Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Taimi

Källor: (14)

Skeppslistor: Åland Sjöfartstidning(ÅS), Ålandstidningen(ÅT).

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved & smör 23 maj 1903, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 11 juni 1904, ÅS.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 14 juli 1904, ÅS.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 5 augusti 1904, ÅT.

Galeasen Taimi, K. Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 15 november 1906, ÅT.

Galeasen Taimi O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Sthlm med malm, genomgång, 9 aug. 1907, ÅS.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Sthlm med fältspat, genomg. 12 sept 1907, ÅS

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 10 juli 1908, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm med kalk 15 september 1910, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved 22 juli 1908, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Sthlm, kalkspat, genomg. 8 augusti 1908, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 1 oktober 1908, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Rönnlöf, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 24 juli 1909, ÅT.

Galeasen Taimi, K.O. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved 27 juni 1910, ÅT.

 

Källor: (25)

Galeasen Taimi 16 augusti 1915 inklarerad i Åbo 39 ton wed Lermland, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 25 oktober 1915 inklarerad i Åbo 39 ton wed Lumparland, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 25 juni 1916 inklarerad i Åbo 39 ton props, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 20 juli 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 29 juli 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 25 augusti 1916 inklarerad i Åbo 39 ton props Lumparland, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 6 september 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed Pargas, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 4 oktober 1916 inklarerad i Åbo 39 ton havra Finström, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 10 november 1916 inklarerad i Åbo 39 ton wed Finström, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 16 juni 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed Sottunga, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 2 juli 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed Föglö, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 1 augusti 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed Sottunga, K.O. Pettersson.

Galeasen Taimi 18 augusti 1917 inklarerad i Åbo 39 ton wed Sottunga, K.O. Pettersson.