Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrulla

Ellen

 

Källa: (28)

Sjömansrulla för finskt fartyg, skonerten Ellen 133/113 registerton 26 mars 1927 för resor på Östersjön.

Redare Arthur Stenroos,

Karlsson E.G 1866 Sottunga befälhavare accord

J Karlsson 1901 Sottunga styrman 500:- avmönstr. 7 maj på egen begäran

V Gustafsson 1887 Sottunga matros 400:-

E Gustafsson 1897 Sottunga matros 400:-

Georg Stenros 1908 Sottungqa konstapel 400:- avmönstr 21 juli, tagit annan befattn.

"Ovanstående besättning är lagenligt påmänstrad för att tillträda sin fefattning på nämnda fartyg i staden Abernau i Konungar riket Danmark".

Påmönstring i Vasa Birger Karlsson 1906 Föglö(förs) matros 300:-

 

Källor: (20),(21)

Nedanstående är nerskrivet från Ålands Landskapsarkiv av Donald Karlsson

Besättning på Ellen seglation 1927

Redare: Artur Stenroos Sottunga

Befälhavare: E.G Karlsson Sottunga

Kock: Gunnar Sjölund 1911 Föglö mönstrat i Vasa 03 juni 1927 för en resa lön 200 mk avmönstrat i Degerby 09.06.1927 tjänstgöringstid 6 dagar

Kock: Gunnar Stenroos 1910 Sottunga mönstrat i Degerby 09 juni 1927 lön 200 mk avmönstrat i Degerby 08.11.1927 tjänstgöringstid 5 månader

Konstapel: Georg Stenroos 1908 Sottunga mönstrat i Mariehamn 26 juni1927 lön 400 mk avmönstrat i Degerby för att bli styrman tjänstgöringstid 3 månader 25 dagar

Styrman: Georg Stenroos 1908 Sottunga mönstrat i Degerby 21 juli.1927

lön 500 mk inte några anteckningar om avmönstring

Man har mönstrat för resor på Östersjön

Källa: (27)

Påmönstring: Ellen, Rudolf F Gustafsson 1911 Raumo 23 maj matros 500:- avmönstr.. 2/7 sjuk

 

Källa: (28)

Sjömansrulla från Raumo 1 juni segletionsår 1931 Östrsjöfart.

Redare Arthur Stenroos

E Gustafsson 1897 Sottunga befälhavare 1000:-

Alfons Holmberg 1908 Sottunga styrman 1000:-

Felix Engström 1911 Kökar lättmatros 400:-

Elis Karlsson 1911 Lemland jungman 300:-

Algot Gustafsson 1909 Sottunga matros 500:-