Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

ELLEN

Källor: (9), (4)

 

Ellen en Skonert, byggd 1879 i Marstal, Danmark (J Olsen Christensen) för ett rederi på samma ort (Nils J Ohlsen) döpt till Faders- Minde. Enligt forumet Spegeln vid Åbo Akademi betecknas Ellen som 2-mastad mesanseg. skonare, men enligt forumet "fallrepet.se" framgår att detta är en felskrivning och skall istället vara märssegelskonare.

Fartyget hade följande data: 112 netto regton, längd 28,3 m, bredd 6,9 m, djup 2,9 m samt signalkod JKLF och reg nr 3404. Lastar 230 ton.

 

1899 inköpt till Brantevik (Edv Ingvarsson) för 15000:- Befälhavare, Johan Mårtensson Holm 1899-1908 och Johan August Möller 1908-1914.

1914 såld till Lavasaari (Juho Saarinen) Finland.

 

Förbyggd 1923 i Sverige för 11 500 kr samt rigg med 3 500 kr således sammanlagt 15 000 kr. Inköpt samma år till Skärhamn på Tjörn (Samuel P Pettersson) från Hugo Pöhtynen, Björkö för 30 000 mk.

 

22 februari 1927 såld till partsrederi i Sottunga, Åland för 7 900:- med följande delägarskap: Viktor Gustafsson 1/4 , Einar Gustafsson 1/4, E.G. Karlsson 1/6, Arthur Stenroos 1/6, samt Arthur Strandberg och John Stenroos 1/6. 1932-1934 är Einar Gustfsson registrerad som ägare och redare.

Signalkod 1928-1933 TPRK samt 1935-1947 OHVT. Reg.nr Mariehamn 796.

 

Här några fragment av en visa, som Oliver Stenroos (sonson till E.G. Karlsson) minns den, om Ellen, skriven av Ormklevs Birger:

........... I från Danmark man köpte då en båt som hett Ellen. Hon låg i Jylland i Åbenrå då vi kom dit härom kvällen..

Skepparen E G Karlson så hej, sonen han var ju styrman så sej, var inte skutan klar att segla.

Den första lasten vi hade då var en .......last till ......... ................

När vi i hamnarna lade till och skulle skutan förtöja ,vi frågte då men svaret lät sig dröja.

Skepparen sa fast och sonen sa loss, sätt ej dit en tross, och fan vet va vi sku göra....

Och med käket så var det så, ranson gick ej över lagen..............

Träta och benda, strida och gnida, det fick man nog sig lära. ................

 

1935-1945 är Ellen registrerad i Brändö, Torsholma på Atte och Gösta Törnroth samt Thure Åkerberg.

 

1946 ägs Ellen av Rederi AB Eliida (Olof Öström, Mariehamn). Motor, 56 hp installerades (1946-1947) och betecknas därefter som 2-mastad motorskonare. Enligt "fallrepet .se" fick Ellen motor installerad redan 1938 - en 60 hk Skandia, men anmäldes inte förrän senare.

 

1946 såld till Särkisalon Laivayhtiö (E Löflund & Co). Reg nr i Åbo 1235.

Ellen grundstötte och förliste 14 maj 1947 i Tvärminne, Stengrund. Fartyget var lastat med (enligt "fallrepet.se" 212 ton) cement från Pargas till Fredrikshamn. Besättningen, 5 man och en kvinna räddade sig med livbåt. Ellen var oförsäkrad.