Sjömansrulla

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrulla

Sampo

 

Källor: (20)

Nedanstående är nerskrivet från Ålands Landskapsarkiv av Donald Karlsson.

Besättning på Sampo seglationsåret 1929 för resor på Östersjön:

 

Befälhavare Arthur Stenroos 98 Sottunga mönstrat i Degerby 4.5.1929

Lön 500 mk avmönstrat pga uppläggning 7.1.1930 tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Styrman Alfred (John) Pettersson 98 Sottunga mönstrat i Degerby 4.5.1929 lön 900 mk avmönstrat pga uppläggning 7.1.1930 tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Kock Richard Karlsson 11 Sottunga mönstrat i Degerby 4.5.1929 lön 500 mk kan ej hitta hans avmönstringsdag.

Smörjare Georg Stenroos 08 Sottunga mönstrat i Degerby 4.5.1929 lön 400 mk avmönstrat 7.1.1930 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Matros Nandor Gustafsson 05 Sottunga mönstrat i Degerby 4.5.1929 lön 600 mk avmönstrat 7.1.1930 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Maskinist Karl Viktor Roström 00 Luvia mönstrat i Mariehamn 6.5.1929 lön oläsligt avmönstrat 7.1.1930 pga uppläggning tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Smörjare Nils Dahlsten 11 Lemland mönstrat i Mariehamn 6.5.1929 lön oläsligt avmönstrat pga uppläggning 7.1.1930 tjänstgöringstid 7 mån 15 dagar.

Lättmatros A Palmu 11 Åbo mönstrat i Mariehamn 6.5.1929 lön oläsligt avmönstrat 22.6.1929 tjänstgöringstid 1 mån 15 dagar.

 

Källa: (27)

1930 redare A Strandberg, Sottunga

Påmönstrat: John Alfred Pettersson 1898 Sottunga 13/5 Styrman 900:-

Påmönstrat: Lennart Blomster 1914 Pargas 9/7 Kock 350:-

Källa: (28)

 

Sjömanshuset i Mariehamn påmönstrade den 16 maj 1931, årets seglation:

A. Stenroos 1898, Sottunga, befälhavare

John Pettersson 1898, Sottunga, styrman 1000:-

N. Gustavsson 1905, Sottunga, konstapel, 600:-

Arvid Sundvik 1914, ??rala, jungman, 300:-

Märta Stenroos 1905, Sottunga, städerska, 500:-, avg 7/7 på egen begäran

Erik V. Jansson 1912, Lumparland, matros, 450:-

G. Päiviö 1910, Perniö, jungman 300:-

Ester Tönning 1912, kokerska 400:-