Sjömansrullor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

Källor: (27)

Påmönstrat: 1921 4 januari, Elba galeas, Mariehamn, Jungman E A Lindström 1901

Påmönstrat: 1921 4 januari, Elba galeas, Mariehamn, kock Karl Friz Sjölund 1905

Avmönstrat: 1921 21 juli, Elba Galeas, befälhavare Erik Karlsson 950:-

Avmönstrat: 1921 21 juli, Elba Galeas, matros Maurits Gustafsson

Påmönstrat: 1921 6 september, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare Mauriz Gustafsson 1888

Avmönstrat: 1921 6 september, Elba Galeas, konstapel E.G. Karlsson 1000:-

Påmönstrat: 1921 7 november, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare E O Karlsson 1891

Påmönstrat: 1921 7 november, Elba galeas, Mariehamn, matros E G Karlsson 1866

Avmönstrat: 1921 7 november, Elba Galeas, befälhavare M. Gustafsson 400:-

Avmönstrat: 1921 7 november, Elba Galeas, matros John Eriksson 1500:-

 

Påmönstrat: 1922 7 juni, Elba galeas, Mariehamn, matros Karl Odert Nikolaj Gustafsson 1884

Påmönstrat: 1922 7 juni, Elba galeas, Mariehamn, matros Erik Arthur Strandberg 1902

Avmönstrat: 1922 7 juni, Elba galeas, Mariehamn, matros Oskar Isidor Karlsson 120:-

Påmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare Karl Gustafsson 1884

Påmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, kock Birger Karlsson 1906

Avmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare Maurits Gustafsson 600:-

Avmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, matros K.V.A Gustafsson 450:-

Påmönstrat: 1922 17 oktober Elba galeas, Mariehamn, kokerska Frida Karlsson 1904

Avmönstrat: 1922 17 oktober Elba galeas, Mariehamn, Kock Birger Karlsson 600:-

 

Påmönstrat: 1923 28 juni, Elba galeas, Mariehamn, matros John Pettersson

Påmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, kock N Pettersson

Påmönstrat: 1922 18 juli, Elba galeas, Mariehamn, matros Gustaf Pettersson

 

Påmönstrat: 1923 6 augusti, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare Nandor Pettersson

Påmönstrat: 1923 6 augusti, Elba galeas, Mariehamn, matros Johannes A Jansson

Avmönstrat: 1923 6 augusti, Elba galeas, Mariehamn, befälhavare O.I. Karlsson 700:-

Avmönstrat: 1923 6 augusti, Elba galeas, Mariehamn, kock Nandor Pettersson 400:-

Avmönstrat: 1923 6 augusti, Elba galeas, Mariehamn, matros Gustav Pettersson 400:-

 

Påmönstrat: 1924 8 juli, Elba galeas, Mariehamn, städerska Anna Cesilia Pettersson

Påmönstrat: 1924 29 augusti, Elba galeas, Mariehamn, matros Karl Friz Sjölund

Avmönstrat: 1924 29 augusti, Elba galeas, Sottunga, städerska Anna Cecilia Pettersson 150:-

 

Källor: (20)

Besättning på Elba seglationsåret 1927

Befälhavare Nandor Pettersson 1895 Sottunga mönstrat i Degerby 09.05.1927 lön 700 mk avmönstring ej noterad

Matros John Pettersson 1898 Sottunga mönstrat i Degerby 09.05.1927 lön 500 mk avmönstring ej noterad

Matros Richard Jansson 1905 Sottunga mönstrat i Degerby 09.05.1927 lön 500 mk avmönstring ej noterad

Lättmatros Väinö Lindström 1907 Sottunga mönstrat i Degerby 09.05.1927 lön 400 mk avmönstring ej noterad

Kock Helge Åström 1911 Föglö mönstrat i Degerby 21.05.1927 lön 200 mk avmönstring ej noterad

Man har mönstrat för resor i kustfart norr om 59:e graden nordlig bredd

Huvudredare Isidor Karlsson

 

Besättning på Elba seglationsåret 1928

1928 Påmönstrades följande personer för årets seglation.

Huvudredare Isidor Karlsson

Befälhavare Nandor Pettersson 1895 från Sottunga påmönstrat i Degerby 08.05.1928 månadshyra 500 mk amönstrat pga 15.10.1928 pga uppläggning tjänstgöringstid 5 mån 7 dagar

Kock Richard Karlsson 1911 från Sottunga påmönstrat i Degerby 08.05.1928 månadshyra 200 mk avmönstrat 15.10.1928 pga uppläggning tjänstgöringstid 5 mån 7 dagar.

Matros Johannes Lind 1894 från Kumlinge påmönstrat i Vasa 31.05.1928 månadshyra 500 mk avmönstrat 15.10.1928 pga uppläggning tjänstgöringstid 4 mån 14 dagar.

Lättmatros Karl Lindblad 1906 från Kumlinge påmönstrat i Vasa 31.05.1928 månadhyra 400 mk avmönstrat 15.10.1928 pga uppläggning tjänstgöringstid 4 mån 14 dagar

Lättmatros Magnus Elfsberg 1906 från Kökar påmönstrat i Vasa 31.05.1928 Månadshyra 400 mk avmönstrat 15.10.1928 pga uppläggning tjänstgöringstid 4 mån 14 dagar

Städerska Anna Pettersson 1900 från Sottunga påmönstrat i Degerby 13 juli till 26 juli för en resa till Stockholm hyra 100 mk. Tjänstgöringstid 13 dagar.

Seglationen detta år avslutas med uppläggning i Sottunga 15.10.1928

4 resor på Stockholm blev det detta år.

 

Besättning på Elba seglationen 1929

Befälhavare Rickard Jansson 1905 Sottunga mönstrat i Degerby 07.06 1929 lön 500 mk avmönstring ej noterad

Styrman Rafael Jansson 1909 Sottunga mönstrat i Degarby 07.06.1929 lön 400 mk avmönstring ej noterad

Matros Algot Gustavsson 1909 Sottunga mönstrat i Degarby 07.06.1929 lön 350 mk avmönstring ej noterad

Matros Frans Nordberg 1892 Sottunga mönstrat i Degerby 07.06.1929 lön 350 mk avmönstring ej noterad

Kokerska Sanny Jansson 1904 Sottunga mönstrat i Degerby 07.06.1929 lön 150 mk

Man har mönstrat för sommarseglation och resor i kustfart enligt § 31 i sjölagen

 

Besättning på Elba seglationen 1930

Befälhavare Rickard Jansson 1905 Sottunga mönstrat i Degerby 03.05.1930 lön 500 mk avmönstring ej noterad

Styrman Rafael Jansson 1909 Sottunga mönstrat i Degerby 03.05.1930 lön 400 mk avmönstring ej noterad

Matros Nandor Gustavsson 1905 Sottunga mönstrat i Degerby 03.05.1930 lön 350 mk avmönstring ej noterad

Matros Algot Gustavsson 1909 Sottunga mönstrat i Degerby 03.05.1930 lön 350 mk avmönstring ej noterad

Kokerska Ester Sjöberg 1908 Kökar mönstrat i Degerby 03.05.1930 lön 150 mk avmönstring ej noterad

Man har mönstrat för sommarseglation i kustfart enligt sjölagens § 31

Redare Rickard Jansson

 

Källor: (27)

Besättning på Elba seglationen 1931

John R Jansson 1905 Sottunga 6/6 befälhavare 500:-

Arne R Jansson 1909 Sottunga 6/6 styrman 400:-

Sven G Nordberg 1914 Sottunga 6/6 jungman 300:-

John V Engström 1914 Sottunga 6/6 jungman 300:-

Alfred B Strandell 1915 Sottunga 6/6 kock 250:-

 

Besättning på Elba seglationen 1932

Redare J. R. Jansson

John R Jansson 1905 Sottunga 11/6 befälhavare 600:- avg. 28/11

Arne R Jansson 1909 Sottunga 11/6 styrman 500:- avg. 28/11

Erik A Gustafsson 1909 Sottunga 11/6 matros 350:- avg. 28/11

Sven G Nordberg 1914 Sottunga 11/6 lättmatros 300:- avg. 10/9

Paavo A Suominen 1904 Åbo 11/6 kock 250:- avg. 10/9

Nils Ragn. Jansson 1912 Sottunga 11/6 lättmatros 300:- avg. 28/11

 

Besättning på Elba seglationen 1933

Redare John R Jansson

John R Jansson 1905 Sottunga 1/6 befälhavare 600:- avg. 4/11

Arne R Jansson 1909 Sottunga 1/6 styrman 400:- avg. 4/11

Karl Rudolf Gustafsson 1911 Sottunga 1/6 matros 350:- avg. 4/11

Erik Algot Gustafsson 1909 Sottunga 1/6 matros 350:- avg. 4/11