Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Fred

 

Källa: Björn Rönnlöfs anteckningar hos Raul 20.12.2006 från papper han fått av Kurt Kronehag om fartyget Fred.

 

Positioner

Stockholm 1.2.1920

Stockholm juni 1920

Gävle augusti 1920

Malmö december 1920

Enligt motbok Yxpila april 1927

Flensburg juni 1927

Vasa augusti 1927

Cappeln augusti 1927

Åbo 12.9.1928 med trävaror till Aalborg Portland Cementhamnen

Piteå 31.8.1929

Munksund 11.9.1929

Piteå 11.9.1929

Olycksfall ombord 12.11.1929

Brev till Erik i Raumo från Isidor 29.6.1930

Lybeck 19.7.1930

Lybeck 27.8.1930

Brev fr Lybeck 12.9.1930 till Kotka, räkning för avslutning av saltlasten (skrivet på svenska)

Kotka 22.9.1930

Viborg 2.5.1931

Viborg 29.5.1931

Wiborg 2.6.1931 på väg till Struer

Wiborg-Struen 2.6.1931 med 16124 kubikfot trävaror

Aalborg 27.6.1931

Struen 2.7.1931

Struen 7.7.1931

Bredskär (lots) 10.7.1931 på resa Struer-Sandvik

Holmsund 20, 22, 23.7.1931

Umeå 22.7.1931

Robertsfors Bruk 1.8.1931

Piteå 1.8.1931