Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Solid

 

Källor: (14)

Skeppslistor: Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS).

Galeasen Solid, F, Karlsson, inklarerad, Stockholm 2 maj 1894, ÅT.

Galeasen Solid, F. Karlsson, inklarerad, Stockholm 19 juni 1894, ÅT.

Solid, galeas, J. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Åbo 3 juni 1896, ÅT.

Solid, galeas, J.E. Jansson inklarerad fr. H:fors 21 juli 1896, ÅT.

Solid, galeas, J.E. Jansson, utklarerad till Stockholm 4 november 1896, ÅT.

Solid, Pettersson, utklarerad, Stockholm, ved och smör 7 maj 1897, ÅT.

Stockholm, ankomna 11 maj 1897, Solid, Pettersson, Åland, ÅT.

Stockholm, anlända 26 augusti 1897, Solid, Pettersson, Finland, ÅT.

Afgågna 27 augusti 1897, Solid, Pettersson, Finland, ÅT.

Stockholm, anlända, 11 juni 1898, Solid, Pettersson, Åland, ÅT.

Stockholm afgående 16 juni 1898, Solid, Pettersson, Finland, ÅT.

Åbo, inklarerad, 21 juli 1898, galeasen Solid, Pettersson, 27 r.t. Stockholm, tegel, ÅT.

Stockholm, anlänt 24 september 1898, Solid, Pettersson, ÅT.

Åbo, inklarerad, 24 oktober 1898, galeasen Solid, Pettersson, Stockholm, kalk, ÅT.

Stockholm, ankommen, 23 december 1899, Solid, Pettersson, Finland, ÅT.

Stockholm, afgående, 24 april, Solid, Pettersson, t. Finland, ÅT.

Åbo, inklarerad, 12 maj 1899, galeasen Solid, Pettersson, ÅT

Stockholm, afgående, 9 juni 1899, Solid, Pettersson, Finland, ÅT.

Galeasen Solid, Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, ingen last 9 juli 1899, ÅT.

Galeasen Solid, Pettersson, utklarerad i Mariehamn t. Stockholm med ved 10 juli 1899, ÅT.

Stockholm, afgående, 29 juli 1899, Solid, Pettersson,Finland, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Mariehamn, Stockholm, Strömming, 14 nov. 1903, ÅT.

Galeasen Solid, Karlsson, utklarerad i Mariehamn, Åbo, tullbeh. strömming, 16 nov. 1903, ÅT.

Galeasen Solid, K. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 23 maj 1904, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juni 1904, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 21 juni 1904, ÅS.

Galeasen Solid , M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 6 juli 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, utklarerad i Dwegerby till Stockholm med ved, 16 juli 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 29 juli 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 9 augusti 1904, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 september 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 6 oktober 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad Degerby från Stockholm i barlast 18 oktober, 1904, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 18 november 1904, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 maj 1905, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 10 juni 1905, ÅS.

Galeasen Solid, K. Jansson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 27 juni 1905, ÅS.

Galeasen Solid, K, Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 7 juli 1905, ÅS.

Galeasen Solid, K.N. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 juli 1905, ÅT.

Galeasen Solid, K. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 7 augusti 1905, ÅS.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 22 augusti 1905, ÅS.

Galeasen Solid, E.W. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 16 september 1905, ÅS.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juni 1906, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 5 september 1906, ÅT.

Galeaswen Solid, M. Karlsson, inklarearad i Degerby till Stockholm med kol 26 septtember 1906, ÅT.

Galeasen Solid, M. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 22 november 1906, ÅT.

Galeasen Solid, E-O. Jansson, utklarerad i Degerby till Sttockholm med ved 3 juli 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 24 juli 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 4 augusti 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E, Jansson, Utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 4 augusti 1907, ÅT,

Galeasen Solid, Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, kol, 17 augusti 1907, ÅT.

Galeasen Solid, Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Westerås, last, genomg. 20 aug. 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E.W. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 9 sept. 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E.W. Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 22 sept. 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E. Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 17 november 1907, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 17 juni 1908, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 26 juni 1908, ÅT.

Galeasen Solid, Jakobson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, tom, 6 juli 1908, ÅT.

Galeasen Solid, Jakobsen, utklarerad i Mariehamn till Stockholm, skrotjärn, 7 juli 1908, ÅT.

Galeasen Solid, E.O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 juli 1908, ÅT.

Galeasen Solid, E. Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 10 augusti 1908, ÅT

Galeasen Solid, E,O, Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 17 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Solid, G, Jansson, inklarerad i Degerby från Stockholm med kol 5 september 1908, ÅT.

Galeasen Solid, E. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 29 september 1908, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 14 juni 1909, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Eriksson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, tom, 23 juni 1909, ÅT.

Galeasen Solid, K,J, Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 25 juli 1909, ÅT.

Galeasen Solid, K,J, Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 28 september 1909, ÅT.

Galeasen Solid, K,J, Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 6 december 1909, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Lindqvist, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 27 juli 1910, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Lindqvist, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juli 1910, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Lindqvist, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 augusti 1910, ÅT.

Galeasen Solid, K.J. Lindqvist, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 11 september 1910, ÅT.

Galeasen Solid, K,J, Lindqvist, inklarerad i Degraby från Ryssland, potatis 16 oktober 1910, och

utklarerad samma datum till Stockholm med potatis och strömming, ÅT.

 

Källor: (25)

Galeasen Solid, 22 oktober 1914 inklarerad i Åbo, 27 ton potäter, E. Karlsson.

Galeasen Solid, 21 juni 1916 inklarerad i Åbo, 27 ton tegel o lera Raumo, E. Karlsson.

Galeasen Solid, 4 augusti 1916 inklarerad i Åbo 27 ton kaolin, E. Karlsson.

Galeasen Solid, 11 september 1916 inklarerad i Åbo 27 ton wed Luvia, E. Karlsson.

Galeasen Solid, 21 juni 1917 inklarerad i Åbo 27 ton krita Raumo E. Karlsson.

Galeasen Solid, 3 juli 1917 inklarerad i Åbo 27 ton wed Luvia E. Karlsson.

Galeasen Solid, 10 augusti 1917 inklarerad i Åbo 27 ton wed Luvia, E. Karlsson.

Galeasen Solid, 27 augusti 1917 inklarerad i Åbo 27 ton wed Luvia, E. Karlsson.

Red. anm:

Eftersom Solid såldes till Visings i Kumlinge 1913 så är E. Karlsson sannolikt därifrån.