Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

FRID II

 

Källor: (8),(10),(4),(16)

 

Frid II byggdes i Sottunga 1921. Hon riggades till en 3-mastad slätskonare. Delägare blev Erik Ossian Eriksson, Erik Wilhelm Eriksson, Petter Konstantin Pettersson samt Gustav Erik Pettersson. Bygget genomfördes i Båtsmansklev på östra sidan av Sottunga. Den tvåmastade galeasen Karl Johan inköptes från Åbo till Sottunga. Inköpt enbart för rigg och utrustning, som sattes på den under byggnad varande Frid II. Den tredje masten höggs i Lumparland. Karl Johan slopades i Båtsmansklev.

År 2014 ses fortfarande rester av skutan, troligen delar av spanterna. Se bifogad bild i bildlänken nedan.

 

Lotsolderman Gustav Pettersson berättade att han och bonden Ossian Eriksson, tillsammans med var sin broder, redan 1917 planerade ett fartygsbygge. De började med anskaffningen av skeppstimmer i Lumparland. Första spanten restes våren 1918 och hösten 1920 gick fartyget av stapelbädden vid Båtmansklevs varvsplats på östra Sottunga. Då den sjösattes hade man rep ut till Korsvikklobben för att dra, men det lyckades inte första dagen. Andra dagen såpade man och då lyckades det.

Allt virke hade fraktats från Lumparland, förutom den sista spantkroken som tillyxades i hemskogen.

 

Uppmätt den 17 juni 1921, och Frid II var riggad och klar för seglation. Ossian Eriksson stod som korrespondentredare, ägarandel 1/4. Erik Wilhelm Eriksson skeppare, ägarandel 1/4. Petter Konstantin Pettersson bondeson, ägarandel 1/4. Gustav Enok Pettersson bondeson, ägarandel 1/4. Samtiga från Sottunga.

Skeppere 1921 Svante Karlsson från Nagu, 1922-25 Eliel Jansson från Ytternäs, 1925 Oskar Lehtinen. År 1926 erhöll Gustav Pettersson dispens att föra fartyget. Han trampade hennes däck under 15 somrar, därav 13 som skeppare. Han berättar att Frid II seglade och manövrerade som en kutter, blev aldrig omseglad, men däremot såg han många gånger både större och mindre seglare försvinna akteröver, efter en galant omsegling. "Ingen slog den på Östersjön då Johannes stod till rors". Besättningen bestod normalt av 7 man.

 

Ett par malörer inträffade dock med Frid II:

En olycka inträffade 18 oktober 1924, Vesa överbord, drunknade kl 6.30 tre sjömil från Drogdens fyrskepp i Öresund, skulle ta upp vatten med slagpytsen, farten var 10 knop.

I förhörsprotokollet vid Föglö Länsdistrikt:

Förhör 22 oktober 1924 i Sottunga, Frid II resa AarhusDK till Sottunga.

Befälhavare skepparen Oskar Lehtinen, f.1899 fr Jyväskylä.

Kock Unto Vesa fr Nystad f. 30.9 1908 samt sjömännen Gustav Enok Pettersson, Per Julius Lindholm, John Hugo Pettersson och Alvin Konstantin Julin.

Frid II strandade vid ett tillfälle nära Borgå enligt Stig Petterssons son.

Ytterligare en olycka var att hon krockade 16 oktober 1928 med den danska galeasen Kristian som sjönk, i södra Östersjön vid Själlands rev. En man omkom. Frid II dömdes skyldig till kollisionen och betalade 15 000 Dkr i skadestånd. Johannes Karlsson fick felet på sig. Gunnar Jansson seglade kock. Helge Johans var med.

Frid II administrerades såsom ett familjefartyg. Pettersson menar att den ekonomiska framgången inte berodde på de stora inkomsterna utan på de små utgifterna. Fartyget födde inte bara sig själv under alla år, utan även sina ägare och deras familjer.

 

Endast några resor har kunnat dokumenteras från 1933 års seglation.

Enligt skeppslista i tidningen Åland:

Anl Kjöge den 23 augusti från Sundsvall

Avg Sundsvall till Köpenhamn den 1 september ?

Anl Köpenhamn från Sundsvall den 6 september

Avg Köpenhamn den 16 september, förmodligen till Sottunga för uppläggning

 

Några papper rörande Frid II finns bevarade på Olas Södrunas:

Räkning (postanvisning) - förskottspremie på försäkring av personalen 17 juli 1925 650 mk. AB Kotka Köttaffär Slakteri Skeppshandel 8 augusti 1927 775 mk.

Aalborg 1 juni 1927 171,16 ton inklarering från Raumo, utklarering till Yxpila 587,76 kr.

 

Men även ett gott fartyg blir uttjänt. 1937 ansåg ägarna att fartygets bästa dagar var förbi och sålde henne till ett rederi i Pargas för 66 000 mk.

 

Frid II fick signalkoder TPMC (1922-1933) OHUI (1934-1946), dräktigheten 171 brt och 147 nrt, längd 31,87/28,13 m bredd 8,81. Höjd 3,17 m, djupgående 4,00 m, dödvikt 300. Registreringsort Mariehamn regnr 696. Hemort Sottunga 1922-1938.

 

Redare 1922-1925 var Erik Ossian Eriksson (Olas Ossian) som efter sin död efterträddes av den yngre brodern Erik Vilhelm Eriksson fram till 1930.

Redare 1931-1938 var G. E. Pettersson (Hasselbacks Gustav).

 

Frid II såldes till Ruben Andstén, Pargas Melisholm (1939-1942). Förbyggdes 1939, maskin installerades 44 hp och hon blev således en motorskonare samt döptes om till Ragnhild. Registreringsort Åbo regnr 1163.

 

Såldes vidare till Laiva OY Kuunari (H Liljestrand), Helsingfors (1942-1946), Döptes om till Piia. Registreringort, Helsingfors 921.

 

Döptes om ytterligare en gång, till Rea, förmodligen i samband med försäljning.