Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skepplistor

Sea

Källor: (14)

Skeppslistor Ålandstidningen:

Galeasen Sea, F. Nyman, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med björkved, 11 sept 1906.

Galeasen Sea, S. Nordström, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 6 juli 1907.

Galeasen Sea, O. Nordström, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 24 sept 1907.

Galeasen Sea, O. Nordström, inklarerad i Degerby från Köping med malm, genomg. 16 juli 1908.

Galeasen Sea, Nordström, inklarerad i Mariehamn från Furusund, tom, 22 augusti 1908.

Galeasen Sea, O. Nordström, inklarerad i Degerby från Stockholm, i barlast 28 september 1909.

Galeasen Sea, P.K. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 augusti 1910.

Galeasen Sea, P.K. Pettersson, inklarerad i Degerby från Sthlm, med antrasit, genomg. 11 sept 1910.