hamni H:fors och fortsatte resantill Porkala Kom dit kl 8 efm ankrade med babords ankaret jord fast seglen och skredde ut för dagen

2 september NO varjerande vindar från NO till sydväst på efter m. Kl 4.30 fm törnades utt, lättade babords ankaret och afseglade från pårkala via bågasjär farled och byse? farled. Kl 9 ankrade på Sredö? sund beslog seglen och skredde ut för dagen. Ankrade med B.A.

3 september NV varjerande B 76,7 KL 5 fm törnades ut och lettade ankaret och tillsatte alla dragande segel och seglade längs farleden efter prickar och kända märken Tjäna? mellan kl 6 o 8 förmiddagen kl 9 paserades tvärminnet och kl 2.20 kom till Hangö och ankrade för motvind. Vinden varjerade från V, OV till W på eftermiddagen

4 september k l NW 6 B 76,9 Klockan 4.30 törnade och till satte alla dragande segel ock letta B.B.A och började kryssa från Hangö och kl 2.30 paserades Hittes första sjärgård. Kl 9 efter middagen ankrades i jungfrusund med B.B.A.

5 september K l NV 4 B 76,5 Kl 5 fm törnade utt besättningen lettade ankaret och började kryssa långs jungfru sund med fortsättning på väg hem. Kom till guldkrona kl 11.20 efter middagen ankrade med B.B. Ankaret och skredde ut för dagen

6 september k l NV varjerande B 75,9 Kl 10 fm lettades ankaret och till sattes alla dragande segel. Längs farleden till Bildholms sund Kom dit klockan 9.30 efm Ankrade med babord Ankare

7 september varjerande B 75,7 Seglatsjen började i bild Holm sund kl 5 fm. Helt vackert väder från NO sidans vindar kl hav ett paserades Korpo ström vacker ostlig vind. Sedan kl 2 blev lungn korars från SV så vi måste gå in i lumperse?strömen till ankars. Ankrade der kl 9 efm med BB ankaret

8 september kl lungt och SV korar Törnade ut kl 5 förmiddagen lättades ankaret räkte ut till Lillgylt och sedan kl 3 efm blev syd vart och då beslöt jag att segla norr om berghamn. Ankrade der kl 6.20 ef med BBA vestan på berghamn

9 september r S B 74,9 Kl 5 fm törnade utt besättningen och lettade ankaret och tillsatte alla dragande segel och sedan måste bärga lapparna för storm. Kl 4 paserar Bårgsjär kl 8 ankrade i Snäckö ström. Ankrade nu med Styrbords ankare fastjorde seglen och gick hem

10 september r SO varjerande vindar kl 1 kom syd vest stårm och rengd B 74 Kl 12 kom ombord med proviant och tänkt segla och förr om vi blef klara storm SV storm så vi måste ligga kvar

11 september räng SV –V storm B 73 Ligger för mot storm kl 1.30 lag ut Babords ankaret Vestlig storm

 

Galeasen Koitto på väg från Helsingfors till Stockholm 1924

26 september j m varjerande B 76 Kom ombord kl 10 fm ock kl 12 efm lettades ankaret och till satte alla dragande segel och gick ut genom hamnklobbs sund och fortsatte resan till Degerby Kl 7 ankrade i Degerby beslag seglen och skredde ut för dagen.

27 september l m tjåcka NNV frisk bris på natten B 75,9 Kl 4 förmiddagen törnade utoch lettade ankaret och till satte alla dragande segel och fortsatte resan ut till sjöss efter fyrar och kända märken kl fm paserades Nyhamn 2 sumpar i sällskap. Kl 4 efterm kom tjåcka flötjan pejlades i SO t S kl 6 paserades tjärvun och måste vänta ut till vi ser N.rund? Kl 4 efm kom tät tjåcka så vi måste ligga och hålla och göra kårta kryssningar utanför tjärvens fyr till kl 8 på förmiddag då vi jorde försök att segla in utan landkänning efter kurs och beräkning från tjärven och lyckats bra. Tjåckan lättades litet när vi kom till Hålländar pricken så vi fick sikte af den, kom till svänska granhamn kl 9.45 fm ankrade där.

28 september B 76,1 Tjocka till kl 2 fm då lättade vi ankaret ock seglade in till furusund tog visitation och fortsatte resan. Vädret mojnade och brassa mot vind seglade hela natten

29 september SV B 76,1 Kl 6 förmiddagen kom lätt tjåcka så vi måst ankra i närheten av Vexlets fyrar Kl 10 skingrar och tjåckan och lettade ankare fortsatte med att kryssa. Kl 8,30 ankrades i Vallers vik

30 september k SV t V B 76,4 Kl 6 fm törnade utt besättning ock lettade ankaret till satte alla dragande segel och börja och kryssa längs farleden till Stockholm Kl 12 var vid blockhus udden och fortsatte resan till Stockholm

1 oktober kl SO 1 B 76,2 Kl 3 förmiddagen ankrade i Stockholm på redden vid strandvegen

2 oktober Vänta på köppare på lasten

3 oktober Samma som föregående dag

4 oktober Halade iland vid Strandvegen i minutlaget

5 oktober söndagen håller heligt ombord

6 oktober Lossat och sålt 3 famnar meter ved

7 oktober Lossat 6 ½

8 oktoer Lossat 6

18 oktober Lördagen den 18 oktober blef loss lasten och klarerade ut; lasten minuterades ut till varierande pris högst 57 kronor per famn för prima björ meter ved

19 oktober Halade utt från kajen Natten mellan 19 och 20 var dett fråst så dett var vitt på tak och ledstänger Dett var första gången vi sett fråst i höst

20 oktober l m SSO B 75,4 Kl 6 fm börjad bukser ut ur nybroviken i lungt väder Kl 10 börjad dett blåsa sydlig kåra eller sakta vind kl 1.30 efm paserades vapålmmen? Sedan blev dett lite rengbyar och syd sydost vind kl 6 efm ankrade i furusund med babords ankaret

 

Galeasen Koitto på väg från Stockholm till Åland 1924

21 oktober r l SO 8 varjerand B 74,5 Låg i furusund för reng å hård vind 2 galeaser till på ut gåend och 1 galeas på ingåend och en sump legat för storm och rengbyar

22 oktober snöslag NV storm B 75 Snöstorm låg stilla 2 galeaser till på utgående;en sump och en galeas på ingåend ligger stilla för snö storm här i furusund gör diverse arbeten ombord

23 oktober NV storm B 76 Ligger stilla i furusund gör diverse arbeten ombord

24 oktober l m V B 76,9 KL 3 fm törnad ut besättningen lätade ankaret och till satte alla dragande segel och seglade ut till sjös efter ledfyrar och kända kurser Kl 8.30 paserade tjärven Kl 10 paserade Nyhamn Lots togs ombord Inderom ledsundet kl 12,15 Ankrades på Degerby redd och tog visitation ombord och klarerade in Kl 4,10 lättade ankaret och seglade hem till Sottunga. Kl 7 ankrades på Sottunga ankarplats i hamnklobbs sund

25 oktober Var ombord efter kläder och diverse varor

 

Galeasen Koitto ligger i Sottunga för frakt slutning 1924

Söndagen firades i hemmet kl 8 efter middag åka med gest givars ut till ångaren Delet och sedan på den till Korpo för att få någon last för Koitto

Måndagen slutade frakt på ved last till Åbo från Korpo gård eller Prestgårds ved

Tisdag väntar på Delet som skulle komma från Åbo

Onsdagen vänta på ångaren Delet och gick ner till Galtby brygga Kl 11.30 efm kom Delet och gick ombord på resan hem Kom till Sottunga kl 3

Torsdag Kl 3 kom fram till Sottunga brygga och förde provjant ombord

Fredag låg för mot vind

 

Galeas Kojtto ligger för lastning i Kårpo 1924

1 november r lördag låg för mot vind

2 november l m V 2 B 73,8 Söndagen kl 8 lettades ankaret och seglad ut till skiftet och kom till Lempersö sund i Kårpo och ankrade der kl 5 efm Då blev det lungt väder

3 november l m NV 1 B 74,3 Kl 11,45 fick vi bukser af en motorsump från Lempersö som bukserade oss till en liten hamn nära till marsö landett Anlende ditt kl 2 eftm Förtöjde skutan och högg landgång värke

4 november l m NO 1 B 75 Langången utsattes på morgonen Lastningen börjad kl 9 fm och pågick till mörkret på kvällen 2 man legda för fördragning från land Lastade cirka 25 famnar

5 november l m VSV B 75,4 Kl 7.30 fm törnade och började med lastningen och fortgick till 12.45 Sedan tog in förtöjningarna och landgångarna ock seglade till andra lastplatsen och ankrade med båda ankaren Rengna mycket. På kvällen SV vind

6 november r l NV frisk bris B 75 Kl 7 fm lettade babords ankaret och halade in till lastplatsen och utsatte langången och började med lastningen

 

Galeasen Kojtto ligger i Åbo under försälgning af lasten 1924

7 november n l NNV 8 B 75,9 Fortsatte med lastningen

8 november B 76,1 Fortsatte med lastningen till kl 12 då fullast var intagen och sedan tog in landgången och trossar och jorde klart för seglatsin och skredde ut för dagen

9 november söndag b m NV B 76,4 Klockan 8 förmiddagen törnade ut besättningen och till satte alla dragande sgeloch kryssade utt till stora faret vester me mårssa och finnö klockan 11 fm kommer till stora farleden och seglade med go gång till Åbo efter prickar och kända märken. Kl 4 ef m paserades köppman ören och sedan med sakta fart och viss seglande upp till vedhamnen och förtöjde skuten och skredde ut för dagen

10 november OSO B 77 Låg under försälgning af lasten i Åbo hamn och jorde diverse arbeten ombord Is ligger och flyter på ån för första gången i höst

11 november k O B 77,6 Ordnade med att sälja lasten barrved Lasten blef såld till Aura bryggeri Halade ut till gamla stentryckeriet en annan håller på lossar på andra bryggan. Lungt väder issörjor flyter på ån första gången i år

12 november l m B 77,5 Kl 9 fm halade till Aura brygga Kl 12 börjades lossningen och fortsatte till kl 4 efm och skredde ut för dagen

 

Galeasen Koijtto ligger och lossar till Aura bryggeri i Åbo hamn 1924

13 november B 75,5 Lossningen pågått hela dagen

14 november B 75,4 Dito med förgående dag

15 november B 77,5 Slutat lossat barrveden kl 1 efm och rada i 2 famnar björkved och gick iland och handlade kläden och kängor

16 november B 77,6 Var i körka Håller heligt ombord

17 november Var iland och försökte sälja björkved omöjligt att få sälja den var för dålig

18 november B 76 Lika som föregående dak Sålt en famn

Galeasen Koitto ligger i Åbo för säljning af ved 1924

19 november snöslag B 75,5 Omöjligt att få sälja ved

20 november Dito med föregående dag ?? till stentryckeriet

21 november sålt en famn

22 november B 76 sålt 2 ½ famn

23 november k l VSV B 75,2 Håller heligt ombord

24 november måndagen sålt 3 famnar

 

Galeasen Kojtto ligger i Åbo på väg till Sottunga 1924

25 november sålt 2 ½ famn

26 november sålt 3 famn blef loss och handlade varor

27 november Låg för motvind

28 november låg för motvind i Åbo kaj

29 november disig SO Afgick från Åbo kajkl ½ 5 förmiddagen och paserade köpmangrundet kl ½ 7 frm och kl 8 paserades ??. Kl 2 efm ankrade i Sottunga hamn med styrbord ankaret ock gick hem Kl 2.30 kom tung tjåcka.

 

April 1925.

Lördagen den 18 var till skags i Lumparland efter en mastspira till skarv på formasten.

den 20 och 21 ordnat med kran och stälning. mesan bom och för stong anvendes till kran, masten skarvas stående med övra stycket på sin plats.

den 22 ordnat och stryckes dekhet

den 23 ordnat och skarvat förmasten på staende fot

fredagen den 24 skarvat och ordnat med rigningen

Lördagen den 25 remonterat seglerna och svärtat utsidarn och diverse arbeten ombord

27 april rigat undra seglerna tillsatte övra seglerna och diverse arbeten ombord.

29 april tog loss förtöjningarna och jorde segelklart

20 april SO kl 7 f.m. törnade ut och jorde till segels och seglad via måshaga och bergö till Haraldsby k.l. 11.30 fm halat iland

30 april fredag rengnbyar börjat med lastningen kl 4 ef m kl 6 skredde ut för dagen Reste till Åbo med ångaren Åland och på lördagen reste med ångaren Salmi till rimmiton och köppte en last 5/4 kvarts björkved

 

Maj 1925 Galeas Koitto ligger under lastning i Haralsby

2 maj Lördag fortsätter med lastningen.

3 maj Söndag Håller heligt ombord

4 maj kl 7 fm börjades med lastningen kl. 4 skredde ut för dagen

5 maj lika med föregående dag. Kl 8 fm kom med ångaren Åland från Åbo till Harald by

6 maj lika med föregående dag

7 maj fortsatte med lastningen

 

Galjas Kojtto på resa till Stockholm 1925

8 maj lastningen började kl 7. fortsatt till kl. 11 fm måste vän på lastnings årder för ett parti av lasten

9 maj k.l. 8 kom order och lastningen började och fortsates till kl 10 för midagen då blev lasten klar

10 maj Söndag mulet och dimma S.V och vakert kl 2 ef m började vi hyva in på ankar tjetting och till satte alla dragande segel och lättade ankar och kryssade ut kl 10.30 eft middagen ankrades vid Kanalen och törnade in besättningen.

11 maj t eft m klart SSV B 76,3 Kl 4.30 törnade ut och lettade ankaret och halade jenom lemströms kanal och fortsatte med att kryssa fast det var tät tjåcka På eftermiddagen lettades dimman Kl 11.30 fm ankrade i Mariehamn västra hamn beslog seglen och gick iland för att mönstra och klarera Måste vi alla få läkarintyg och det dröjde till kl 6 efm så vi han ej klarera

12 maj h kl B 76,4 Var iland och klarerad och tog vatten och provjant ombord och jorde segelklart

13 maj kl SV t S 5 B 76,4 Låg stilla för motvind Målad utsidan på brädgångarna och jordes diverse arbeten ombord

 

Galeas Koitto till segels på väg till Stockholm 1925

14 maj kl NV varjerande B 76,5 Kl 6 fm törnade ut besättningen och lettade ankaret och tillsatte alla dragande segel och seglade utt Kubba klintarnas farledmed kus SV till Kärvens fyr Kl 3 paserde kärvens fyr Furusund paserades och visitatjon togs 4.20 efm under på gående seglats utan ankring Kl 11 efm ankrades mitför Östanå såg Lungt måste ro till ankarplatsen

15 maj NO sedan ostlig 2 B 76,2 Kl 6 förmiddagen törnades utt ankaret lettades och alla segel till sattes Små vindkårar från Nost kanten och seglade longs farleden till Waxholmme som paserades kl 1.40 Kl 2.45 kom fram till Stockholm fick visitatsjon kl 5.20 efm Ligger förtöjda vid en maring vid stadsgården

16 maj kl SO B 76,6 Klarerade in och fick order att lossa del af lasten vid Kungsholmen Kan ej gå upp till Kungsholmen för en måndag mårgon för tullen

17 söndag kl B 76,6 Håller heligt ombord

18 maj kl Kl 7 fm slussa och upp till mälarsidan och tog bukser till Kungsholmen och lossade ut skott plankorna Kl 5.45 fick bukser till Ligna låd fabrik Kl 8.25 förtöjdes Koitto på lossningsplatsen

19 maj kl Fick ej börja lossa för än kl 11.30 emedan lasten ej var klarerad

Galeas Koitto under lossning i årsta viken vid lingna brygga 1925

20 maj kl B 76,2 Fortsatte med lossningen till kl 5 efter middagen

21 maj Krist Himmelsfärdsdagen l m B 75,5 Håller heligt ombord

22 maj Låssningen börjades kl 1.50 på eftermiddagen och fortsatte till kl 5 efm

23 maj Arbetet började kl 7 fm och fortsatter till kl 2 efm blef skutan låss Kl 4.15 halades genom järnvägsbron och stanna till måndagen

24 maj NO Håller Heligt ombord

25 maj O B 76 Kl 8.35 halades genom spårvang bron och kryssa till slussen till en maring Stannade där till kl 11.45 efm

 

Galeas Koitto på resa från Stockholm till Helsingfors 1925

26 maj regn NO B 76 Låg innanför Slussen får frakt slutning och motvind. Blev fraktslutad från Helsingfors till Stockholm

27 maj kl O B 76,4 KL 4.50 fm törnade ut och började hala till Slussen kl 10-50 gick genom Slussen och gjorde fast vid en maring för motvind Kl 8 gjorde till segels och började kryssa och kom fram till Brevik klockan 11.30 em

28 maj kl OSO B 76 Fortsatte seglingen utan uppehåll Paserade Furusund kl 11. Lots var ombord och fortsatte sedan till Mjölskärven men måste vända för tjocka och knapp vind gick till Fejja Hamn ankrade med båda ankare

29 maj O B 76 Kl 5 fm törnade utt hyvade let ankaret och till satte alla dragande segel och kryssade ut till hålländar pricken måste vända vedret blef för hårt och seglade till granhamn och ankrade kl 9 fm beslog seglen och jorde rundhus?

30 maj på em SSO B 76,2 kl 4 fm hyvade lett ankaret och kryssad ut ur svänska granhamn och när vi kom ut till farleden blef dett tjocka Så vi måsta vända till baks och ankra Kl 8 fm klarnade dett och vi lettade ankaret och seglade utt till sjös Kl 10 paserades Kärven och kurs sattes nordost till Nyhamn Kl 2 paserades Nyhamn och kl 3 ledsundet Kl 5 efm ankrade på Degerby redd tog visitatsjon och klarera in Kl 7 efm lettade ankaret och seglade till Sottunga Norrholmsviken ankrade med båda ankare beslog seglen och gick hem

 

Galeas Koitto på resa från Sottunga till H-fors 1925

31 maj Pingstdagen var hemma och på begrafning på Olas Ossian Eriksson i Sottunga kyrka och på graf öll hos ålas norgårds

1 juni andra dag pingst var hemma

2 juni kl SV 8 B 76.3 Tog provjant ombord Hyvade lett sträkte seglerna och seglade bort kl 4.10 efm Kl 5,45 paserade norra sidan an junfrusjär Berghamn passerades kl 6.45 Kl 7.30 paserades smörgrunds lyktan Kl 8.20 kom till galtby brygga och forsatte melan vatkast? Och Korpo och kryssade till Bildhålms sund kom ditt kl 11 ock forsatte hela natten

3 juni kl SV varjerande B 76 Kl 5 förmiddagen paserade början af jungfrusund Kl 11 fm paserades furen Ramär NO om Hittis och då blef dett lungt Kl 12 kom vind från sydliga sidan Kl 4.30 paserat Hangö Kl 10 eftermiddagen paserat jestans hamn kom till Barösund lotsplats ankrades Kl 1 på natten för en rengnby

4 juni r b NV frisk bris B 75,6 Kl 3 förmiddagen törnade ut och till satte alla dragande segel och seglade nårra farleden till Porkala paserades kl 8 fm Vind blef NNV kl 3 måst kryssa upp kopplona farled och bergades lugg? Toppsegel Kl 5 em måsta ankra innanför algsmeun? För åska och regn och hagebyar Kl 6 efm letades ankaret och seglade till Lärnas hamn 7.45

5 juni B 76,9 Halat skutan iland till Vestra bryggan i Lärnas hamn

 

Galeasen Koitto ligger för lastning i Lärnas hamn i H.fors 1925

6 juni kl varjerande B 76,9 Börjat med lastningen

7 juni söndag Håller Heligt

8 juni kl varjerande B 76,5 Lastningen forgick hela dagen uten uppehåll En man hjälpte vid lastningen

9 juni Lastningen börjad kl 7 fm och fortgick hela dagen

10 juni B 76,4 Lastningen börjad kl 8 fm och fort gick till kl 3 eftm då full last blef intagen 28 standst plankor Kl 6 efm seglade till norra vedhamnen och ankrade för utt klarering

11 juni l m SV B 76 Klarerade utt och tog provjant ombord

 

Galeasen Koitto på resa från Helsingfors till Stockholm 1925

12 juni Rengnat på morgonen till kl 9 fm sedan kantrade vind till Nordvest B 75,2 Kl 11 lettades ankaret och till satte underseglena och seglade ut från Helsingfors via Kåplarna farled sedan sattes alla dragande segel och seglade utt till östra porkala fjärd Kl 3 kom starka rengbyar och hagelbyar från Nordväst flera stycken efter varandra så vi måste berga segel och sätta till efter som rengnbyarna kom Kl 4 efm ankrades på östra sidan af Porkala udden med babords ankaret

13 juni letta byar VNV 6 B 74,9 Kl 5 fm törnade utt och hyvade lett till satte alla dragande segel och kryssade utt till porkala vestra fjärd kom fram till båga sjär lots plats klockan 2.30 efm ankrade der med babord ankaret för mot vind och för hårt väder och jorde diverse arbeten ombord

14 juni söndag reng tjåcka SO varjerande med sydliga stormbyar B 74 Kl 5 fm lettade ankaret i skeppshamnen eller Bågasjär lots plats och seglede efter prickar och kända segelmärken längs farleden med Stockholm som mål. Hangö paserades kl 12.40 efm och på östra Hangö fjärden kom rengn tjocka och friskt väder SO vind ombytande rengtjåck hela dagen så dett var väldigt svårt att segla och starka vindar kl 2.30 paserade gallarnes? fyr i hittis skärgård 4.15 paserades jungfru sund med stark tjocka Kl 5.40 efm kom till Helsing holmen. Tänkte ankra för tjåcka men försökte fortsätta Kl 11 efm paserades bildholmens sund

15 juni r b NO 2 varjerande B 74,8 Seglatsjon fortsattes till kl 3.40 fm då ankrades i korpo ström för tjåcka Kl 5.30 lettades ankaret i Korpo ström och seglade efter prickar och tjända märken utt till skifftet. Kom fram till Sottunga kl 2 eftermiddagen och ankrade där med styrbord ankaret Pumpade läns och gick hem

16 juni l m SSV B 74,1 Kom ombord kl 1 efm jorde loss seglena och tenkte segla så kom dett tjåcka så vi stannade och undersökte efter någon läcka och diktade allt som behövdes Kl 6 efm hyvade let och sträckte alla dragande segel och seglade via enskär och degerby paserad kl 6.45 vände tillbaks för hårt väder och mot vind, ankrade och gick hem

17 juni r b SV B 74,5 Mot vind och byväder jorde diverse arbeten

 

Galeasen Koitto på resa från Helsingfors till Stockholm 1925

18 juni l m SV 2 varjerande vindar Kl 10 förmiddagen hyvade lett ankaret och tillsatte alla dragande segel ock kryssade stora farleden enskär till Degerby och fortsatte med att kryssa till Flisö Der måste vi ankra för motvind kl 5.15 efm KL 6.45 hyvade lett och seglade ut farleden via ledsund till ålands haf

19 juni rengn NV 5 och V B 74,8 Kl 12 midnatt pejlades lågsjärs fyr i S t O Kl 3 paserades Tjärvens fyr Kl 8.45 ankrades på furusunds red fick lots ombord kl 8 fick visitasjon kl 9 lettade ankaret i furusund och seglade efterprickar och kända märken med Stockholm som mål Kl 3 efm paserades Hästvilan, och då kom bukser båten Färdig och tog oss upp till Stockholm och sedan från Slussen till Liljeholmen för 32 kr Vi kom till Stockholm kl 5.20 eftermiddagen

20 juni Kl 7.30 kom visitasjon ombord och jorde visitasjon utan anmärkning

21 juni söndag Måste ligga och vänta på törn att lossa Ligger förtöd vid maring ytterom slussen över midsommar

22 Dito med föregående dag Jordes diverse arbeten ombord

23 juni Dito med föregående dag

24 juni Håller Heligt ombord

25 juni Kl 6 förmiddagen började ordna med bugser till slussen och liljeholmen Blef dröjda i slussen och järnvägsbron kom kl 10.40 fram till liljeholmen Kl 12 började med lossningen och fortsatte till kl 4 efm

26 juni Lossningen börjades kl 7 fm och fortgick till kl 4 efm utan afbrytning

27 juni Kl 7 börjades lossningen och fortsatte till kl 1 efm då var skutan loss

28 söndag juni kl O Vackert väder varjerande vindar kryssad till bojen innaför järnvägsbron och förtöjde i en marring

29 NO Kl 3.30 tog loss förtöjningen räkte ner till järnvägsbron gick igenom den till Kornhamnstorg kl 6 på fm Kl 7.30 slussades och förtöjdes i marringen utanför slussen gick iland för att söka frakt men blev utan

30juni NO Kl 7 fm tog loss förtöjningen från maringen och sträckte alla dragande segel och kryssade utt till manilla ankrade der med B Ankaret och börjad stryka decket och var till staden och hörde efter last men fick ingen som jag kunde taga

1 juli NO 6 B 76,5 Kl 5 lettade ankaret och till satte alla dragande segel och kryssade ut till Lidingön ankrade med B A och började med att stryka decket

 

Galeas Koitto på väg till Åland från Stockholm 1925

2 juli NO 7 B 76,4 Låg till ankars på samma plats som föregående dag arbetade med att stryka decket Kl 6 eftermiddagen lettades ankaret och började kryssa så vi kom till Tenä?sund vädret mojnar efterhand så vi kom till Tens?sund kl 3 på natten Tyska fartyget Buchan jorde kryssningar i sällskap med den var sämre att kryssa änsam när vädret mojna

3 juli NO t O 2 B 46,2 Klockan 3 förmiddagen ankrades med B B A tog ner mesanseglet styckade och sydde omsömmarna som släppt

4 juli r t NO 1 vackert B 75 Kl 3 på morgonen hyvade lett och tillsatte alla dragande segel och låg ock kryssade ut mot vaxholm Kl 6 fm paserades Waxholm och kryssade fortsättning till Nykvarn ankrade der kl 7 efm med babord ankaret

5 juli O varierande lungt Kl 4 fm hyvade lett ankaret och till satte alla dragande segeloch seglade med åland som mål. Kom till björnhuvudett kl 1 efm Måste ankra med varpankaret Kl 4 jordes försök att segla vedret blev lungt så vi måste ankra andra gången kl 6 Jorde ett nytt försök att segla och kom till Östanå och måste ankra med varpankaret Kl 9 jordes ett nytt försök, ankaret lettades men rengn och tät tjåcka kom och vi måste ankra för natten

6 juli NO 1B 76 Kl 8 förmiddagen tettades dimman och vi hyvade lett och till satte seglen och krysade efter prickar och kända märken och när vi paserat Wexlets fyr så kom tät dimma så måste ankra med varpankaret och gick en mans vakt Kl 12 midnat jordes försök att segla men dimman blef tät så vi måste låta ankaret falla, lungt väder

7 juli kl NO varjerand lätta mot kårar B 75,8 Kl 5 förmiddagen lettade dimman och vi lettade ankaret och till satte alla dragande segel och fortsatte med att kryssa Kl 3 kom till furusund ankrade för lungt väder Kl 6 hyvade lett och började kryssa ut med svag NO vind Kl 10 mojna nordlig kåra Kl 11 kom åska och starkt räng från sydost sedan lungt Förän ilet kom bärgades för och akter topparna och mesam på bomen

 

Galeas Koitto i ålands hav på väg till åland 1925

8 juli l m OSO 2 B 75,5 Kl 1 förmiddagen låg norr om marsön och började komma lätta nordliga kårar Räkte ut till sjöss när vi paserar holländar pricken så blef det lungt och sedan sydost små korar och ostliga varjerande Kl 8.55 paserades Tjärven 11.45 kom sydost vind Kl 4 kom till Mariehamn västra hamn Kl 5 fick visitatsjon klarera in på tullkammaren tenkte segla men vädret blev lungt Sedan kom åskbyar så vi låg kvar.

9 juli dimma och lätta m SO 4 B 75 Kl 2 törnade utt lettade ankaret och till satte alla dragande segel och kryssade ut med degerby som mål men det blev tjåcka och stark motström så vi vände kl 8 förmiddagen och segla till baks till Lemströms kanal Paserde den kl 2 efm och seglade ut till lumpare Kom till Engesund kl 4 efm kryssade upp ett stycke men strömmen blef så stark så vi måste ankra B A tog ner akter lappen och reparera den och fick den färdig kl 11 efm.

10 juli l m S 7 B 75,3 Kl 3 förmiddagen törnade ut lettade ankaret och började kryssa för sydlig vind friskt väder kom hem kl 8.15 förmiddageni nårholmviken beslog seglen och stack på 45 famnar vardera ankaren och gick hem

13 juli k N regnskur på förmiddagen B 76,5 Kl 4 efm kom ombord lettade ankare och till satte alla dragande segel och seglade vid gräsörarna via junfrusjär Kl 12 midnatt paserde Kslat och fortsatte vidare hela natten

14 juli k NNV B 76,8 Kl 11 förmiddagen kom fram till Hinlata ankrade och jorde diverse arbeten ombord med diktning och stärttas? Och sprunsning

15 juli kl varjerande Dito med föregående arbeten som tjärade däcket och diverse arbeten ombord

 

Galeasen Kojto ligger under lastning i Rymätyla 1925

16 juli k varjerande B 76,4 Jorde diverse arbeten ombord och landgångar börja med lastningen Måste kasta bort mycket utkast och föra med båt hela lasten

17 juli k m varjerande vindar och åskbyar litet reng Lika med föregående Lasta hela dagen

18 juli k med lika med föregående dag

19 juli söndag Hålles Heligt ombord

20 juli k nästan lungt varjerande B 76,4 Lastningen fortgick som vanligt med 2/3 famnar urkastning och bökig lastning måste föra allt med båt ombord

21 juli h NO 1 B 76,7 Lika med föregående dag

22 juli k varjerande Lastningen lika med föregående dag

23 juli Blef slut på vedpartiet

24 juli k V vackert varierande vind Tog in landgången och seglade bort till Wälustans? För att köppa ved men den var för dålig sedan på en andra plats allt dålig mett upp veden och seglade ut till erstan måste ankra för lungt väder kl 11

25 juli SO 2 varjerande kårar B 76,3 Seglade till Latte sund och rödela strand köpt 10 famnar ved börjat lasta kl 4.50 efm Slutat kl 1 midnatt

26 juli söndag kl SO 4 B 76,2 Kl 11 förmiddagen lettade ankaret och afseglade från rödela med Sottunga som mål via åvensår måssalo sund kumlinge till sottunga kom till Norholmsviken kl 8 efm ankrade beslog seglen och gick hem. Låg hemma till den 3 augusti för byväder och motvind.

 

Galeasen Koitto på resa till stockholm 1925

3 augusti k varjerande vestlig B 75,4 Kl 3 efm gick vi ombord och till satte alla dragande segel och lettade ankaret och börjad kryss med degerby som mål och råkar motvind kl 12 midnatt och ankrade mittför ulversö hålet

4 augusti h k Nordlig B 75,2 Kl 5.25 fm brassade vind nordlig så vi lettade ankaret och seglade till Degerby och klarerade ut till Stockholm Kl 2 efm lettade ankaret och styrde kosan till sjös Kl 4.20 paserades Nyhamns lotplats kom till furusund kl 10 fm Visitasjon kom kl 11.25 på natten

5 augusti k NNV Kl 12 midnatt lettades ankaret och till satte alla dragande segeloch seglade långs farleden med Stockholm som mål Kl 8 förmiddagen paserades Vaxholmen Kl 12 kom fram till Stockholm måste ankra för motvind mitt för skeppsholmen Måste taga bukser bått tenkte förhala men fick ej använda trossar för det var stor trafik

6 augusti Torsdagen jordes diverse arbeten ombord och försökte sälja lasten

7 augusti lika som föregående dag

8 augusti Sålde lasten till Kungshålmen till olansan? För minutering

 

Galeas Kojtto ligger i Stockholm för lossning af vedlasten 1925

9 augusti l m S håller Heligt

10 augusti Tog bukser till Kungshålmen blef ingen lossning

11 augusti Lossat 5 ½ famn

12 augusti Lossat 4 ½ famn

13 augusti 2 ½ famn

14 augusti salt 1 famn

15 augusti lossat 1 famn jorde diverse arbeten ombord med mesan seglet

16 augusti söndag Håller Heligt

17 augusti l m Lossat 2 famnar jorde diverse arbeten ombord med för toppsegle

18 augusti Låssat 2 famn

19-20 augusti Låssat 2 ¼ famn

 

Kojtto ligger under låsning vid Rålandshåf Kungsholmen 1925

21 augusti lossat 6 fam

22 augusti lossat

23 augusti Klockan 3 efm seglade från stadshuset till Rålandshåv

24 Kl 7 fm började med lossningen till stadsmissionen och fortsatte till kl 5 efm

25 augusti Börjad lossningen kl 7 fm blef loss kl 3 efm och fick ta visitajon

26 augusti Låg för NO storm vid rålandshåf

27 augusti Låg för motvind tog in provjant

28 augusti Kl 5 förmiddagen lade ut från kajen i rålandshof och slutade frakt på en sill last från vertan till Åbo Kl 7 efm tar bukser till Wärtan

29 augusti Börjar lasta sill

30 augusti söndag håller heligt

31 augusti lastat en dell tunnor sill

1 september V 5 B 74,4 Blef fullt lastad kl 6 efm Gick ut från Wärtan kl 7 efm Seglade hela natten

2 september V 6 ojemt veder B 74 Kl7 förmiddagen paserade Kärvens fyr Kl 12.45 paserade Nyhamn Kl 5 efm kom till Degerby tog visitatjon efter kl 7 afseglede från Degerby kom till Sottunga Kyrkan kl 8 efm och ankrade med styb ankare

3 september V B 74,1 Kl 12.50 på eftermiddagen tog profjant ombord och tänkte segla men dett var fula reng byar och friskt väder så jag beslöt att stanna och jorde diverse arbeten ombord och sal an på riggen som var för slappa

4 september SSO B 74,3 Klockan 3.30 förmiddagen lettades ankaret och seglade utt med åbo som mål Kl 8.35 blef lungt väder så dett var nog? Vind kl 2.35 fm ankrades mitt för seim?paviljongen Kl 6 från hyserdelet? Seglade in till Kolholmarna vid åttkanten stannade kl 7.35 fm

5 september Gick till hamnkontoret och tullkammaren och klarerade in visitasjon kom kl 10.40 förmiddagen jorde anmälan på lossning

6 september söndag Håller Heligt

7 september måndagen kl 9 fm började med lossningen

8 september fortsatte lossningen

9 september Blef loss klarerade ut

10 september Jodes diverse arbeten ombord och smidning av järn bultar och slog in i sidor på Koitto och diktades der dett behövdes

11 september Sprunsade bord lägmäs plankra? Som en motorbåt körde i med full fart rätt i sidan på Koitto

12 september j m NO 6 B 75,6 Kl 8 fm lemnade åbo och seglade uttur ån och fortsatte resan med söderby som mål Kl 3 efm ankrade vid jungfru sund där motvind genom läfreö kroken och jorde diverse arbeten ombord

13 september söndag NO VNV på eftermiddagen, B 76,3 Kl 3 efm lettades ankaret och seglade jenom läfreö krokarna vid dalsbruk faret till Bromarf skatan ankrade der på eftermiddagen

14 september k l SV B 76,4 Kl 7 afseglade från bromarf skatan till Färby söderby halade iland och jorde diverse arbeten ombord

15 september Mätte upp veden jorde landgångarna i ordning och måste fara efter flera landgångar

16 september Började lastningen

17 september fortsatte med lastningen

18 september Fortsatte med lastningen

19 september Blef fullastad jordes sjöklart på eftermiddagen vacker mot vind

 

Galeasen Koitto på resa till Åland 1925

20 september söndag SO Kl 8 afseglades från söderby till bromarf skatan ankrade der får vacker motvind Kl 2 efm kom sydostvind lettade ankaret och seglade till Läfön ankrade kl 7.30 efm

21 september Kl 5.15 törnade ut besättningen och lettade ankaret till satte segel efter behof och seglade genom löfvä sund och tog nya faret kryssade ett gott stycke men dett blef rättemot så vi vände och tog det gamla faret utan prickar kryssade och hala jenom vesta prickarna

22 september Kl 2 efm streckte segel Vind brassad Sostligare så vi segla till Korpo stöm ankrade der kl 7 efm, började rengna

23 september B 74,9 Kl 12.30 efm brassade vinden till SSO frisk bris så lettade vi ankaret och till satte underseglenoch seglade till björkö huvudet och mittför krokses? Kom rgnbyar så vi bergade mesan på gaffeln Kl 3.30 efm paserades bogsjer och kl 4 efm ankrades vid Sottunga kyrka

28 september k N,NO 2 B 76,2 Har legat hemma i Sottunga för mot vind till den 28 september då brassades vinden t NNO och vi seglade till Mariehamn andra vägen Ankrade der kl 11.30 midnatt utanför grägersö där var dett NV nästan lungt

29 september VSV Blåste frisk motvind så vi låg stilla hela dagen , rengnblandat på eftermiddagen

 

Galeasen Koitto på resa från Mariehamn till Stockholm 1925

30 september NNV B 76,4 Kl 9.40 förmiddagen brassade vinden till NNV då började jöra segelklart och hyvade lett ankaret och till satte alla dragande segel och seglade till sjös via kubba klintarna som paserades kl 12 på middagen Sedan måina vädret och hög nordlig dyning Kl 9 efm låg vi i mitten af ålands haf då kom sakta SSO vind som sedan brassade till SV

1 oktober SV B 76,6 Kl 6 fm var vi på kryss mellan hålländare pricken kärven blåste så vi måste berga akter lappen Kl 12.15 på middagen ankra i svänska granhamn beslog seglena och tog behövlig vila. Ankrade med B B Ankaret

2 oktober r b V och N 9 varierande vindar och reng Låg för motvind å starka stormbyar

3 oktober VNV varjerande B 75 Kl 1 efm lettade rengtjåckan och vinden brassade till VNV så vi lettade babords ankar och till satte under seglenaoch börjad segla med furusund som mål Vädret måjna så vi till satte båda topparna Kl 4 efm ankrad i furusund med B B Ankaret och var iland ock klarera och tog visitatjon ombord

4 oktober by väder NV Byväder från V till NNV

5 oktober l b N storm B 76 Letta byar å storm

 

Galeasen Koitto på resa till Stockholm 1925

6 oktober V B 76 Kryssat genom sundet till västra udden och ankrat för mot storm

7 oktober NNV B 76,4 Storm och snöblandat reng byar Från Vestlig till Nordlig vind Kl 4 efter middagen bedarrade stormen så vi lettade ankaret och halade utt på bommarna på begge under segel Dett var friska vindar eller väder när reng byarna kom och när vi paserade grytholmen till satte vi fulla undersegel och vedret mojna efter hand så till satte vi alla dragande segel Kl 2.30 kom vi till Kojupet kunde ej gå jenom för stark mot ström måste gå nårrut och ankra

8 oktober kl NV B 76,4 Kl 5 fm törnade utt hyvade lett ankaret och till satte alla dragande segel och seglade genom kojupet och strömmen var stilla så tidigt så det gick bra Kl 12 på middag ankrades i nybro hamn tog visitajon ombord

9 oktober Försökte sälja lasten

10 oktober vänta på kajplats

11 oktober Halat iland till strandvägen i minutlaget

12 oktober Såltt 5 famn

 

Galeasen Koitto under lossning i Stockholm 1925

13 oktober Sålt 7 ½ famn På eftermiddagen kom fasta snöbyar i Stockholm Snöga och rengn hela natten

14 oktober sålt 1 famn Reng och snöslag hela dagen

15 oktober Rengn å snöblandat hela dagen Såltt ½ famn urkast

16 oktober Såltt å låssat 11 ½ f

17 oktober Soltt å låssat 9 f

18 oktober söndag B 75,6 håller heligt ombord

19 oktober Lossat några famnar

20 oktober Lika med föregående

21 oktober Dito

22 oktober Dito med föregåend

23 oktober Blef loss ock klarerat ut Lgt ut från kajen

24 oktober Låg för tjåcka ock mot vind

 

Galeasen Koitto på resa till Åland 1925

25 oktober r t SO varierande sakta väder B 75,1 Kl 8 förmiddagen fick bukser båt som drog ut till Regals? eller till tegelviken måste bidevindai bland Kl 5.30 efm måste ankra norr om Kojupet med norra sidan för lungt ostliga vind drag och fortsatta rengn

26 oktober t V 1 B75,6 Kl 4 förmiddagen törnade ut besättningen lettad ankaret och till satte alla dragande segel och seglade från Kojupet i Vaxholmen far efter fyrar och kända märken tjåcka och disig luft hela dagen Kl 2.30 ankrades i tjåcka i granhamn

27 oktober Kl 3 förmiddagen törnade utt besättningen och tenkte gå till segels och så blev dett disig luft och friskare väder så vi ankrade igen och se hur det skulle bli Kl 8 till satte vi undra segel och lallade ankaret och skulle gå jenom östra sundet men trikte icke genom så vi vände och kryssade utt i vestra sundet och kl 9.30 varvi på faret utt vid tJärven Kl 11 paserades Tjärvens fyr Kl 11.30 kom tät tjåcka och frisk bris så vi satte kursen i NO till kubbaklintarna Kl 1.30 halat in på bägge gafflarna satte kursen i NO1/2 var sätt för avdrift Dett var friskt väder ock hög sjö så jag tenkte vi sätta ner på Hammarudda och så väntade jag att vi skulle höra siren från kobbaklintarna Vi fick inget höra Kl 2 fick vi land i sikte tog styrbord utt. Kurs 020 drog ut på gaffelock seglat en cirka 20 menuter så mättes ett grund så vi måste vända till baks och straks efter på så fick vi sikte på land kunde ej få den att vända för dett var så överbrytande sjö så den gick kl 2.15 efm på grund eller lands ullden? Så vi måste jenast gå ifrån lemna allt sedan ändrade hon litet så vi fick eller kunde fara ombord efter provijant ock kläder oc h förde allt till en holm der vi tenkte få vårt nattkvarter uti en bergklyfta men dett blef vår lycka att en fiskebåt kom att lägga sina sjötar så fiskarna fick se oss och vi blef bärgade och förda till folk just när dett blev mörkt