Sjömansrullor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

 

Källor: (27)

Påmönstrat: 1922 7 juli, Suometar, galeas, Sottunga

Kock: Georg Eriksson 1908

Påmönstrat: 1922 9 september, Suometar, galeas, Sottunga

Matros: August Gustafsson 1854

Påmönstrat: 1922 1 juni, Suometar, galeas, Sottunga

Lättmatros: Nandor Gerhard Sjöström

 

 

Källor: (20)

Besättning på Suometar seglationen 1924

 

Befälhavare Erik Karlsson 1866 Sottunga mönstrat i Mariehamn 25.05.1924 lön 600mk avmönstring ej noterad

Konstapel Einar Gustavsson 1897 Sottunga mönstrat i Mariehamn 25.05.1924 lön 500 mk avmönstring ej noterad

Matros Rickard Jansson 1905 Sottunga mönstrat 25.05.1924 lön 400 mk avmönstring ej noterad

Jungman Birger Karlsson 1906 Sottunga mönstrat i Mariehamn 25.05.1924 lön 300 mk avmönstring ej noterad

Kock Georg Stenroos 1908 Sottunga mönstrat i Mariehamn 25.05.1924 lön 250 mk avmönstring ej noterad

 

Man har mönstrat för resor i kustfart och till Stockholm enligt § 31 i sjölagen