Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Sofi

 

Källa: (14)

 

Skeppslistor: Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Turun Sanomat(TS).

 

Åbo, inklarerad, 21 juli 1898, Galeasen Sofi, Karlsson, 31 r.t., Stockholm, malm, ÅT.

Galeasen Sofi, E, Vesterlund, utklarerad i Mariehamn t. Stockholm 31 juli 1901, ved, ÅT.

Galeasen Sofi, Vesterlund, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 20 juni 1904, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 27 juni 1905, ÅS.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 1 augusti 1905, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 19 juli 1905, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 21 augusti 1905, ÅS.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 21 september 1905, ÅS.

Galeasen Sofi, E. Karlsson inklarerad i Degerby från Stockholm med lera, 14 juni 1906, ÅT.

Sofi, Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm 16 augusti 1906, TS.

Sofi, Karlsson, anlänt till Stockholm 20 augusti 1906, TS.

Sofi, Karlsson, inklarerad i Finland från Stockholm 30 augusti 1906, TS.

Galeasen Sofi, E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm, fäldtspat 1 oktober 1906, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 22 nov. ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, inklarerad i Degerby från Uppsala med lera, genomg. 8 juli 1907. ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 2 aug 1907, ÅT.

Galeasen Sofi, A. Sjöholm, inklarerad i Degerby från Westerås med malm, genomg. 17 sept. 1907, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 24 sept 1907, ÅT.

Galeasen Sofi, E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 6 juli 1908, ÅT.

Galeasen Sofi, E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm med lera 28 juli 1908, ÅT.

Galeasen Sofi, E.G. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 13 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Sofi, A. Sjöholm, inklarerad i Degerby från Westerås med malm, genomg. 19 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Sofi, M.E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juli 1910, ÅT.

Galeasen Sofi, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 augusti 1910, ÅT.