Skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Skeppslistor

Sampo

 

Källor: (20)

 

Tidningen Åland rapporterar 13 november 1928 att Sampo är i Flensburg.

 

Positionslista 1929

Avg 7 maj från Mariehamn till Stugsund (Söderhamn)

Avg 16 maj från Stugsund

Anl 16 juni till Vasa

Avg 29 juni från Vasa till Randers

Anl 13 juli till Randers

Avg 20 juli från Randers till Sölvesborg

Avg 31 juli från Sölvesborg till Viborg

Anl 5 augusti till Viborg

Avg 20 augusti från Uuras

Avg 20 september från Raumo till London ?

Anl 27 september till Köpenhamn

Avg 16 oktober från Höganäs till Raumo

Anlänt 19 november till Aabenraa från Raumo

 

Uppgifterna tagna från tidningen Åland och är ingen exakt vetenskap men ger en bra översikt över vilka hamnar Sampo besökt.

Vissa avgångar och ankomster saknas, man mönstrade av 7 januari 1930 om man övervintrat i Sottunga eller Mariehamn vet jag inte.

London resan kan vara ett fel i tidningen eftersom man går till Köpenhamn man kan även ha fortsatt till någon annan dansk hamn det kan ligga närmare sanningen. Jag tror att man inte hade rätt att gå över Nordsjön, för i mönstringarna står det för resor på Östersjön.

(Donald Karlsson anm.)