SKONARSKEPP

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SKONARSKEPP

Källa: (2)

Skonarskepp eller skonertskepp, som det ofta kallas har en historia snarlik barkskeppets. Skonarskeppet kännetecknas av att hon har tre till sex master, den förligaste, fockmasren har rårigg, övriga master är slätriggade, dvs med gaffelsegel och gaffeltoppsegel. Riggen har sin upprinnelse i att kunna segla med mindre besättning, således en parallell till barkskeppet. En gaffelrigg var inte bara lättare att arbeta med utan framförallt billigare än råriggen. Att man förlorade lite i fart hade mindre betydelse jämfört med fördelarna i övrigt.