Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SEA

 

Källor: (4),(16),(10), (29)

 

Sea

Fartyget bygdt i Geta kapell på Knutnäs varf år 1904 under ledning af byggmästaren Karl Oskar Sundqvist.

Bygdt på kravel af furu och gran på träspant med rund gatt, ett däck och två master, riggat som galeas, segelfartyg. Däcket försett med rum för manskap och kabys.

Enligt mätebref, utfärdadt i Mariehamn den 21 Mars 1904 är fartyget uppmätt enligt reg. No: 1 och mäter 20,48 meter i längd, 5,82 meter i bredd samt 1,72 meter djup i rummet. 39,25 registerton.

Signalbokstäver TNWG samt registernummer 432.

 

Första ägare förefaller vara: Karl Oskar Sundqvist, Bonde, Huvudredare, Frans Ferdinand Sundkvist, Skeppare, Erik Englund, Bonde Matts August Söderström, Bondson, Johan Fredrik Sundberg, Bonde, Karl Viktor Sundberg, Bonde. Samtliga från Geta och med 1/6 del var.

 

Köpt af förra rederiet jemlikt köpebref af den 3 Januari 1908 gjorde: Gustaf Georg Sjölund, hufvudredare, 22/100, Petter Konstantin Pettersson, 22/100, Oskar Gideon Nordström, 34/100, Karl Robert Nordström, 22/100. Samtliga från Sottunga.

 

Enligt Köpebr. 19 Mars 1909 köper Oskar Gideon Nordström 11/100 af G.G. Sjölunds enka Xenia Sjölund. Till Hufvudredare har valts 1909 Karl Robert Nordström.

 

1911 valdes skepparen Petter Konstantin Pettersson till hufvudredare. På auktion 2 Mars 1911 förvärvar skepparen Petter Konstantin Pettersson skutan. Genom köpebref af 2 Mars 1911 af skepparen P.K. Pettersson (Olas Konsti) förvärvar Oskar Gideon Nordström, lotslärling 20/100 samt E.O. Jansson (Grind Erik), skeppare 35/100.

 

Lasten bestod av ved till Stockholm och malm och tackjärn tillbaka.

Ägarna seglade skeppare var sitt år. Tre mans besättning.

 

10 februari 1914 köpte ett rederi med hemort i Mariehamn skutan med A.E. Björklund som hufvudredare.

Skutan började läka (16).

Skutan förliste i Åbo 1918 och är avförd ur registret 22 april 1919.