Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

M/S SNÄCKÖ

 

Källor: (17),(6), (Skärgårdsbåter.se) samt red. egna uppgifter.

 

1870 Levererad av William Lindbergs verkstad vid Södra Varvet Stockholm som Östanå till Ångfartygs AB Östanå, Östanå.

Varvsnummer 68, registernummer 2687, signalkod JFVM. Material järn. Längd öa 25,60 m största bredd 4,68 m. Maskineri 1 x W. Lundberg ångmaskin.

 

1876 Såld till Ångfartygsbolaget Svartsjölandet, Stockholm och omdöpt till Nornan. Trafik på traden Uppsala - Örsundsbro - Högby.

1882 Såld till Ångslups AB Ekoln, Uppsala.

1888 Såld till kapten Söderström, Stockholm och omdöpt till Torshälla. Trafik på Mälaren.

1890 Såld och omdöpt till Djursholm. Trafik mellan Stockholm och den nybyggda villastaden i Djursholm.

1892 Såld till Västerås och åter döpt till Torshälla.

1893 Såld till Stockholms Transport och Bogserings AB, Stockholm.

1895 Sjunker i Västerås hamn. Bärgas och byggs om med bl.a. ny inredning.

1900 Ombyggd vid Ekensbergs varv, Stockholm och omdöpt till Frey. Förlängd till 28,98 m och breddad till 4,89 m. Ny ångmaskin på 125 hk och ny ångpanna installeras. Insatt i trafik på traden Stockholm - Västerås - Torshälla.

1906-04-22 Såld till AB Lemunda Sandstensbrott, Lemunda. Trafik på Vättern, traden Motala - Vadstena - Medevi - Askersund.

1919-07-22 Överförd till Ångfartygs AB Norra Vättern, Askersund. Fortsatt trafik på norra Vättern.

 

1929-05-16 Kapten Johannes Kallén från Kimito köpte fartyget för 6000 kr. Avsikten var att starta trafik på linjen Åbo-Mariehamn. Dock startades i stället trafik mellan Åbo - Kimito och Åbo – Helsingfors under rederinamnet Ångbåts Ab Västra Skärgården.

1932-03-16 Såld återigen, den här gången till Kustavin Höyrylaiva Oy i Gustavs. Trafik öppnades på linjen Åbo – Gustavs – Nystad under namnet s/s Pohjola. 1947 upphörde trafiken. Därefter förekommer trafik endast på söndagar i Åbo-trakten.

1949-10-05 Såld till M. Paananen, Åbo.

 

1950-01-24 Fartyget såldes till Arthur Stenroos från Åbo och David Nordberg från Kyrkogårdsö. Båten renoverades ute på Kyrkogårdsö och omvandlades till motorfartyg på varv i Pargas och fick namnet m/s Snäckö. Motorn som installerades var en Mercedes-Benz motor från en tysk stridsvagn. Trafik startades på linjen Åbo – Mariehamn med skärgårdshamnar. Befälhavare A. Stenroos och maskinchef David Nordberg från Kyrkogårdsö. Kock blev Alli Aava från Kuninkaanoja i Reso. Dessutom bestod besättningen av lots och matroser. Dessvärre inträffade ett motorhaveri året därpå, motorn "skar", och man tvingades byta motor till en GM-diesel. (Liknande motorproblem skall ha inträffat för tyska stridsvagnar i kriget mot Ryssland). Snäckö var fortfarande registrerad i Gustavs. Registrerad ägare(av försäkringstekniska skäl) var F. Stenroos (red. själv) endast 5 år gammal. Vinteruppläggningarna skedde i Aura ån.

 

1952-04-03 Snäckö såldes till Ångbåts Ab Åland som ersättare till Åland III på linjen Åbo – Mariehamn.

1954-04-02 Såld till Helena Rosenqvist, Åbo för skrotning.

1954-12-27 Såld till Reijo Marttila i Åbo. Namnbyte till m/s Kari.

1967-10-23 Marttila anmäler fatyget skrotat.