Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

FRED

 

Källor: (2)

 

Fred var en tremastad skonertriggad skuta som byggdes 1887 av T Olsen i Risör i Norge. Hon var byggd i furu, ek och pitchpine och metallförbultad under förhydningen och däröver ovanför vattenlinjen med galvaniserat järn enligt Veritas regler. Dräktigheten uppges till 275 netto och 287 bruttoton med en längd på 39,43 m och bredd 8,42 m. Fred byggdes för att frakta buffelhudar från Kanada till England (enligt uppgift A. Stenroos) och fick signalbostäverna HSDB. Lastförmågan var 400 ton.

Redare var under norska tiden L. Knudsen i Risör fram till 1907. Befälhavare var O. Thorsen.

Fartyget uppges ha strandat 1902 vid Maranham, Brasilien men drogs loss klarades.

Därefter såldes skutan till Chr. Nielsen & Co i Larvik. Befälhavare blev Conrad Christensen.

1910 såldes Fred till Sverige närmare bestämt till redare O. Witt i Helsingborg. Signalbokstäverna byttes till JSDT och kapten blev G. A. Andersson.

 

15 mars 1926 inköptes Fred för köpesumman 12000 mk av ett partrederi i Sottunga

fördelat på:

Artur Strandberg 10/100 Fritz Lindholm 15/100 John Lindholm 10/100

Alvin Julin 5/100 K. J. Danielson 3/100 K. J. Lindqvist 4/100

O. I. Karlsson 7/100 J. Karlsson 5/100 John H Pettersson 7/100

G. E. Pettersson 10/100 P. K. Pettersson 2/100 E. J. Törnroos 2/100

G. E. Eriksson 3/100 K. Henriksson 2/100 A. Stenroos 10/100

 

O.I. Karlsson huvudredare. Kapten blev A. Stenroos och styrman Erik Karsson (Värkdals Erik), övrig bemanning, en kock samt fyra man i skansen viket sammantaget utgjorde full besättning. Nya signalbokstäver TPRB.

I maj seglades hon upp från Danmark och klarerade in till Mariehamn den 10 maj. Efter att ha lastat trä i Axelvik i Nederkalix så sattes segel den 30 juni för dansk hamn och c:a 2 veckor senare kom hon till Norre Sundby. 30 juli seglade Fred upp till Kemi. Resan tog 15 dagar. Nästa last gick till Holback samt från Räfsö till Kjöge 5 nov och sedan hem i barlast och vinteruppläggning vid Tjurgrund i Sottunga. En vintermorgon då skepparen var ute på Fred för att skotta snö upptäcktes ”smuggelsprit” i lastrummet tillhörande en av bolagets delägare. Vederbörande uppmanades att omedelbart avlägsna denna ovälkomna last så att fartyget inte skulle riskera att tas i beslag.

Våren 1927 uppges Fred enligt positionsrapporten ha ankommit till Yxpila den 30 maj. Efter lastning avgång den 15 juni och ankomst till Flensburg den 29 juni. Rapportering saknas sannolikt här eftersom avresa från Flensburg uppges ha skett först den 28 juli och att Fred därefter skall ha anlänt till Kotka så sent som den 11 september. Från Kotka klarerade hon ut 24 september med destination Rendsburg. Det lär ska ha varit hårt väder eftersom motorskonaren Edna med samma destination fick seglen söderblåsta. Fred rapporterade dock inga skador förmodligen för att hon var kraftigt byggd för atlantfart. Den 3 november satte Fred segel vid Holtenau för att segla hem för vinteruppläggning i Sottunga.

Enligt uppgift av Lars Grönstrand saknas de flesta av positionsrapporterna i tidningen Ålands skeppslista för året 1928. Fred skall ha avseglat från Jakobstad 27 juni nu under befäl av förre styrmannen Erik Karlsson. Lars Grönstrand uppger vidare att han sett det välvårdade fartyget Fred vid Åttkanten i Åbo månadsskiftet augusti/september 1928 under lastning med en sannolik destination till Danmark. Detta var troligen den sista lasten för årets seglation - därefter uppläggning i Sottunga.

Ytterligare i tre år fördes Fred av Erik Karlsson – så länge skutan seglade för Sottungarederiet – och som våren 1929 lastade sitt fartyg i Ursviken för Aalborg. Därefter togs en last i Skellefteå för Köpenhamn 27 juli till 9 augusti därpå togs ännu en Köpenhamnslast i Piteå, för att slutligen ta en fjärde trälast i Räfsö så sent som i månadsskiftet oktober/november. Fred klarerade ut den 4 november och fick åter en stormig resa till Aalborg, dit hon lyckligt anlände den 6 december. Också från denna resa lyckades Fred klara sig utan skavanker. Efter denna resa följde uppläggning för säsongen.

Den 14 maj 1930 kom Fred på grund av ishinder inseglande till Sikeå men skulle egentligen gått in till Kallviken. Lyckades så småningom nå lastdestinationen och klarerade sedan in till Köpenhamn den 2 juni. Nästa last togs i Raumo, dit hon kom den 24 juni, sedan ankomst till Lybeck den 14 juli. Därefter skall Fred ha seglat till Sundsvall och 13 augusti med last till Lybeck 22 augusti. Ytterligare en last från Kotka. Efter 10 dygn låg Fred återigen i Kotka den 19 september. Det framgår inte om Fred gjorde flera resor det året.

Den 30 maj 1931 har Fred, enligt Lars Grönstrand, i skeppslistan lastat i Kotka och kompletterat lasten i Viborg och avseglat till Struer i Danmark. Och sedan upp till Umeå och Holmsund för last till Köpenhamn. Men uppenbart var det slut med frakterna det året och i september lades Fred upp i Sottunga redan i september. Året blev uppenbarligen inte så bra.

Under 1932 blev Fred liggande utan frakter. 20 maj 1933 såldes Fred till E.H. Häggblom i Jomala Kalmarnäs. Året kunde ha blivit lönsamt om inte en av seglatserna det året slutade med grundstötning och haveri i Dalarö skärgård. Svåra bottenskador gjorde att Neptunbolaget fick ta hand om Fred som avfördes från skeppslistan som ”avförd till Sverige”.

Fred levde något år till och finns att följa i Lars Grönstrands ”Tolv åländska seglare”.

 

Noteringar i Svenska dagbladet 1933-11-06: "Finska skonaren Fred grundst. utanför Dalarö".

1933-11-07: "Fred flottdragen utanför Dalarö".