Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

LEONIE

 

Källor: (16),(4), (29)

 

Byggd år 1911 på Virolahti varv i Virolahti socken nära Viborg.

Byggd på kravel av furu, platt akter, ett däck två mäster, riggad som galeas, numera motorgaleas.

Signalbokstäver: SFBT, registernummer Mariehamn 706.

Eligt mätebrev den 8 juli 1916 är fartyget uppmätt enl. reg. 1 och mäter i längd 23,60 m, bredd 7,25 m, höjd 2,45m. 67,22 reg. tons.

 

Inköpt 11 april 1921 till Sottunga av bonden Erik Oskar Olsson (Ollas Erik) och bonden Karl Henriksson (Utgårds Kalle) båda med en halpart var.

Den 21 mars 1923 säljer K. Henriksson sin halva till Arthur Strandberg som dock bara seglade en sommar.

Skutan såldes åter 15 mars 1925 till August Söderberg (huvudredare), Sottunga, 1/2 del, G.A. Jansson 1/3 del och Nils Jansson 1/6 del, båda från Överö.

Såld 1926.

Avförd den 5 mars 1928 såsom förlist och slopad.

Sjömansrullor

Påmönstrat i Mariehamn 31.05.1923

Befälhavare: Karl Henriksson, 1892, Sottunga, lön 500 mk

Matros: Artur Strandberg, 1902, Sottunga

Kock: Birger Karlsson, 1906, Sottunga, lön 150 mk

Matros: Karl Holmström, 1901, Kökar, lön 200 mk

Man har mönstrat för resor i kustfart och till Stockholm

Utgårds Kalle var ofta skeppare och övrig besättning bestod bl.a. av Viktor Gensel och Richard Jansson.

 

Källor: (27)

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, befälhavare K. I. Henriksson 1892 Sottunga

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, matros Hjalmar Lehtonen 1904 Korpo

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, båtsman Artur Lehtonen 1904 Korpo

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, städerska Beda Henriksson 1899 Sottunga

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, kock Ester Olsson 1896 Sottunga

Påmönstrat 1921 juni 27 Lionie, motorgaleas, Raumo, matros L.A. Walberg 1902 Åbo

Avmönstrat 1921 september 23 Leonie galeas, städerska Beda Henriksson 450:-

Avmönstrat 1921 september 23 Leonie galeas, kock Ester Olsson 450:-

Avmönstrat 1921 november 22 Leonie galeas, befälhavare K Henriksson 1500:-

Avmönstrat 1921 november 22 Leonie galeas, matros Hjalmar Lehtonen 1000:-

Avmönstrat 1921 november 22 Leonie galeas, matros Artur Lehtonen 1000:-

Avmönstrat 1921 november 22 Leonie galeas, matros L.A. Wahlberg 750:-