ÖVRIGA JAKTER

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ÖVRIGA JAKTER

 

Källa: (4) om ej annat anges.

 

LOVISA.

Jakt, byggd 1841 på okänd ort, mätte 6,64 läster.

Ägd 1841-1844 av kronolotsen Erik Nordberg, Mosshaga.

 

SIGNE

Källa: (16)

Arno från Hästö köpte jakten av Kalman som var kantor i Kökar.

Ägdes i slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet, (1937-1943).

Man körde sand från Kyrkogårdsö-Sandskär till Mariehamn.

Såld till Flink i Kimito.

 

BERTHA.

Kajutbåt, okänt byggår och -ort.

Ägd av skepparen J.P. Nordberg, Sottunga.

Utklarerad från Degerby till Stockholm den 4 juli 1853.

 

STJÄRNAN.

Jakt, okänt byggår, byggd sannolikt i Föglö som sump.

Mätte 18 nrt, 40 dwt. Förbyggd 1907 till jakt och då ägd i Föglö Horsholma. Såld 1913 till K.J. Nordberg och E.G. Nordberg, Sottunga Mosshaga.

Såld/slopad.

 

KARL.

Motorjakt, byggår och -ort okända.

Uppges i notis ”Det åländska överfallet i Grisslehamn” i tidningen Åland vara ägd av Erik Ossian Eriksson, Sottunga. Åland 9 november 1918 nr 18.

 

(utan namn)

Jakt/kajutbåt, skepparen Daniel Nordberg, Husö 1809-1813, uppges ligga i hemhamn 18 april 1809.

 

(utan namn)

Jakt, Johan Nordberg, Mosshaga, omätt, uppges ligga hemma 18 april 1809.

 

(utan namn)

Jaktbåt, bonden Johan Johansson, Sottunga nr 7, omätt, utan namn, ”liten”, 18 april 1809, 23 oktober 1813.

 

(utan namn)

Jaktbåt, skepparen Johan Rosenberg, Hästö, omätt, uppges ligga hemma 18 april 1809.