Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SOLID

 

Källor: (16),(10),(14),(20),(22), (29)

 

Signalbokstäverna TNKL

Fartyget är bygdt i Geta kapell på Geta varf år 1893 af byggmästaren F. Karlsson.

Byggdt på klink af furu och gran på träspant med platt gatt och två mäster.

Byggdt som galeas segelfartyg. Däckat med öfverbyggnader.

Enligt mätebref af den 20 juni 1893 är fatryget uppmätt enligt regel n:o 1 och mäter 18,50 meter i längd och 5,70 meter i bredd samt 1,60 djup i rummet.

 

Första ägare var Fridolf Karlsson, bonde från Geta.

1896 köptes skutan av Gustaf Robert Jansson, sjöman, huvudredare 1/10 del, Johan Erik Jansson, sjöman 5/10 del samt Karl Robert Gustafsson, sjöman 4/10 del. Samtliga från Lumparland.

I Ålandstidningen 19 februari 1896 Finns följande notis:

-Försålt fartyg: Till ett rederi i Lumparby af Lumparlands kapell har bonden och skepparen Fridolf Karlsson från Östergeta, försålt Galeasen "Solid" för 4 800 mark.

1897 köptes skutan av Karl Oskar Pettersson, sjöman 1/3 del, Wilhelm Emil Pettersson, sjöman 1/3 del samt Erik Ossian Jansson, sjöman 1/3 del. Samtliga från Sottunga.

1904 köptes skutan av Magnus Karlsson, torpare, huvudredare ½ del samt Erik Ossian Jansson, sjöman ½ del. Båda från Sottunga.

 

Besättningen bestod av 5 man. Besättning 23 maj 1904 var:

Kock Emil Karlsson (f. 1891), matros Erik Vilhelm Johansson (f. 1882) Sörgårds, matros E.O. Jansson (f. 1874), matros Karl Joh. Johansson (f. 1883).

 

1908 köpte Gustaf Erik William Söderlund, Wårdö, sjöman, huvudredare Magnus Karlssons ½ del enl. köpebr. 4 april 1908.

1909 köpte Karl Johan Eriksson, Sottunga, sjöman, huvudredare G. E. W. Söderlunds del enl. köpebr. 5 april 1909.

1912 köpte skepparen Karl Johan Lindqvist E.O. Janssons halva enl. köpebr. 3 januari 1912.

Nybondas Kalle (Karl Lindqvist) skeppare och redare, hade vanligen brodern Gustaf Eriksson med sig.

Skutan omriggades av Karl Lindqvist, ett stagsegel istället för två. Också andra moderniseringar gjordes.

Man förde ved till Stockholm.

 

Enligt obekräftad uppgift skall Solid ha sålts 1913 åt Visings i Kumlinge.

1915 köpte skepparen Henrik Eugen Karlsson från Kumlinge skutan. Köpebref 15 februari 1915.

1920 köpte Johan Karlsson, Kumlinge skutan. Köpd. 24 september 1920.

Enligt mätbrev ändrat 7 juli 1921 mätte skutan: 33,778 brt, 25,127 nrt, längd 17,24, bredd 6,21 samt djup i rummet 1,62.

1923 köptes skutan av skepparen Edvin Holmberg, huvudredare från Tengsöda Saltvik samt skepparen Edvard Lundberg från Sibby Sund. Båda med varsin halvpart. Enl. köpebr. 8 juni 1923.

1924 köper sjömannen Anton Sundberg från Tengsöda Saltvik en ½ andel.

1924-1928 har Solid hemort Saltvik och ägs av Edvin Holmberg 1924 och Anton Sundberg 1925-1928, båda från Tengsöda.

 

Registreringsort och -nummer Mariehamn 228.

 

1929 ägs skutan av August Nordblom Kimito.

1930-1936 rapporteras Agust Eliel Lindblom från Kimito Vestlaks vara ägare.

 

Registreringsort och -nummer Åbo 1065.