Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrulla

Fred

 

Källor: (20)

Nedanstående är nerskrivet från Ålands Landskapsarkiv av Donald Karlsson

Besättning på Fred seglation 1929

 

Befälhavare Erik Karlsson 99 Sottunga mönstrat i Degerby 05.05.1929 lön 1500 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 23 dagar.

Styrman Erik Elis Molander 05 Sideby mönstrat i Degerby 25.05.1929 lön 1100 mk avmönstrat 28.12.1929 tjänstgöringstid 7 mån 5 dagar.

Konstapel Runar Johansson 08 Sottunga (torde vara Runar Johans 09) mönstrat i Degerby 05.05.1929 lön 800 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 23 dagar.

Matros Johan Elfsberg 06 Kökar mönstrat i Degerby 25.05.1929 lön 600 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 5 dagar.

Kokerska Signe Lindholm 11 Sottunga mönstrat i Degerby 25.05.1929 lön 500 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 5 dagar.

Jungman Ernst Kägström 04 Skelefteå mönstrat Aalborg 16.06.1929 lön 450 mk avmönstrat 28,12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 6 mån 15 dagar.

Timmerman Ero Nordhin 11 Björneborg mönstrat i Björneborg 04.11.1929 lön 650 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 1 mån 24 dagar.

Jungman Veinö Nordhin 08 Raumo mönstrat i Björneborg 04.11.1929 lön 450 mk avmönstrat 28.12.1929 pga uppläggning tjänstgöringstid 1 mån 24 dagar.

Mönstrat för Östersjöfart

 

Källa: (27)

1930, Fred 261,67/219,23 reg.ton, Redare O.I. Karlsson, Sottunga

Påmönstrat: Erik Linus Karlsson 1899 Sottunga 6/5 befälhavare 1600:-

Påmönstrat: Karl Arne Lindblom 1906 Pargas 6/5 styrman 1500:-

Påmönstrat: Karl Rafael Karlsson 1912 Sottunga 6/5 konstapel 800:-

Påmönstrat: Sigrid Lindholm 1907 Sottunga 6/5 kokerska 700:-

Påmönstrat: Olav Sundbeck 1911 Åbo 6/5 lättmatros

Påmönstrat: Eino Armas Juhani ?viho 1913 Terijoki 6/5 Lättmatros 450:-

Påmönstrat: Veicko Laine 1910 Ilmajoki 6/5 jungman 400:-

Påmönstrat: Toivo J Virtanen 1909 ?anhijoki 6/5 Jungman 400:-