Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SUOMETAR

 

Källa: (10),(4),(16), (29), (30)

 

Byggd år 1915 i Björkö socken i Viborgs län på Saarenpää varv under ledning av P Matikka.

Byggd på kravel av furu på träspant ett däck två mäster, riggad som galeas.

Enligt mätebrev den 19 juni 1915 är fartyget uppmätt enl. reg. 1 och mäter i längd 24,00 meter, i bredd 7,45 meter, i höjd 2,68 m. 99,00 registerton.

 

Huvudredare var 1915 A. Kukko i Björkö.

Den 10 juni 1918 köptes skutan till Luvia av Nestor Munter 15/20, Karl Nestor Rosenblad 1/20 samt hemmansägaren Kaarlo Viktor Peränuuti 4/20.

I december samma år råkade Suometar ut för ett haveri i Sverige, kondemnerades och ströks ur skeppsregistret i Raumo.

Dock bärgades, reparerades och förbyggdes fartyget 1920 på Björkö.

 

Inköpt till Sottunga 13 april 1922 av: Affärsmannen Mauritz Gustafsson 1/3, Skepparen Einar Gustafsson 1/3 samt Skepparen Artur Eriksson (före namnändring till Stenroos) 1/3. Inregistrerad enligt ordningsrättens beslut den 3 maj 1922.

Enligt nytt mätebrev av den 23 juli 1923 är fartyget uppmätt enligt reg. 1 och är 23,80 m i längd, 7,62 m i bredd och 2,58 m i höjd. 84,59 reg.tons.

Då hon köptes var stängerna nerriggade och bara undre riggen var kvar. Införtjänades redan första året.

1924 12 maj köper Erik Gustaf Karlsson, skeppare 1/3 av skutan (förmodligen Mauritz del red.anm.). Skeppare var E.G. Karlsson. Arthur Stenroos seglade som timmerman i 5 månader till 28 oktober 1922 och som skeppare år 1925. Man förde ved från trakterna kring Björneborg till Stockholm.

 

1927 7 februari köper skepparen Albert Vestling, huvudredare 50/100 samt skepparen John Nordberg 50/100 skutan för 20 000 mark. Båda från Finström.

1933 18 mars köper Arne Eriksson, sjöman 33/100 och John Nordberg, sjöman, huvudredare 17/100 skutan.

1934 28 mars köper J.E. Holmberg, skeppare från Brändö, skutan för 9750 mark.

Dödvikt uppges 1935-1937 vara 200 och 1938-1944 180.

 

Suometar nedriggades 1938 och ligger utanför Fiskö som brygga på SO-sidan. (16)