Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrulla

Familjen

 

Källor: (20)

 

Befälhavare Per Lindholm 05 Sottunga mönstrat i Nystad 23.05.1929 lön 1500 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 månader.

Stuert Birger Karlsson 06 Sottunga mönstrat i Nystad 23.05.1929 lön 700 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 månader.

Matros Finneman 11 Kökar mönstrat i Nystad 23.05.1929 lön 500 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 månader.

Lättmatros Karl Karlsson 12 Sottunga mönstrat i Nystad 23.05.1929 lön 400 mk avmönstrat oga uppläggning 28.12.1929 tjänstgöringstid 7 månader.

Styrman K.G Ahlskog 06 Vasa mönstrat i Kotka 18.10.1929 lön 1500 mk avmönstrat pga uppläggning 28.12.1929 tjänstgöringstid 2 mån 5 dagar.

Jungman Einar Boström 08 Helsingfors mönstrat i Kotka 18.10.1929 lön 450 mk avmönstrat pga uppläggning 28.12.1929 tjänstgöringstid 2 mån 5 dagar.

Kock Richard Karlsson 11 Sottunga mönstrat i Kotka 18.10.1929 lön 600 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 2 mån 5 dagar.

Mönstrade för Östersjöfart