Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrulla

Taimi

Källor: (20),(21),(22)

 

Sjömansrulla för Galeasen Taimi från Sottunga kapell i Åbo län utfärdat af Kronolänsmannen i Föglö distrikt den 15 Maj 1905 gällande för seglation i hamnar vid Finska och Botniska vikarna samt Ålands haf ävensom till Stockholm.

Befälhavare oexam. Johannes Nikolaj Jansson

Påmöntring, 15 maj 1905 Matros 1868 Sottunga församl. I Åbo län gift Fmk 20:- Karl Oskar Pettersson

Påmöntring, 15 maj 1905 Kocken 1889 Kumlinge församl. I Åbo län gift Fmk 10:- Karl Augustin Jakobsson

Avmönstring, Degerby 23 oktiber1905 Fmk 160:- Johannes Nikolaj Jansson, Degerby tullkammare 20/12

Avmönstring, Degerby 23 oktober 1905 Fmk 105:33 Karl Oskar Pettersson, Degerby tullkammare 20/12

Avmönstring, Degerby 23 oktober 1905 Fmk 52:67 Karl Augustin Jakobsson, Degerby tullkammare 20/12

(se även fotokopia av Sjömansrullan i länken nedan)

 

Erik Karlsson seglade en sommar i stället för Karl Rönnlöf.

 

I Fräjdeboken för Karl Eugen Karlsson f 1899 finns uppgifter om att han var inskriven i Mariehamns sjömanshus, seglat på galeasen Taimi och som verifierats av hans far K.O. Pettersson:

1909-1912 som Kock på finska kusten och svärje under 10 mån och 28 dgr med betyget Nöjaktigt

1913 som Jungman 5 resor Åland-Stockholm under 5 mån och 27 dgr med betyget Nöjaktigt

1914 som Jungman Finland-Sverig- Åland under 4 månader och 14 dgr med betyget Nöjaktigt

1915 som Matros under resor på finska kusten under 3 mån och 12 dgr med betyget Berömligt

1916 som Matros under resor på Finska kusten under 5 mån och 10 dgr med betyget Berömligt

1917 som Matros under resor på finska kusten under 5 mån och 16 dgr med betyget Berömligt

1918 som matros Finland-Sverig-Åland under 5 mån och 20 dgr med betyget Berömligt

1919 som Matros Finland-Svärje-Åland under 4 månader och 20 dgr med betyget Berömligt

1920 som Matros Finland-Svärje-Åland under 5 mån och 14 dgr med betyget Berömligt

1921 som Matros 5 resor Finland-Svärje-Åland under 7 mån och 5 dgr med betyget Berömligt

 

 

Valter Karlsson var besättningsman 1918 och enligt hans Fräjdebok står att han var mönstrad som Matros. Mönstringsdatumet är ej noterat men att man under seglationen hunnit med 2 resor Åland - Åbo och 2 resor Åland - Stockholm. Har mönstrat av 01.10.1918 tjänstgöringstiden blev 4 månader och 10 dagar. Som vanligt på den tiden har han fått något man kan kalla för för betyg:

Styrning: försvarligt

Sjömanna-arbeten: början

Subordination: nöjaktigt

Fallenhet för sjömansyrket: dito

Lefernet: berömligt

Påpasslighet: dito

Walters mönstring på Taimi var i fräjdeboken undetecknat av K.O.Pettersson som var skeppare på skutan