ELLIDA

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ELLIDA

 

Källa: (4)

Enligt Källa(4) finns två jakter med namnet Ellida, beskrivs här var för sig.

 

Ellida nr 1

Jakt, byggd 1835 på okänd ort, mätte 14,61 läster. Uppges vara däckad. Ägd 1841 av bönderna Erik Nordberg, Daniel Nordberg samt Johan Holmberg, Mosshaga.

 

Ellida nr 2

Jakt, byggd 1862 på okänd ort, mätte 7 läster. Inköpt 1863 av gästgivaren Johan Brunström, Sottunga. Ägd 1873 av skepparen Mats Brunström. Ägd 1874-76 av bonden Petter Johansson. Såld 1876.