Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ELBA

 

 

Källor: (16),(4),(10), (29)

 

Byggd år 1892 i Arkangelsk å bonden Koltsis varv och under hans ledning.

Byggt på kravel av furu med träspanter, tvärskuren akter, två master, skonert.

Enligt mätebrev den 9 maj 1917 uppmätt enl. reg. 1: längd 31,30 m, bredd 6,60 m och höjd 2,90 m. 93,73 reg. tons och 215 dwt.

Enligt köpebrev av den 19 jan. 1920 förvärvar skeppsmäklaren Mauritz Gustafsson fartyget.

Enligt köpebrev 10 april 1923 köper följande sottungabor skutan: Bondesonen Isidor Karlsson, huvudredare 2/5, sjömannen Nandor Pettersson 2/5, Sjömannen John Pettersson 1/5.

Enligt uppgifter från Sottunga gäller följande:

Elba inköptes till Sottunga 1922 från Kuusalo nära Viborg. (Enligt källa (4) inköpt 10 april 1923 från Mariehamn). Hon var då riggad som skonare. Dräktigheten var på 90-100 rgt och lastade 110 famnar ved. Störst av vedskutorna på Sottunga. Hon var mycket välgjord. Hade fraktat fisk från Norge till Medelhavet och var väl insaltad i last rummet.

Köpare var Mauriz och Kalle Gustafsson (från Mickels Östrunas), Värkdals Erik (Erik Karlsson) och en helsingforsare som hette Eriksson. Köpesumma 50 000 mark. Nandor Pettersson köpte Erikssons del och John Pettersson troligen de övrigas del 8 mars 1923. Bröderna Erik och Isidor Karlsson (Hindrikas Östrunas) köpte också delar. Erik hade del i två år och då han for till Amerika 1923 sålde han sin del åt Richard Jansson och hans bröder Ragnar och Rafael. Fadern Oscar löste ut pojkarna och sålde den åt Tännäs pojkar 1936-37 (Göran 2014).

Då sottungaborna haft den ett år blev hon liggande i Viborg över vintern. Där förbyggdes hon och omriggades till galeas. Storkorsen (E.G. Karlsson) var med och ledde arbetet.

Elba fraktade långvirke och ved mellan Finland och Sverige. Redare/skeppare var Nandor Pettersson och Erik Karlsson. Besättningen bestod av 5 man. Harald Karlsson var besättningsman 1927. Isaks pojkarna var med i besättningen.

En tavla av skutan målad 7 november 1926 finns hos Tännäs.

Enligt Föglö Länsmansprotokoll Cc1 16.1 1935 var Ragnar med Elba i Stockholm.

 

Återigen ny ägare 1 april 1935. Ossian Berg, sjöman från Brändö köper skutan.

1937 4 januari två nya ägare från Brändö med varsin halvpart. Erik Eriksson, skeppare, huvudredare samt Gunnar Eriksson, skeppare.

Elba såldes 1935 till Ossian Berg i Torsholma, Brändö. Såldes därefter till Houtskär. Blev vrak efter en grundstötning nordväst om Houtskär 1939.

13 januari 1941 avförs Elba ur registret i Mariehamn.

 

Hemort var Kymi och registreringsort/nr Kotka/301 år 1921

och Mariehamn/681 åren 1922-1939.

Signalkoden var SJVN 1921-1933 och OHPH 1935-1939.

Registrerade ägare fr.o.m. 1921:

Albin Piipari, Kotka Kuusalo 1921

Mauritz Gustafsson, Sottunga 1922-1923

Isidor Karlsson, Sottunga 1924-1929

Rikhard Karlsson, Sottunga 1930-1931

Rikhard Jansson, Sottunga 1932-1935,

Ossian Berg, Brändö 1936,

Erik Eriksson, Brändö 1937-1939.