SLÄTSKONARE

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SLÄTSKONARE

 

Skonare som inte förde någon egentlig rårigg benämndes slätskonare eller gaffeltoppare. Ursprungligen avsågs endast tvåmastade fartyg men utvecklingen visade att fartyg med upp till 7 master kallades slätskonare. På den tvåmastade slätskonaren är alltid aktersta masten, stormasten, högst. På fartyg med flera master var förhållandet annorlunda, vanligen var den aktersta masten lägre eller lika hög som de övriga.