ELI

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ELI

 

Två jakter har förekommit på Sottunga med namnet Eli och beskrivs här var för sig.

 

Eli nr 1

Källa: (4),(16), (29)

Enligt mätbref af den 4 Maj 1894 är fartyget byggdt i Geta kapell på Geta varf år 1894 under ledning af byggmästaren Erik Söderström.

Byggdt på klink af furu och gran på träspant med platt gatt, ett däck och en mast, riggadt som jakt segelfartyg. Däcket försett med öfverbyggnad bestående af en ruff för manskapet.

Enligt mätbref af den 4 Maj 1894 är fartyget uppmätt enligt reg. n:o 1 och mäter 15,25 meter i längd, 5,95 meter i bredd samt 1,70 meter djup i rummet 29,50 registerton.

 

Köpare är Anders Löfdahl, torpare, hufvudredare samt Matts Henriksson, torpare båda från Geta med varsin ½ part. Redan samma år, 1894, köper Anders Löfdahl Matts Henrikssons del.

1895 köper Johan August Fredriksson, sjöman, ½ del af Anders Löfdahl. Samma år köper Leander Pettersson, torpare, återstående ½ del af Anders Löfdahl.

1897 köper Fridolf Janson, bonde, huvudredare, ½ del af Leander Pettersson.

 

1898 blir hemorten Sottunga.

Köpare blir Erik Gustaf Karlsson, hufvudredare, Erik Anton Jansson(Jakas Erik), bondson samt Magnus Emil Karlsson, torpare. Var och en med 1/3 del.

Förde ved till Stockholm.

2 mans besättning, Jakas Julius var ofta med. Alexej Karlsson seglade som besättningsman Sottunga-Raumo-Dalsbruk-Sottunga, 26 dagar, startade 26 oktober 1898 enligt fräjdebok.

 

1910 säljs fartyget återigen, den här gången till Eckerö.

Köpare blir Erik Karlsson f.d. bonde, huvudredare samt Arthur Maurits Jansson, skeppare båda med ½ part var.

1911 köper Erik Alfred Karlsson, skeppare, Saltvik, A.M. Janssons del.

1912 köper Erik Alfred Karlsson Erik Karlssons halva och blir därmed ensam ägare till skutan.

1915 köper Evald Augustin Blomqvist, skeppare och huvudredare från Wårdö samt G.F. Holmström, skeppare från Saltvik, skutan båda med varsin halvpart.

1917 säljs skutan till Ernst Jansson och Karl Jansson från Saltvik vardera med ½ part.

Registernummer 239 och signalkod TNLB.

År 1929 den 4 nov slopad enligt Mariehamnsregistratens beslut.

 

Sjömansrullor, källor: (27)

Påmönstrat 1899 13 maj, Eli jakt, Östersjön, befälhavare Magnus Emil Karlsson

Påmönstrat 1899 13 maj, Eli jakt, Östersjön, jungman Erik Anton Jansson

Påmönstrat 1899 13 maj, Eli jakt, Östersjön, jungman Karl Fagerström

Påmönstrat 1899 7 juli Eli jakt, Östersjön, kajutvakt Klara Karlsson

 

Uppburna förhyrningsavgifter 1900 26 oktober Eli jakt, Stockholm, kocken J Eriksson

 

Påmönstrat 1901 11 maj, Eli jakt, Östersjön, befälhavare Magnus Karlsson

Påmönstrat 1901 11 maj, Eli jakt, Östersjön, jungman Wilhelm Emil Pettersson

Påmönstrat 1901 11 maj, Eli jakt, Östersjön, jungman Oskar Jansson

Afmönstring 1901 25 juni, Eli jakt, jungman Wilhelm Emil Pettersson 20:-

Afmönstring 1901 9 december, Eli jakt, befälhavare Magnus Emil Karlsson 100:-

Afmönstring 1901 9 december, Eli jakt, jungman Oskar Jansson 180:-

Afmönstring 1901 9 december, Eli jakt, kock Johannes Edvin Jakobsson 30:-

 

Påmönstrat 1902 30 maj Eli jakt, Östersjön, befälhavare Magnus Karlsson

Påmönstrat 1902 30 maj Eli jakt, Östersjön, jungman Oskar Jansson

Påmönstrat 1902 30 maj Eli jakt, Östersjön, kock Juljus Eriksson

Afmöntring 1902 1 augusti, Eli jakt, kock Julius Eriksson 20:-

Påmönstrat 1902 1 augusti Eli jakt, Östersjön, kajutvakt Maria Karlsson

 

Skeppslistor: Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS).

Stockholm, anlänt, 10 juni 1898, Eli, Karlsson, Finland, ÅT.

Åbo, inklarerad 21 juli 1898, f. slup. Eli, Jansson 28 r.t., Stockholm, malm, ÅT.

Jakten Eli, Jansson, inklarerad i Mariehmn, 30 september 1898, 28 r.t., Åbo, petroleum, ÅT.

Jakten Eli, Karlsson, utklarerad i Mariehamn, till Stockholm med ved 10 augusti 1901, ÅT.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 8 juni 1904, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 20 juni 1904, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 18 juli 1904, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 1 augusti 1904, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 22 september 1904, ÅS.

Jakten Eli, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & strömming 12 nov. 1904, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 maj 1905, ÅT.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 4 juli 1905, ÅS.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i degerby till Stockholm med ved 24 juli 1905, ÅT.

Jakten Eli, M.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 21 augusti 1905, ÅS.

Jakten Eli, M, Karlsson inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 21 november 1906, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 6 juli 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 24 juli 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved, 2 augusti 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 11 september 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 10 juli 1908, ÅT.

Jakten Eli, E.J. Törnroos, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 12 augusti 1908, ÅT.

 

Eli nr 2

Källa: (4),(16), (29)

Fartyget är byggdt i Saltvik socken på Strandgårds varf år 1895 under ledning af ägaren.

Byggdt på klink af furu trä på träspant med platt gatt, ett däck och en mast riggadt som jakt segelfartyg. Däcket försett med ruff för manskapet.

Enligt mätbref utfärdadt i Mariehamn den 26 Juni 1895 är fartyget uppmätt enligt reg. n:o 1 och mäter16.30 meter i längd, 5,90 meter i bredd samt 1,53 meter djup i rummet 28,70 registerton. Signalkod TNLJ. Registernummer 251.

Ägare är Erik Karlsson, bonde, Saltvik.

1900 köpte Petter Walfrid Söderlund, skeppare, hufvudredare samt Karl Albert Englund, skeppare skutan med varsin halvpart. Båda från Kumlinge.

 

1905 köpte Erik Anton Lindholm, sjöman samt Erik Willhelm Eriksson, bondson varsin halvpart. Båda från Sottunga.

 

1909 köpte Karl Johan Karlsson, bondson och Walfrid Karlsson, bondson varsin halvpart. Båda från Saltvik.

1910 bytte skutan åter ägare. Såldes till Karl August Sjöblom, sjöman, huvudredare samt till Johan August Karlsson, sjöman. Båda från Sund med ½ part vardera.

1913 är skutan tillbaka i Saltvik. Köpare är Edvin Holmberg, sjöman, huvudredare samt Edvard Blomqvist, sjöman med ½ part var.

1914 köpte G.W. Karlsson, sjöman från Saltvik Edvard Blomqvists del.

Troligen försåld till Pargas 1915.

 

Skeppslistor Ålands Sjöfartstidning:

Jakten Eli, K.A. Englund, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 26 juni 1904.

Jakten Eli, K.A. Englund, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 15 november 1904.

Jakten Eli, A. Lindholm, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 10 juni 1905.

Jakten Eli, A. Lindholm, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 26 juni 1905.

Jakten Eli, A. Lindholm, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 5 juli 1905.

Jakten Eli, E.A. Lindholm, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 19 juli 1905, ÅT.

Jakten Eli, W. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm med koks, genomg. 31 juli 1907, ÅT.

Jakten Eli, W. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast, 7 september 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.W. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 24 september 1907, ÅT.

Jakten Eli, E.W. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 22 juni 1908, ÅT.

Jakten Eli, W. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 17 juli 1908, ÅT.

Jakten Eli, E,J?. Eriksson, inklareard i Degerby från Stockholm, superfosfat 28 juli 1908, ÅT.

Jakten Eli, W. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved o strömming 28 sept. 1908, ÅT.