Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

TAIMI

Källor: (10),(4),(16),(22), (29)

 

Taimi är bygd år 1896 å Voiluoto varf i Raumo under ledning af skeppsbyggmästaren Kari Linden.

Bygdt på kravel af furu på träspant med platt gatt, ett däck, två master och försett med kajuta.

Enligt mätbref utfärdadt den 20 Juli 1896 enligt regel N:o 1 och mäter i längd 18,35, i bredd 6,00 och 5,32 meter djup i rummet. 39,28 registerton.

Signalbokstäverna var VDGN och registernummer 437 i Mariehamn.

Lastade 40-50 famnar ved.

 

Inköptes till Sottunga kapell 1905 el. 1906 av Karl Oskar Pettersson (från Skaje) och Johannes Nikolaj Jansson (från Hindrikas Västronas). Nikolaj hade den tills han for till Amerika ca 1909 då han sålde sin del åt Albinus Rönnlöf (från Nybondas). Sonen Karl Rönnlöf seglade. Då Karl dog 1910 sålde Albinus sin del åt Karl Oskar Pettersson som då blev ensamägare till skutan.

Skeppare var oftast K O Pettersson men också Johannes Nikolaj ibland, besättningen bestod av 2-3 man.

Man förde mest ved från Viborg, Helsingfors, Åbo, Räfsö, Raumo och Norra Sågen till Stockholm.

 

Tidningen Åland skriver 26 oktober 1921: ”Galeasen Taimi, ägare K.O. Pettersson, slog läck p.g.a. storm. Last av sockerbetor. Galeasen står på botten”. Haveriet skedde i Rågetsbölefjärden den 21 oktober 1921.

Taimi förliste 21 november 1930 vid Vitfågelskär i inloppet till Mariehamn.