JAKTER

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

JAKTER

Källa: Wikipedia

 

En jakt (från holländska jachtschip) är ett mindre enmastat segelfartyg. Ordet kan också avse äldre lyxigare båtar för nöjessegling.

Enligt Nordisk Familjebok 1884 och 1910 är en jakt ett handelsfartyg på 20 till 70 (i medeltal 37) tons dräktighet och 1½ till 3 meters djupgående med last, som har en mast utan toppstång och för gaffelstorsegel med bom, gaffeltoppsegel, två eller tre stagsegel och vid medvind bredfock.

Namnet kommer från en mindre typ av segelfartyg som var vanlig i Holland på deras grunda fjärdar, och kan antas härröra från verbet jaga i betydelsen fara fort fram.

I Östersjön vet man att benämningen använts åtminstone sedan 1700-talet (Till exempel från C.M. Bellmans Stolta stad: "Bland jakter och skutor spanjefararn står") På 1800-talet och i början av 1900-talet var jakten ett mycket vanligt fartyg i bondeseglationen och bar här en rigg med en mast som förde ett gaffelstorsegel och ett litet toppsegel samt två eller tre stagsegel framför masten, delvis från ett långt bogspröt. De äldsta kunde ha ett litet råsegel ännu uppe vid salningen. Riggen var förhållandevis lättarbetad och fartyget kunde vanligen manövreras av bara två man. Dessutom var de goda och snabba seglare och följsamma i manövrerna. I medlet av 1900-talet byggde många av dem om riggen till skonertrigg, med två master. Möjligen kändes fartyget vekt med den väldiga segelytan, och man strävade till ett stabilare fartyg utan att pruta på snabbheten. Några enstaka exemplar finns kvar ännu i dag, och några repliker har byggts relativt nyligen.