Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SOFI

 

Källa: (4), (16), (29)

 

Fartyget bygdt i Saltvik på Näs varf år 1896 af byggmästaren Anders Eriksson.

Bygdt på kravel af furu och gran på träspant med platt gatt, ett däck ock två mäster riggadt som galeas, segelfartyg. Däcket försett med en ruff.

Enligt mätebref utfärdadt i Mariehamn den 20 Januari 1896 är fartyget uppmätt enligt reg. n:o 1 och mäter 17,60 meter i längd, 7,10 meter i bredd samt 1,70 meter djup i rummet. 31,11 registerton.

Signalbokstäver TNLI, registernummer i Mariehamn 256.

 

Köpare är: Johan Emil Kahlman, Bonde, Hufvudredare 1/9 del, Anselm Kahlman, Bondson 1/9 del, Viktor Kahlman, Bondson 1/9 del, Karl Anders Eriksson, Torpare 3/9 del och Karl Erik Karlsson, Bonde 3/9 del samtliga från Saltvik.

1900 köps skutan av Karl Olof Westerlund, Torpare, Hufvudredare ¼ del, Gustaf Alfred Mattsson, Torpare ¼ del, Johannes Westerlund, Torpare ¼ del, Evert Westerlund, Torpare ¼ del. Samtliga från Jomala.

 

1905 köps skutan av Erik Gustaf Karlsson(Storkorsen), Skeppare samt Johan Erik Henriksson (Klockaren) båda från Sottunga med en halvpart var.

1910 Johan Erik Henriksson vald till hufvudredare.

Enligt köpebref af den 25 Febr. 1910 förvärvar Magnus Emil Karlsson, Torpare ¼ del samt Erik Julius Törnros, Skeppare ¼ del utaf Erik Gustaf Karlsson för 3800 mk.

Enligt köpebref den 4 Jan 1913 köper Magnus Emil Karlsson, Torpare ¾ del utaf J.E. Henriksson och E.J. Törnroos och blev därmed ensamägare.

Emil seglade både före och efter han hade del. Arthur Stenroos seglade lättmatros 4-5 månader 1911. Sofi hade 3 mans besättning.

Man förde ved på Stockholm.

 

I tidningen Åland 17 maj 1911 rapporterades om ett haveri med Sofi.

I tidningen Åland 15 maj 1917 rapporterades att skutan såldes till Ekenäs för 3200 mk.

Avförd ur registret (Mariehamn) enl. ordningsrättens beslut af den 15 Maj 1917. Handlingarna översändes till Magistraten i Ekenäs.