NAJA

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

NAJA

Källor: (26)

 

Galeasen Naja byggdes 1892 i Rörvik i Borgå på Varlax varv av byggmästaren Jonas Mickelsson. Hon var byggd på kravel av furu och hårt virke på träspant.

Najas första ägare var Jonas Mickelsson och hans bröder Albert Mickelsson, Michael Ferdinand Mickelsson och Karl Leander Mickelsson samtliga från Borgå.

I skeppsregistret stavas galeasens namn Naja, men 1912 stavas namnet Naija på utsidan av skutan.

Den 26 februari 1903 köpte skepparen Johan Gustaf Skarp i Finby (Särkisalo) skutan.

Den 27 februari 1909 inropades Naja på auktion av hemmandsägaren Emil Alexander Lundqvist i Bjärnå.

Den 5 april 1909 sålde Lundqvist henne för 3700 mark till målaren Ernst Svedholm i Hangö.

 

Den 5 oktober 1909 köptes galeasen av skepparna Ernst Gustav Pettersson, Erik Ossian Eriksson och Erik Vilhelm Eriksson. Köpebrevet skrevs i Stockholm, där skutägare träffades.

Den 23 februari 1910 sålde sottungborna skutan till Alexander Teodor Enqvist i Enklinge.

 

Den 23 april 1912 inköptes Naja av skepparen Johannes Englund från Nybondas Lillstu i Åva.

Den 3 augusti 1916 sålde Englund galeasen för 3200 mark till skepparen David Aaltonen Södervartsala, Gustavs.

Den 1 september 1917 blev Josef Sylt i Angelniemi, Kimito ägare still skutan.

Najas sista ägare den 6 oktober 1920 blev affärsmannen Kustaa Aimonen i Bjärnå.

 

Naja hade signalbokstäverna SNFH och fick följande mätetal 1892:

Längd 18,73 m, bredd 5,89 m, djup i lastrum 2,01 m, nrt 44,73, brt 46,90

Reg.nr Borgå 54, Hangö 93?, Mariehamn 193 (alt 493), Nystad 255, Åbo 410 och 755.