Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

FAMILJEN

Källor: (9), (8), (18)

Skonertskeppet Familjen byggdes 1873 i Marstal, Danmark (J J Bager). Den första redaren hette H C Christensen från samma ort. Fartyget byggt på kravell med fallande förskepp och flat akterspegel. Ett däck.

 

Familjen klarerade in i Furusunds tullkammare 2 april 1893. Fartyget kom från Kiel och hade ingen last, skeppare var P. O. Andersson, besättningen bestod av 5 man. Mätbrevet utfärdat i Stockholm 12 oktober 1885 155.24. 8 maj avgick fartyget åter till Kiel.

 

1907 inköptes Familjen av Johan Jönsson i Brantevik, Sverige för 13 500 danska kronor Mätetal för Familjen (sannolikt under den svenska epoken) var 162 netto regton, Längd 34,0 m Bredd 7,4 m Djup 3,3 m. Signalkoden JQLB samt Reg nr 4711. Befälhavare 1907 – 1912 var Johan Jönsson samt 1912 – 1913 Bernhard Olsson.

 

14 okt 1913 strandade Familjen utanför Raumo, Finland, på resa med cementlast från Aalborg till Raumo. Skutan blev kondemnerad och såld på auktion.

Emellertid reparerades fartyget och satte fart under finsk flagg och döptes om till Tasala-Vilkk från Raumo (namnet uppenbarligen lokalanknutet, red anm).

 

Redan 1914 såldes fartyget för 13 000 kronor till Sölvesborg, Sverige och återfick då sitt gamla fartygsnamn, Familjen. Redare blev Nils Fermberg.

 

1919: Fartyget förbyggdes.

 

1920 4 juni, Familjen passerade Furusunds tullstation på väg till Räfsö, skeppare H. Persson.

Mellan 1923 och 1925 var N.J. Edén i Sölvesborg huvudredare och befälhavare var H. Persson och sedermera Jönsson från Råå. Jönsson var även delägare.

 

22 februari 1928 såldes Familjen till Sottunga (Per Lindholm) för 12 000 kr. Flera delägare från Lindholms bl.a. John och Fritz enl Olas Gustav. Julia Gustafsson (Bötsvik) skrev köpebrevet för en flaska konjak (16).

Signalbokstäverna blev TPSF och registernummer 809 (1929 – 1935)

Registerort Mariehamn 1929 – 1935 Hemort Sottunga 1929 – 1930

Brutto 212,75 registerton, netto 179,38 registerton och DWT 300

Längd 34,04 m, bredd 7,45 m och höjd 3,28 m

Klassningssällskap

 

Om Familjens vidare öden förekommer olika uppgifter. På Internet-siten ”Vrak i Åländska vatten” (Jerry Wilhelmsson) finns uppgift om att ”galeasen Familjen” ligger vrak i Norrholmsviken i Sottunga sedan 14 feb 1929. Olas Gustav hävdar dock att detta inte alls stämmer och säger vidare att Familjen såldes ganska snart igen.

 

Och således 1930 förvärvades fartyget för 10 000 mk av gårdsägaren John Sundberg från Mariehamn och skepparen Erik Herman Häggblom, Kalmarnäs, Jomala med varsin halvpart. Häggblom förde fartyget i traditionell östersjöfart.

1932 såldes fartyget till intressenter i Raumo. Enligt uppgift förliste fartyget året därpå i södra Östersjön (8). Dock finns uppgift om att Familjen, vid krigsutbrottet 1939, blev liggande i Danzig, och senare eldhärjat (9).