Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

Frid II

Källa: (28)

Besättning på Frid II seglation 1924:

27-5-24 Styrman, 1860, Lumparland, gift, 1000:- V.L. Johansson

27-5-24 Båtsman, 1893, Korpo, og, 700:- Alvin Konst. Julin

27-5-24 Timmerman, 1898, Sottunga, og, 600:- Johan Hugo Pettersson

27-5-24 Lättmatros, 1905, Sottunga, og, 300:- Johan W Lindholm

27-5-24 Kock, 1908, Houtskar, og, 200:- Torsten V Fagerlund

12-6-24 Konstapel, 1896, Sottunga, og, 800:- Gustav E. Pettersson

 

Källa: (20)

Besättning på Frid II seglation 1926:

Befälhavare Gustav Pettersson 1896 Sottunga mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 1000 mk

Styrman Nils Söderman 1902 Föglö mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 1500 mk

Konstapel John Pettersson 1898 Sottunga mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 800 mk

Båtsman Alvin Julin 1893 Sottunga mönstrat i Degerby 25.05.1926 nön 800 mk

Timmerman Per Lindholm 1905 Sottunga mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 800 mk

Lättmatros Leonard Blomqvist 1904 Rimito mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 450 mk

Kock Adolf Karlsson 1909 Rimito mönstrat i Degerby 25.05.1926 lön 450 mk

Man har mönstrat för resor i kustfart och till seglationens slut

 

Källa: (20)

Besättning på Frid II seglation 1927

Befälhavare Gustav Pettersson 1896 Sottunga mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 1000 mk

Styrman Nils Söderman 1902 Föglö mönsstrat i Degerby 21.04.1927 lön 1500 mk

Konstapel John Pettersson 1898 Sottunga mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 900 mk

Matros Smith Lindholm 1909 Sottunga mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 600 mk

Matros Helge Jansson 1907 Sottunga mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 600 mk

Lättmatros Leonard Blomqvist 1904 Rimito mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 500 mk

Kock Adolf Karlsson 1909 Rimito mönstrat i Degerby 21.04.1927 lön 500 mk

Man har mönstrat för resor på Östersjön och till seglationens slut

Avmönstringarna är inte med

 

Källa: (28)

Sömanshuset i Åbo den 16 april 1929

G E Pettersson 1896 Sottunga, innevarande seglations år, befälhavare, konto

J Karlsson 1901 Sottunga, Dito, styrman, 1500:-

Helge Jansson 1907 Sottunga,Dito, konstapel, 800:- Avg. på egen begäran, Yxpila, 22/1 -29

Georg Mir..(?) 1910 Kökar, Dito, jungman,500:-

Gunnar Jansson 1910 Sottunga, Dito, kock, 700:-

Finlands Vicekonsulat , Aarhus 27 april 1929

Carl Jensen 1910 Danmark, Dito, letmatros dkr 45:00 Avg på egen begäran 12/4 -29

Sömanshuset i Åbo den 30 maj 1929

Harald Karlsson 1909 Sottunga, Dito, matros, 600:-

 

Källa: (20)

Besättning på Frid II seglation 1930

Befälhavare Gustav Pettersson 1896 Sottunga mönstrat i Degerby 26.04.1930 lön 1000 mk

Konstapel Helge Jansson 1907 Sottunga mönstrat i Degerby 26.04.1930 lön 800 mk

Matros Gunnar Jansson 1910 Sottunga mönstrat i Degarby 26.04.1930 lön 700 mk

Matros Karl Lundell 1908 Houtskär mönstrat i Degerby 26.04.1930 lön 700 mk

Kokerska Signe Lindholm 1911 Sottunga mönstrat i Degerby 26.04.1930 lön 500 mk

Mönstrat för resor på Östersjön och till seglationens slut

Avmönstringarna är inte med

 

Källa: (28)

Sömanshuset i Nystad den 21 maj 1931

G E Pettersson 1896 Sottunga, för seglationstiden, befälhavare, 1500:-

H Lindblom 1910 Pargas, Dito, styrman, 1400:-

B.K. Eklund 1909 Hangö, Dito, konstapel, 800:-

Paul Blomström 1908 Pargas, Dito, matros, 500:-

Leo Nordström 1905 Nystad, Dito, matros, 500:- Avg. Yxpila 29/?, sjuk

Gunnar Lindroos 1911 Tenala, Dito, jungman, 300:-

Finlands Konsulat , Odense 13 juli 1931

Frans Pihl 1909 Tenala, Dito, kock, 400:-

Yxpila 4 augusti 1931

Valter Vikström 1908 Karleby, Dito, jungman 500:-

 

Källa: (20)

Besättning på Frid II seglation 1933:

Befälhavare G,E Pettersson 96 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 1000 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Konstapel Gunnar Jansson 10 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 700 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Lättmatros Birger Eriksson 15 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 400 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Lättmatros Viljo Engström 14 Kökar mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 350 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Jungman Karl Lindholm 16 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 350 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Kock Richard Karlsson 11 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 600 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

Styrman J.A Pettersson 98 Sottunga mönstrat i Nystad 03.07.1933 lön 900 mk avmönstrat 03.10.1933 pga uppläggning tjänstgöringstid 3 månader.

 

Källa: (27)

Påmönstrade 1934 på Frid II, redare E.V. Eriksson

Gustav Pettersson 1896 Sottunga 22/5 befälhavare 1000:-

Torvald Jansson 1911 Korpo 22/5 styrman 900:-

Gunnar Alex. Jansson 1910 Sottunga 22/5 konstapel 600:-

Karl Anders Lindholm 1916 Sottunga Lättmatros 400:-

Birger Eriksson 1915 Sottunga 22/5 Lättmatros 400:-

Alfred Saarikallio 1910 Sottunga 22/5 jungman 300:-

Felix Engström 1911 Sottunga 22/5 kock 500:-

 

Källa: (28)

Gamlakarleby sjömanshus Yxpila den 25 maj 1936

G E Pettersson 1896 Sottunga, för seglationstiden, befälhavare, 1500:- Avg. M-hamn 26/9 uppläggning

S G Lindholm 1909 Sottunga, Dito, styrman, 1000:- Dito

K A Lindholm 1911 Sottunga, Dito, konstapel, 500:- Dito

A Saarikallio 1910 Sottunga, Dito, matros, 500:- Dito

H Amberg 1920 Jomala, Dito, jungman, 350:- Dito

V E Wikström 1908 Kronoby, Dito, matros, 500, Avg. Kemi 26/8 egen begäran

H Sjögren 1916 Sund, Dito, jungman, 350:- Avg. Yxpila 3/9 egen begäran

Gamlakarleby sjömanshus Yxpila den 13 juli 1936

Niels Uusiheikkilä(?) 1913 Helsingfors, för en resa, lättmatros, 400:- Avg. M-hamn 26/9 uppläggning

 

Källa: (28)

Vasa sjömanshus den 27 maj 1937

G E Pettersson 1896 Sottunga, för seglationstiden, befälhavare, 1500:- Avg. M-hamn 30/10

Gustavsson 1910 Föglö, Dito, styrman 1000:-

Valter Vikström 1908 Öja, Dito, konstapel, 900:-

Onni Virtanen 1920 Åbo, Dito, jungman, 400:-

Arne Gustavsson 1920 Föglö, Dito, jungman, 400:-

Gunnar Gustavsson(?) 1920 Sottunga, Dito, kock, 400:-

Arvo Marttila 1910, Dito, jungman, 400:-