VENUS

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

VENUS

 

Källa: Bo Strandberg

Motorseglaren Venus köptes av min far Arthur Strandberg och Einar Gustavsson. Venus köptes från Sibbo i den öst-Nyländska skärgården, i slutet av 1940 talet. Venus var utrustad med en 15 Hk Advance kultändar motor, en gaffelriggad stormast och med separat toppsegel. Venus var alltså en jakt och lastade c:a 50 ton. Med motor hade Venus en toppfart på 4 knop.

 

Dom seglade själva hem Venus från Sibbo. Jag minns att dom berättade om den äventyrliga resan förbi Porkala udde som då var arrenderad av Sovjet. Gränsen till det Ryska arrendeområdet var då markerat med nordprickar runt Porkala udde. Kort före resan hade 2 sexton åriga pojkar försvunnit i sin segelbåt. Dom hade i misstag kommit in på ryska Porkala området. Några år senare kom dom hem från Sibirien efter att ha varit anklagade för spioneri.

 

Hemma i Sottunga väntade vi med spänning på att Venus skulle dyka upp på Skiftet fjärden. Vi hade ju fri sikt över fjärden från vårt köksfönster. Efter lång väntan dök Venus upp i småbåtsfarleden norr om Flatskär. Dom hade överaskats av storm och varit tvungna att välja den gamla småbåtsfarleden som gick norr om Houtskär till Åbo. Vid hemkomsten ankrade Venus upp i Snäckö ström söder om Sottunga brygga där den hade sin hemmahamn.

 

Senare avriggades Venus delvis, toppmasten och toppseglet monterades ner.

Venus transporterade bl.a. sand från Sottunga Sandskär och från Långskär Kyrkogårdsö. Sanden fördes till Nautikal, sjöfartsmusei- bygget i Mariehamn. Ved transporterades bl.a. från Näversholma i Föglö och Bergö i Vårdö samt röda tegel från ett tegelbruk söder om Pargas kalk. Även byggnadsmaterial till bygget av prästgården i Sottunga transporterades.

 

Senare togs Venus upp på Karlssons varvet i Degerby där bl.a. några bord under akterspegeln byttes ut p.g.a. röta. Därefter såldes Venus år 1951 till Karl Husell i Saltvik.

Källa (7)

Då Karl Husell köpte galeasen Hoppet körde pojkarna (sönerna) med Venus.

I början av 1960-talet såldes Venus till två Kökar-bor, Skönberg och en kompanjon. Efter ett par år såldes Venus till Magnus Öhman i Kökar, Överboda. Hon borde också ha lagt sig på botten nära Harparnäs där de flesta av hans skutor låg, men blev såld till Sverige i början av 1960-talet.