Bilder

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

LEONIE

 

På galeasen Leonie finns bevarat inkomst- och utgiftsbok för åren 1921-1923. Boken tillhör Per-Olof Henriksson (Utgårds Nedrunas). Man kan se i boken vad man betalade för en vedlast och vad man fick för veden. Man kan se vad underhållet av skutan kostade. Framgår även andra utgifter såsom tull- lots- hamn- och fyravgifter samt hur mycket maten kostade. Dock ser det ut som om ett blad saknas med uppgifter i början av år 1922.

Det finns även en bild på besättningen år 1923.

 

Klicka på länken nedan.